Avonden over het lijden Avonden over het lijden

 De vraag ‘waarom?’ is van alle tijden en van alle culturen.
Telkens stellen we ons deze vraag: ‘waarom dit lijden?
Waarom dit geweld in ons lichaam, waarom dit geweld van mens tegen mens, van mensen tegen mensen, waarom dit geweld in de natuur? Waarom dit geweld dat zoveel levens vraagt? Waarom deze zinloosheid en willekeur?

 
Over deze indringende vraag, over het lijden hebben we als predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen een vijftal avonden georganiseerd. We nodigen u van harte uit om deze alle vijf te volgen.
 

1e AVOND DE BIJBEL EN HET LIJDEN - 31 januari
De serie over 'het lijden' begint op 31 januari met een avond over bijbelse visies op het lijden. Uit zowel het Eerste als het Tweede Testament halen we wijzen van omgaan met de grote vragen rond het lijden op. Hoe komt de waarom-vraag terug in de Bijbel? Wat kunnen wij nu nog hebben aan de manier waarop in de Bijbel wordt gesproken over ziekte, rampspoed, oorlogsleed en vooral: Gods betrokkenheid daarin? Of overvragen we de Bijbel dan? We gaan er graag met u over in gesprek.
 
Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg verzorgen de avond.
Hartelijk welkom op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Bethelkerk
 
2e AVOND GOD EN HET LIJDEN – 8 februari
‘Goede Vader, zie hoe ik lijd…’
Hoe rijmen wij de goedheid van onze hemelse Vader met lijden in ons leven? Het blijft een vraag waarmee we kunnen worstelen. Er is altijd behoefte geweest dit ‘te vangen’ in woorden. Wellicht om het lijden begrijpelijker te maken? En is ons dit gelukt? En helpt dit echt? De Heidelbergse Catechismus is een aloud boekje uit de tijd van de Reformatie. In zondag 9 en 10 wordt gesproken over de goede Vader en het lijden. Helpt deze verwoording ons, of juist niet? Samen willen we hierover nadenken en er met elkaar over spreken.
Ds. Koos Snaterse verzorgt deze avond op woensdag 8 februari in De Dijk om 20.00 uur. Allen erg welkom!
 
3e AVOND  LIJDEN IN DE KUNST – 21 maart 
Grote woorden. Het lijden van de wereld, het lijden van de mensen: het is ook in de allergrootste verscheidenheid in kunstvormen uitgedrukt: in de schilderkunst, in de muziek, in de literatuur. Enkele voorbeelden: de ‘Witte Kruisiging’ van Chagall, Händel die het deel over het lijden van de Messiah afsluit met het ‘Halleluja-koor’. Zo een kennismaking, een ontdekkingsreis.
Petra Nijboer en ds. Nico Paap zullen de avond verzorgen.
Hartelijk welkom op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in de Rehobothkerk.
 
4e AVOND  LIJDEN EN HET PASTORAAT – 29 maart
Mensen komen tijdens hun leven in aanraking met leed. Velen lijden onder de gevolgen van oorlog en geweld, van honger en droogte, maar ook ten gevolge van ziekte en het sterven. Daarnaast lijden mensen omdat zij zich afgewezen voelen, buitengesloten worden of omdat zij 'slecht' of 'zondig' zouden zijn. Hoe gaan mensen om met hun lijden en kunnen wij ons lijden beïnvloeden?
 
Arianne Lodder en Marja Griffioen verzorgen deze avond op woensdag 29 maart om 20.00 uur in het kerkcentrum Holy.
Van harte welkom!
 
5e AVOND  Theatervoorstelling ‘Het verhaal van een traan’
Kees van der Zwaard – 5 april
Ter afsluiting van en in aansluiting op een serie van vier leerhuisavonden over het thema ‘God en het lijden’ speelt Kees van der Zwaard in De Windwijzer de voorstelling ‘Het verhaal van een traan’. In deze voorstelling besteedt hij o.a. aandacht aan het verhaal van Job. In de zwerftocht tussen ooit en eeuwigheid,
gaat de mens een weg van verlangen en teleurstellingen. En hij probeert niet cynisch te worden over de liefde en te blijven geloven in de hemel als bondgenoot.

Kosten: € 7,50
Aanmelden via:
Wanneer: woensdag 5 april, 20.00 uur.
 
 
 
AGENDA van deze vijf avonden:
1.   Dinsdag 31 januari     20.00 uur                                                           Bethelkerk
      Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus A.V. Fröberg
2.   Woensdag 8 februari 20.00 uur                                                            De Dijk
      Ds. Koos Snaterse              
3.   Dinsdag 7 maart       19.30 uur   Uitgesteld! - nieuwe datum volgt  Rehobothkerk      
      Petra Nijboer en ds. Nico Paap               
4.   Dinsdag 29 maart       20.00 uur                                                           Kerkcentrum Holy 
      Arianne en Marja Griffioen
5.   Woensdag 5 april       20.00 uur                                                            De Windwijzer                
      Kees de Zwaard     theater
terug