Liturgische bloemschikkingen 2017 op weg naar Kerst Liturgische bloemschikkingen 2017 op weg naar Kerst
Het thema van de bloemschikkingen in deze adventtijd is:
Wachten en uitkijken.
 


Kerst
maandag 25 december 2017


U is heden de Heiland geboren! Midden in de feestelijke witte bloemschikking een prachtige Amaryllis, die verwijst naar het Kind in de kribbe, de Vorst van de Vrede. God maakt in Hem een nieuw begin, laat het licht van zijn liefde over deze aarde schijnen, witte rozen en witte bloemen tussen het groen, de kleur van de hoop. Bovenop het raam, dat helemaal gevuld is met bloemen, witte lelies, verwijzend naar de engelen die een blijde boodschap brengen, hemel een aarde , mensen zoals u en ik, zijn erbij betrokken, worden net als de herders in beweging gezet!


Vierde Advent
Zondag 24 december 2017


Op deze zondag van vierde Advent komen we steeds dichter bij de geboorte van het Kind waar naar uitgekeken wordt! En niet alleen naar het kind van Maria, neen eerst volgt de geboorte van Johannes, die voor Hem uit zal gaan en de weg zal bereiden! Bij het venster, symbool van verwachten en uitzien, liggen twee granaatappels, met klimop, de granaatappels zijn teken van vruchtbaarheid, van de vrucht in de schoot van Elisabeth en Maria, die zich geborgen weten in de trouw van God. Daarbovenuit de Lelies, zij verwijzen naar Maria die de lofzang zingt! Mijn ziel prijst en looft de Heer, barmhartig is Hij van geslacht op geslacht voor al wie Hem vereert!


Derde Advent
Zondag 17 december 2017


In de schikking van vandaag zien we opnieuw het venster, dat symbool staat voor verwachtingsvol uitkijken, in het venster een witte roos, verwijzend naar Jezus. Bij de paarse doek is nu ook een roze doek te zien, het wordt al lichter om ons heen, de komst van de messias nadert! Op de doeken is de weg te zien, de weg die Johannes voor Jezus zal banen. Op die weg een witte amaryllis, die symbool staat voor Johannes die kwam uit de woestijn, daarnaar verwijzen de stenen!


Tweede Advent
Zondag 10 december 2017


Opnieuw is in de symbolische schikking het venster te zien, dat staat voor verwachtingsvol uitkijken… Dat uitkijken wordt op tweede advent verbeeld in twee onderdelen. Achter het venster, worden de woorden uit Jesaja verbeeld, de berg met de tempel van de Heer, zal rotsvast staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen, een toekomstvisioen dat nog steeds staat! Het verwachten en uitkijken aan de andere kant van het venster, de nabije toekomst, wordt verbeeld in twee witte rozen die verwijzen naar Maria en Elisabeth, die beiden nieuw leven verwachten, zich voorbereiden op de komst van hun kind. Wit is de kleur van het ongerepte, van het nieuwe begin. In beide onderdelen is klimop verwerkt, symbool voor Gods trouw, in de toekomst en in het hier en nu! Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor!


Eerste Advent
Zondag 3 december 2017


Het is eerste Advent, de liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer en bezinning. Stonden we afgelopen zondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij het uitzien naar Gods toekomst en de verwachting van zijn komende Rijk, het nieuwe kerkelijk jaar beginnen we ook met wachten en uitkijken! Wachten en uitkijken, actief wachten en uitkijken naar de geboorte van een Kind in de rauwe aardse werkelijkheid, die zo donker kan zijn. Op deze eerste Advent is er nog maar een klein lichtpuntje te zien, in doodse takken breekt het leven aan. De gele doek met hedera (klimop) verbeeldt de weg die we gaan met Gods trouw. Dragend symbool in de komende weken is een venster, waardoor we uitkijken vol verwachting en vol verlangen.


 
terug