Kerkdiensten Rehobothkerk ten tijde van Coronavirus Kerkdiensten Rehobothkerk ten tijde van Coronavirus

Beste gemeenteleden,
Door de ontstane ontwikkelingen omtrent het Coronavirus is de Rehobothkerk uit veiligheidsoverwegingen voorlopig t/m 1 juni gesloten. Ook andere activiteiten worden uitgesteld naar een later tijdstip. 

Omdat er geen zondagse vieringen worden gehouden hebben de kerkenraden van de wijkgemeente Holy en van de wijkgemeente Centrumwest besloten vieringen op te nemen in het Kerkcentrum en in de Rehobothkerk en deze via de website in beeld en geluid te verspreiden.


Zowel een video- als een geluidsopname van deze vieringen vindt u hiernaast onder, 'EXTRA MENU"Kerkdiensten info + beluisteren"

De diensten zullen blijvend gezamenlijk door de beide wijkgemeenten worden uitgevoerd, afwisselend in de Rehobothkerk en Kerkcentrum Holy en zullen via beide websites www.centrumwest.nl en www.pknvlaardingenholy.nl worden gepubliceerd.

 
Dit is het rooster:
 
19 april Kerkcentrum Holy Ds. N. Paap
26 april Rehobothkerk Ds. N. Paap
3 mei Kerkcentrum Holy Ds. J. Buurmeester
10 mei Rehobothkerk Ds. N.Paap
17 mei Kerkcentrum Holy Ds. A. Haaima
21 mei Hemelvrt. Rehobothkerk Ds. N.Paap
24 mei Kerkcentrum Holy Voorbereidingsgroep
31 mei Pinksteren Rehobothkerk Ds. N. Paap
Mw. P. Nijboer

 
terug