Ouderensoos ‘De Regenboog’ Ouderensoos ‘De Regenboog’

Na 14 jaar zich te hebben ingezet voor onze ouderen, eerst als gastdame en vervolgens als secretaris en daarna voorzitter van zowel de Ichthus Soos als de Regenboogsoos, heeft Krijna Bogaart na rijp beraad besloten om haar functie als voorzitter te moeten opzeggen, zodat ze meer tijd krijgt voor haar privéleven. Wel blijft ze aan als gastdame van de Ouderensoos ‘De Regenboog’. Gelukkig is voor opvolging gezorgd doordat Maaike Vis zich bereid heeft verklaard het stokje van Krijna te willen overnemen. Samen zullen zij tot het einde van dit seizoen samenwerken om de activiteiten, die nog in de planning staan, te organiseren. Wij willen Krijna hartelijk danken voor alles wat ze voor zowel de gastdames als soosleden heeft betekend en voor de fijne samenwerking. Maaike willen we van harte welkom heten als de ‘nieuwe’ voorzitter. Voor haar is het niet vreemd want in het verleden is zij ook al eens voorzitter van de ouderensoos geweest. 
 

terug