Rehobothkerk vanaf heden t/m zondag 17 januari gesloten Rehobothkerk vanaf heden t/m zondag 17 januari gesloten

Beste allen

We zien dat we tegenwoordig steeds door de toekomst worden ingehaald.  Zo schrijf je een bericht voor Onderweg en de nieuwsbrief over te houden Kerstdiensten en zo zitten we in een strenge lockdown.

Op basis van het bericht van premier Rutte hebben het moderamen en kerkenraad de afgelopen dagen overlegd wat te doen.  Men heeft aangegeven dat kerken met 30 mensen open mogen blijven maar tegelijkertijd geeft men aan zoveel mogelijk digitale diensten te houden. Dit en het feit dat we solidair willen zijn met de maatschappij en de buurt om ons heen heeft er toe geleid dat ook wij ons steentje bij willen dragen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.

Daarom is besloten de kerk vanaf heden t/m zondag 17 januari te sluiten en alle diensten digitaal uit te zenden. Het plan is om op zaterdag de diensten op te nemen, daarna te bewerken en via de nieuwsbrief u te informeren hoe u de dienst kan bekijken.  Het mooiste is als we dit allemaal zondagmorgen om 10:00 uur doen.  Ook op 1e Kerstdag willen we 10:00 uur de dienst uitzenden. 

Zo zijn we welleswaar op afstand maar toch met elkaar verbonden.  Uiteraard moet dit wel allemaal lukken met bewerken en mag er niets tegenzitten.

Ik besef dat dit een heel vervelend bericht is.  De kerk dicht, juist nu met Kerst ( naast Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar). Maar toch vinden we dat we rekening met elkaar moeten houden, onze naasten beschermen. Zoals ik al eerder heb aangegeven in Onderweg hoop ik dat we volgend jaar weer een normale Kerstperiode mogen beleven. 

Ondanks alles wens u namens de kerkenraad fijne dagen toe.  Hou vol en houd vertrouwen in God die ons niet los zal laten, juist in moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,
Bram v.d. Staaij.
terug