ma 13 februari 2017

Visitatiebezoek

Locatie: 
 Rehobothkerk

Geplaatst op 8-2-2017
Bezoek van twee visitatoren aan onze wijk.
Ook voor de gemeente is er gelegenheid om de visitatoren te spreken.
Dit kan van 19.30 uur tot 20.00 uur.

terug