Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Protestantse Wijkgemeente Centrum-West
Zondag 26 mei 2024 Aanvag 9.30 uur
Voorganger : Dhr. Menno Hofman
Organist :     Jan Blankers
Lector :        Yvonne van Brederoode

We zenden de dienst van zondag 26 mei uit via LIVESTREAM.
Klik u HIER om vanaf 9:50 uur thuis mee te kijken.
Klik HIER voor de wekelijkse Nieuwsbrief.


 
 
Kliederkerk Kliederkerk

Geplaatst op 15-05-2024


Zondag 9 juni 2024 is er om 14.45 uur Kliederkerk in het Open Huis aan de Zomerstraat 18 in Vlaardingen. Het thema is “Samen Sterk”. Kom jij ook? 

lees HIER verder.
 

 
Vespers in de Bethelkerk Vespers in de Bethelkerk

Vespers in de Bethelkerk 
(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 19 mei 2024 om 17.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Voorganger: ds. Co Elshout
Seizoenthema: ‘de zin van alles……’ (uit Job) sluiten we af met een Loflied op de Heer, Psalm 104.
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Lees HIER verder.

 
Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst 30-12-2023 
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en
kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar.
Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om
jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde
medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
Open hier het "Jaarbeeld 2023"

 
 
Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben. 
Lees HIER verder
 
 
Bouwen op goede grond Bouwen op goede grond
Rapportage Commissie Toekomst PGV
geplaatst 20-04-2022
Voor u ligt de Rapportage Commissie Toekomst (Commissie) van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV). Het is een rapport met concrete plannen, aanbevelingen en suggesties
voor het kerkelijke werk in Vlaardingen.
Lees Hier verder
 
 
Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar
Geplaatst 1-1-2017
Zie het  Archief voor foto's en uitleg van liturgische bloemschikkingen