Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Protestantse Wijkgemeente Centrum-West

Kerkdienst zondag 14 april 2024 aanvang 9.30 uur

Zondag:       3e van Pasen
Kleur:          wit
Voorganger: ds. Yvonne Schoonhoven
Organist:     Jan Blankers
Lector:        Yvonne van Brederode

We zenden de dienst van zondag 7 april uit via LIVESTREAM.
Klik HIER om vanaf 9:20 uur thuis mee te kijken.

Klik HIER voor de wekelijkse Nieuwsbrief.


 
 
Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst 30-12-2023 
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en
kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar.
Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om
jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde
medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
Open hier het "Jaarbeeld 2023"

 
 
Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben. 
Lees HIER verder
 
 
Bouwen op goede grond Bouwen op goede grond
Rapportage Commissie Toekomst PGV
geplaatst 20-04-2022
Voor u ligt de Rapportage Commissie Toekomst (Commissie) van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV). Het is een rapport met concrete plannen, aanbevelingen en suggesties
voor het kerkelijke werk in Vlaardingen.
Lees Hier verder
 
 
Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar
Geplaatst 1-1-2017
Zie het  Archief voor foto's en uitleg van liturgische bloemschikkingen