Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Protestantse Wijkgemeente Centrum-West

Kerkdienst zondag 3 maart 2024 aanvang 9.30 uur

Zondag:       Derde zondag van de Veertigdagentijd, ‘Oculi’
Kleur :         paars
Voorganger: Hilde Zwaan Kruit
Organist:     Hans Treurniet
Lector :       Yvonne van Brederoode

We zenden de dienst van zondag 18 februari uit via LIVESTREAM.
Klik HIER om vanaf 9:20 uur thuis mee te kijken.

Klik HIER voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

 
 
Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst 30-12-2023 
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en
kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar.
Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om
jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde
medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
Open hier het "Jaarbeeld 2023"

 
 
Kliederkerk KliederkerkKliederkerk 

Geplaatst op 01-03-2024
Zondag 10 maart is er om 14.45 uur Kliederkerk in de Windwijzer. Het thema is “Geef maar door”. Met elkaar ontdekken we: Wat heb jij .....

lees HIER verder

 
Vespers in de Bethelkerk Vespers in de Bethelkerk


(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 18 februari 2024 om 17.00 uur 
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Voorganger: ds. Hans Mast
Thema: ‘De zin van alles…...’ uit Job
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen.
Lees HIER verder.
 
 
Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben. 
Lees HIER verder
 
 
Bouwen op goede grond Bouwen op goede grond
Rapportage Commissie Toekomst PGV
geplaatst 20-04-2022
Voor u ligt de Rapportage Commissie Toekomst (Commissie) van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV). Het is een rapport met concrete plannen, aanbevelingen en suggesties
voor het kerkelijke werk in Vlaardingen.
Lees Hier verder
 
 
Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar
Geplaatst 1-1-2017
Zie het  Archief voor foto's en uitleg van liturgische bloemschikkingen