Kerkgebouw Kerkgebouw
Rehobothkerk
Billitonlaan 104
3131 LL Vlaardingen
telefoon: 010 434 80 34
Kaart

Koster
Julio A. Castro Mata
Telefoon: 010 435 93 43

Tekening: Joop van Dorp


Ambtsdragers
Predikant: Ds. Nico Paap
  Telefoon: 06 35122665
  E-mail: nicopaap@centrumwest.nl
 
Kerkelijk werker: Bart Starreveld
  Telefoon: 06 43887737
E-mail: pastor@centrumwest.nl
 
Wijkkerkrentmeester Dhr. Leen Hokke
  E-mail: wijkrentmeester@centrumwest.nl
 
Organisten:

 
Dhr. Jan Blankers
Dhr. Hans Treurniet
Dhr. Aad Zoutendijk
 
Voorzitter kerkenraad: Dhr. Bram van der Staay
  E-mail: kerkenraad@centrumwest.nl
 
Scriba: Mevr. Lenie de Boer-Keijzer
  E-mail: scriba@centrumwest.nl
 
Penningmeester Wijkkas:

 
Dhr. Paul Faas
Melis Stokelaan 22
3132 EN Vlaardingen
 
Telefoon: 010 435 95 89
E-mail: penningmeester@centrumwest.nl
   
  Bankrekeningnummer: NL 24 INGB 000 0602 928
  t.n.v. Wijkpenningmeester Centrum-West
 
Penningmeester Wijkdiaconie:

 
Mw. Riet Elmendorp
Mozartlaan 26a
3135 ES Vlaardingen
  Telefoon: 010 435 59 59
E-mail: penningmeesterwijkdiaconie@centrumwest.nl
   
  Bankrekeningnummer: NL 16 INGB 000 3531 405
  t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West
 
Wijkadministratie:

 
Mevr. Marja Louter
Johan van Bijnenstraat 26
3132 AE Vlaardingen
  E-mail: wijkadministratie@centrumwest.nl
 
Website redactie:
 
Dhr. Jochem van der Kooij
Mevr. Mary Poot
  E-mail: redactiewebsite@centrumwest.nl
 
Webmasters (techniek):

 
Dhr. Jochem van der Kooij
Mw. Anja Hoogewerff
  E-mail: webmasters@centrumwest.nl
 
terug