Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Protestantse Wijkgemeente Centrum-West
Zondag 21 juli 2024. Aanvang 9.30 uur
Kleur : Groen
Voorganger : drs. Kina Tigelaar
Organist :     Hans Treurniet
Lector :        Wim Poot
Thema :       

We zenden de dienst van zondag 26 mei uit via LIVESTREAM.
Klik u HIER om vanaf 9.20 uur thuis mee te kijken.
Klik HIER voor de wekelijkse Nieuwsbrief.


 
 
Aankondiging Gemeentebijeenkomst op 25 juni Aankondiging Gemeentebijeenkomst op 25 juni
Geplaatst: 12 juni 2024
Dinsdag 25 juni a.s. hopen we opnieuw een middag- en een avond gemeentebijeenkomst te beleggen om jullie bij te praten over de stand van zaken. Dan willen we o.a. met behulp van de Werkgroep Organisatie en de Werkgroep Gebouwen al wat meer zicht hebben op de richting die we in denken te slaan en de keuzes die daarbij horen. Een gedetailleerd uitnodiging volgt uiteraard nog. Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26 / Tijden: 15.00 tot 17.00 uur en 19.30 -22.00 uur
Met vriendelijke groet, Marcel Zijlstra, interim predikant en Cees Oosterom - Voorzitter Algemene Kerkenraad
 
Ter kennisgeving: nieuw op deze site "Uit de AK (Algemene Kerkenraad)" Ter kennisgeving: nieuw op deze site "Uit de AK (Algemene Kerkenraad)"
Geplaatst: 10 juni 2024
Als interim predikant heeft ds. Marcel Zijlstra de opdracht van de AK om met de hele PGV voort te bouwen op de aanbevelingen uit het rapport Bouwen op goede grond (BOGG) en het Visitatierapport. De eerste gemeentebijeenkomsten hiervoor hebben al op 15 mei plaats gevonden. De AK hecht eraan om dit hele proces steeds duidelijk te communiceren met de leden. Daarom staat er op de overkoepelende website van PGV nu een extra menu-item genaamd "Uit de AK". Op deze pagina zal steeds alle informatie-tot-dan-toe worden geplaatst. Op de voorpagina van alle websites zal steeds bericht worden of er weer nieuwe inhoud geplaatst is.
» Naar "Uit de AK" met een impressie van de gemeentebijeenkomsten van 15 mei jl.
 
Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst 30-12-2023 
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en
kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar.
Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om
jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde
medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
Open hier het "Jaarbeeld 2023"

 
 
Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben. 
Lees HIER verder
 
 
Bouwen op goede grond Bouwen op goede grond
Rapportage Commissie Toekomst PGV
geplaatst 20-04-2022
Voor u ligt de Rapportage Commissie Toekomst (Commissie) van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV). Het is een rapport met concrete plannen, aanbevelingen en suggesties
voor het kerkelijke werk in Vlaardingen.
Lees Hier verder
 
 
Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar Alle liturgische bloemschikkingen bij elkaar
Geplaatst 1-1-2017
Zie het  Archief voor foto's en uitleg van liturgische bloemschikkingen