Uitvaart de heer H. van Willigen Uitvaart de heer H. van Willigen

De uitvaartdienst van de heer Van Willigen vindt plaats op vrijdag 24 mei om 10.45 uur in de Rehobothkerk. Om 12.30 uur is de begrafenis op de begraafplaats Holy aan de Olmendreef.

 

 
Ouderensoos ‘De Regenboog’ Ouderensoos ‘De Regenboog’

Na 14 jaar zich te hebben ingezet voor onze ouderen, eerst als gastdame en vervolgens als secretaris en daarna voorzitter van zowel de Ichthus Soos als de Regenboogsoos, heeft Krijna Bogaart na rijp beraad besloten om haar functie als voorzitter te moeten opzeggen, zodat ze meer tijd krijgt voor haar privéleven. Wel blijft ze aan als gastdame van de Ouderensoos ‘De Regenboog’. Gelukkig is voor opvolging gezorgd doordat Maaike Vis zich bereid heeft verklaard het stokje van Krijna te willen overnemen. Samen zullen zij tot het einde van dit seizoen samenwerken om de activiteiten, die nog in de planning staan, te organiseren. Wij willen Krijna hartelijk danken voor alles wat ze voor zowel de gastdames als soosleden heeft betekend en voor de fijne samenwerking. Maaike willen we van harte welkom heten als de ‘nieuwe’ voorzitter. Voor haar is het niet vreemd want in het verleden is zij ook al eens voorzitter van de ouderensoos geweest. 

 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
2018, nog even en we noemen ook dit afgelopen jaar weer verleden tijd. 
Weet je nog wel, toen…. Zo snel kan het gaan.
 
Ook dit jaar weer allerlei zaken. Een greep er uit: 
 -  op zoek naar een organist. 
Tenslotte vinden we er één in de persoon van Hans Treurniet. Intussen zijn we aan hem gewend en hij voelt zich thuis.
 -  de brandweer.
De brandweer heeft vanwege het laatste bouwbesluit ook onze kerk weer bezocht. Nu om te controleren of we nog voldoen aan de brandveiligheid. Na uitgebreid overleg en het nodige papierwerk zijn we in afwachting wat verder vereist en verlangd wordt.

Maar ook de gewone alledaagse dingen gaan door. Een garage dak dat beklommen wordt door de jeugd met vernieling van dakbedekking tot gevolg. Anti-klimstrippen zijn rondom aangebracht en de jeugd zal het nu wel laten. Een straatverzakking hier, een verstopping daar, verlichting welke uitvalt wordt weer gefikst. Zaken die zich voordoen maar ook opgelost worden. 

Er gebeurt veel meer in onze wijk hoor. Elke 3e zaterdag van de maand zien we de container voor oude kranten, op donderdag en vrijdag eraan vooraf worden kranten opgehaald bij wie dit zelf niet meer kan. Leuk om te doen en de mensen zien weer eens iemand om een praatje mee te maken.      Dat is minstens zo belangrijk. Onderhoud van de heg rondom de kerk, het gras, de bomen, struiken en bloemperken. In voorjaar en zomer een lust om te aanschouwen. Dat alles door onze groenploeg.

De boekenmarkt loopt bijna parallel met de kranteninzameling. Tafels klaarzetten, bananendozen vol boeken erop en wachtend op een klant. En dan maar hopen dat iemand net dat boek vindt waar hij al zo lang naar op zoek is. En hou je niet van boeken dan is er altijd wel de bak koffie die lonkt met een koekje en een praatje erbij. Ze kijken er naar uit hoor, elke keer weer

Leuk om dit alles de revue te laten passeren. Het zijn activiteiten van de wijk en mensen voelen zich betrokken. De oude kranten en boeken leveren, ook als is het niet veel, toch weer geld op. Maar de ontmoeting is minstens zo belangrijk. De opbrengst is voor onze wijkkas die niet zonder kan. En zo komt alles toch weer op de goeie plek terecht.  

We moesten dit jaar afscheid nemen van Frans van Es. Hoewel Frans de leeftijd van 80 al dik is gepasseerd stond hij tot vorig jaar zijn mannetje. Helaas moest Frans om gezondheidsredenen stoppen als kerkrentmeester. En dat bestond niet alleen uit zijn klussen als kerkrentmeester, ook stak hij z’n handjes uit bij de boekenmarkt en bij het inzamelen van oud papier. Hij was overal van de partij. We hebben Frans en zijn vrouw Corrie op passende wijze bedankt voor alle inzet. 
Het is bekend: muziek is Frans’ zijn lust en leven en spelen op de mondharmonica bij muziekgezelschap ‘Insulinde‘. Dat doet hij nog steeds met veel plezier.
Frans, bedankt en niet alleen voor je inzet maar ook voor je humor. We zijn nog met vijf kerkrent-meesters over en die staan er klaar voor. Met elkaar proberen we het onderhoudswerk en de bijkomende zaken zo goed mogelijk te runnen. Ik hoop dat, net als bij mijn oproep voor de krantenploeg, er na het lezen van dit stuk zich ook nu iemand spontaan zal melden. 
Het zou dit jaar voor ons als kerkrentmeesters helemaal goed maken.

Ik wil iedereen bedanken die ons een warm hart toedraagt. Ik wens u een gezellige decembermaand met bovenal verwachtingsvolle adventsweken en tenslotte goede kerstdagen toe.
 
Kliederkerk Kliederkerk
Kliederkerk Vlaardingen draait om vriendschap; vriendschap in en tussen gezinnen, tussen kinderen en volwassenen onderling en samen en bovenal vriendschap met God. We zijn een ‘Kliederkerk’ omdat ons leven vaak zo’n kliederboel is. Hoe vaak hebben we het niet helemaal goed voor elkaar, rommelen we maar wat aan of gaat er gewoon van alles niet zoals we het gepland hebben. We zijn een Kliederkerk omdat we geloven dat God ook in de kliederboel aanwezig is én schoonheid ziet. 
Welkom! 

Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Dit alles doen we met kinderen en volwassenen bij elkaar. Elke maand staat er een verhaal centraal dat we tijdens het eerste uur samen creatief ontdekken (dat kan soms ook best kliederig zijn!). Daarna horen we in de viering het verhaal dat centraal staat, soms met een filmpje, soms voorgelezen en soms verteld. Ook zingen we een paar liedjes en bidden we. De viering duurt ongeveer 20 minuten en daarna schuiven we met elkaar aan tafel voor wat lekkere hapjes. 

Kliederkerk is elke tweede zondag van de maand van 15.00 tot 17.00 in De Windwijzer. Alle leeftijden zijn welkom! 

Meer informatie en foto’s vind je op onze facebookpagina: facebook.nl/KliederkerkVLD of mail naar
 
Een lied dat klinkt Een lied dat klinkt
 
 --  zingend beleven met Protestantse Wijkgemeente Centrum-West  --

 Als Protestantse gemeente in de wijk willen we graag iets betekenen voor de bewoners in en rond Soenda. Jarenlang was er de Bijbellezing, elke derde woensdagmiddag van de maand.
Ooit gestart als bijbelgesprekskring veranderde het karakter in de loop der jaren. De laatste jaren was het meer een kerkelijke viering geworden.
Tijden veranderen, de populatie verandert en soms is het goed pas op de plaats te maken en weer eens iets anders te proberen.
De Bijbellezing is opgehouden op te bestaan, maar er is iets nieuws voor in de plaats gekomen.
 
Een lied dat klinkt!
Zingend beleven met Protestantse wijkgemeente Centrum-West  hebben we het genoemd. Een gezellig samen-zijn voor iedereen die het fijn vindt om oude en vertrouwde geestelijke liederen te zingen met elkaar. Zingen staat centraal deze middagen, wie wil mag tijdens het stille moment een lichtje aansteken (of dat wordt voor u gedaan). Soms zal er naast het zingen een kort verhaal, of gedicht klinken.
Of u nu wel of niet bij een kerk hoort, of u nu graag zingt of juist liever luistert…iedereen is van harte welkom!
 
Elke derde woensdag van de maand om 15.15 uur
de koffie staat klaar vanaf 14.45 uur 

 
 
Het verhaal gaat Het verhaal gaat
Bijbelkring in de Rehobothkerk: Het verhaal gaat....
 
Eenmaal in de maand is er een kring rond bijbelverhalen in de Rehobothkerk.
Elke vierde dinsdagmorgen van de maand komen we bij elkaar, met uitzondering van december, juli en augustus.
Deze ochtenden worden verzorgd door Petra Nijboer en Jannie Snoek. We lezen steeds met elkaar een/enkele hoofdstuk(ken)  uit de boekenserie ‘Het Verhaal gaat.’ van Nico ter Linden en gaan met elkaar in gesprek over wat de verhalen van toen voor mensen van nu te betekenen hebben. 
 
We beginnen om 09.30 uur en eindigen ongeveer 11.00 uur.
 
U bent van harte welkom!
 
Petra Nijboer tel. 010-2499872
Jannie Snoek tel. 010-4745026