Vesperdienst Vesperdienst


 

Vespers in de Grote Kerk
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 20 november om 17.00 uur (inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Grote Kerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Marianne Vonkeman
Thema: Micha 4
Te beluisteren via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen/ Grote Kerk).

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om deze Vesperdienst te bezoeken.
In dit seizoen 2022/2223 staan ‘kleine profeten’ centraal, momenteel is dat Micha.
De Vespercantorij is aanwezig en er is uiteraard ook gemeentezang. Wilt u uw Liedboek meenemen? En er is collecte.

Wat betreft Corona: u komt niet naar de dienst als u of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op corona. In de kerk blijven we elkaar de ruimte geven.

Over Micha: zijn stijl is levendig en beeldend. Het centrale thema is de spanning tussen de belofte van Heil en de aankondiging van onheil. Micha verzet zich op verwijtende toon tegen valse machthebbers. Hij keert zich tegen de opvatting dat Gods Heilbeloften onvoorwaardelijk zijn en zouden losstaan van het gedrag van mensen. Micha’s boodschap is dat gedrag en houding van mensen er wel degelijk toe doen. Hoe actueel……!

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Er is geen preek, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, nu nog in de Grote Kerk. (Vanaf januari 2023 vinden de Vespers in de Bethelkerk plaats). Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.com


 
 
Eerste Krijtstrepen Eerste Krijtstrepen

Voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen van 2020 tot 2030
Lees hier verder