Vesperdienst VesperdienstVespers in de Grote Kerk: dit seizoen over ‘gelijkenissen’ 
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 19 september 2021 om 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Gelijkenis van het groeiende zaad en mosterdzaad (Marcus 4: 26-32)
Voorganger ds. Hans Mast

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om weer eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met muziek van Vespercantorij, organist en gemeentezang in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Uiteraard is de dienst ‘Coronaproof’. Van te voren aanmelden hoeft niet, wel worden bij binnenkomst uw contactgegevens genoteerd. U blijft weg als u gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op Corona. U hoeft geen mondkapje te dragen. 

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

We pakken het seizoen-thema weer op: ‘gelijkenissen’. Een gelijkenis is een spiegelverhaal. Het houdt ons een spiegel voor in een verhaal uit de gewone alledaagse werkelijkheid en belevingswereld. Veel gelijkenissen kennen de zin: ‘wie van jullie zou niet…?’ 
Zo wordt de boodschap duidelijk gemaakt en van de hoorders/lezers verwacht om er verder invulling aan te geven.
Vandaag de gelijkenis van het groeiende zaad en mosterdzaad.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk. 
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.co

 
 
Eerste Krijtstrepen Eerste Krijtstrepen

Voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen van 2020 tot 2030
Lees hier verder
 

 
Het verhaal gaat Het verhaal gaat
- Zolang de aktiviteiten in Rehobothkerk stil liggen, i.v.m. corona-vrius, is er geen bijbelkring.  Let op nadere berichtgeving. -

Bijbelkring in de Rehobothkerk: Het verhaal gaat....
 
Eenmaal in de maand is er een kring rond bijbelverhalen in de Rehobothkerk.
Elke vierde dinsdagmorgen van de maand komen we bij elkaar, met uitzondering van december, juli en augustus.
Deze ochtenden worden verzorgd door Petra Nijboer en Jannie Snoek. We lezen steeds met elkaar een/enkele hoofdstuk(ken)  uit de boekenserie ‘Het Verhaal gaat.’ van Nico ter Linden en gaan met elkaar in gesprek over wat de verhalen van toen voor mensen van nu te betekenen hebben. 
 
We beginnen om 09.30 uur en eindigen ongeveer 11.00 uur.
 
U bent van harte welkom!
 
Petra Nijboer tel. 010-2499872
Jannie Snoek tel. 010-4745026

- Zolang de aktiviteiten in Rehobothkerk stil liggen, i.v.m. corona-vrius, is er geen bijbelkring.  Let op nadere berichtgeving. -
 
 
Ouderensoos ‘De Regenboog’ Ouderensoos ‘De Regenboog’

Na 14 jaar zich te hebben ingezet voor onze ouderen, eerst als gastdame en vervolgens als secretaris en daarna voorzitter van zowel de Ichthus Soos als de Regenboogsoos, heeft Krijna Bogaart na rijp beraad besloten om haar functie als voorzitter te moeten opzeggen, zodat ze meer tijd krijgt voor haar privéleven. Wel blijft ze aan als gastdame van de Ouderensoos ‘De Regenboog’. Gelukkig is voor opvolging gezorgd doordat Maaike Vis zich bereid heeft verklaard het stokje van Krijna te willen overnemen. Samen zullen zij tot het einde van dit seizoen samenwerken om de activiteiten, die nog in de planning staan, te organiseren. Wij willen Krijna hartelijk danken voor alles wat ze voor zowel de gastdames als soosleden heeft betekend en voor de fijne samenwerking. Maaike willen we van harte welkom heten als de ‘nieuwe’ voorzitter. Voor haar is het niet vreemd want in het verleden is zij ook al eens voorzitter van de ouderensoos geweest. 
 

 
Een lied dat klinkt Een lied dat klinkt
- Zolang de aktiviteiten in Soenda stil liggen, i.v.m. corona-vrius, zijn er geen zangmiddagen op de derde woensdag van de maand. Let op nadere berichtgeving. -

 
 --  zingend beleven met Protestantse Wijkgemeente Centrum-West  --

 Als Protestantse gemeente in de wijk willen we graag iets betekenen voor de bewoners in en rond Soenda. Jarenlang was er de Bijbellezing, elke derde woensdagmiddag van de maand.
Ooit gestart als bijbelgesprekskring veranderde het karakter in de loop der jaren. De laatste jaren was het meer een kerkelijke viering geworden.
Tijden veranderen, de populatie verandert en soms is het goed pas op de plaats te maken en weer eens iets anders te proberen.
De Bijbellezing is opgehouden op te bestaan, maar er is iets nieuws voor in de plaats gekomen.
 
Een lied dat klinkt!
Zingend beleven met Protestantse wijkgemeente Centrum-West  hebben we het genoemd. Een gezellig samen-zijn voor iedereen die het fijn vindt om oude en vertrouwde geestelijke liederen te zingen met elkaar. Zingen staat centraal deze middagen, wie wil mag tijdens het stille moment een lichtje aansteken (of dat wordt voor u gedaan). Soms zal er naast het zingen een kort verhaal, of gedicht klinken.
Of u nu wel of niet bij een kerk hoort, of u nu graag zingt of juist liever luistert…iedereen is van harte welkom!
 
Elke derde woensdag van de maand om 15.15 uur
de koffie staat klaar vanaf 14.45 uur 

- Zolang de aktiviteiten in Soenda stil liggen, i.v.m. corona-vrius, zijn er geen zangmiddagen op de derde woensdag van de maand. Let op nadere berichtgeving. -

 
 
Kliederkerk Kliederkerk
Kliederkerk Vlaardingen draait om vriendschap; vriendschap in en tussen gezinnen, tussen kinderen en volwassenen onderling en samen en bovenal vriendschap met God. We zijn een ‘Kliederkerk’ omdat ons leven vaak zo’n kliederboel is. Hoe vaak hebben we het niet helemaal goed voor elkaar, rommelen we maar wat aan of gaat er gewoon van alles niet zoals we het gepland hebben. We zijn een Kliederkerk omdat we geloven dat God ook in de kliederboel aanwezig is én schoonheid ziet. 
Welkom! 

Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Dit alles doen we met kinderen en volwassenen bij elkaar. Elke maand staat er een verhaal centraal dat we tijdens het eerste uur samen creatief ontdekken (dat kan soms ook best kliederig zijn!). Daarna horen we in de viering het verhaal dat centraal staat, soms met een filmpje, soms voorgelezen en soms verteld. Ook zingen we een paar liedjes en bidden we. De viering duurt ongeveer 20 minuten en daarna schuiven we met elkaar aan tafel voor wat lekkere hapjes. 

Kliederkerk is elke tweede zondag van de maand van 15.00 tot 17.00 in De Windwijzer. Alle leeftijden zijn welkom! 

Meer informatie en foto’s vind je op onze facebookpagina: facebook.nl/KliederkerkVLD of mail naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com.