Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief 14 april 2024  (pdf)

2. Wijkberichten 8 april 2024

Eredienst zondag 14 april 2024
Aanvang 9.25 uur

Onze voorganger is ambulant predikant Ds. Yvonne Schoonhoven (Bethelkerk). Ze wil graag samen met andere geloofsgemeenschappen in de wijk iets voor de wijk betekenen. Ambulant predikant Yvonne Schoonhoven (1967) vindt dat we er als kerk moeten zijn voor de wereld. “We worden kleiner, maar onze toekomst ligt in de buurt.”

Eredienst zondag 21 april 2024  
Aanvang 9.25 uur

Voorganger Ds. Hans Mast, geen onbekende voor ons.

In Memoriam Gerritje v.d. Hout-Voois
Op 16 maart is overleden Gerritje v.d. Hout-Voois, op de leeftijd  van 99 jaar. Ze heeft jaren met haar man Jaap in de Vossiusstraat gewoond, zij waren betrokken gemeenteleden van de vroegere Ichthuswijk. Na een val kon ze niet meer zelfstandig alleen wonen en is ze verhuisd naar de Meerpaal. Het afscheid heeft plaatsgevonden in Maassluis. Dankbaar dat ze deze hoge leeftijd heeft mogen bereiken kunnen de kinderen en kleinkinderen in liefde aan haar terugdenken.
Lenie de Boer-Keijzer

In Memoriam Trudie Zonneveld -van Vliet, op de leeftijd van 76 jaar
Trudie woonde jaren met haar man Jan in de Roemer Visscherstraat.  De laatste twee jaar van haar leven verbleef zij in Driemaashave in Maassluis.   Dat was een moeilijke tijd voor haar. Nog geen jaar geleden overleed haar man Jan Zonneveld. De kinderen verloren binnen één jaar beide ouders. Voor hen was er wel een verschil tussen het overlijden van Jan en het overlijden van Trudie. Hun vader gunden ze een langer leven. Hun moeder gunden ze geen langer lijden. Dat maakt het verdriet om het overlijden van een lieve moeder niet minder maar wel anders. In het overlijdensbericht eerden de kinderen haar om wie zij was en wat zij gaf: liefde, warmte en zorgzaamheid. In de gedachtenisdienst stond het verhaal van de Barmhartige Samaritaan centraal.  Trudie Zonneveld had de trekken van de Barmhartige Samaritaan. Ze bood, samen met Jan, haar kinderen een warm thuis, waar zij in een liefdevolle omgeving konden opgroeien. In de gezinszorg toonde zij zich o.a. een liefdevolle verzorgster van jonge kinderen van wie de moeder ernstig ziek was. Ze was een lieve moeder, een zorgzaam medemens, een naaste voor jong en oud. Ze voelde zich daarin gedragen door haar geloof.  Trudie was te vergelijke met de Barmhartige Samaritaan, maar ook met de zwaar gewonde langs de weg. Het spreken werd steeds moeilijker en gaandeweg raakte heel haar lichaam ontregeld. Ze kon zich diep ongelukkig voelen wanneer zij zich niet verstaanbaar kon maken en de ander haar niet verstond. In haar eigen omgeving voelde zij zich veilig. Het was dan ook een moeilijk moment toen duidelijk werd dat zij niet langer thuis kon blijven. Ze moet zich gevoeld hebben als de gewonde langs de weg: machteloos. Maar gelukkig waren er op die weg veel Barmhartige Samaritanen die naar haar omkeken. De kinderen, haar kleinkind, vriendinnen die van haar gastvrijheid hadden genoten en nu Trudie trouw bezochten, familieleden: allemaal mensen die net als de Samaritaan niet een keer langs kwamen, maar terugkwamen. We wensen de kinderen en kleinkind Gods troostende nabijheid toe.
Frans Roodenburg 

Verantwoording Wijkkas maart 2024
In de maand maart werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand maart bedroeg € 12,10. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie.  Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20. De violenactie via de familie Poot heeft dit jaar het schitterende bedrag van € 940 opgeleverd voor onze wijkkas. Mary en Wim, heel veel dank voor jullie inspanningen Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand februari bedroeg € 25,41 (0,80 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19 en 20 april aanstaande. De papierprijs is weer iets gestegen, dus graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om zoveel mogelijk oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.  Alle gevers, Mary en Wim en de medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,
Paul Faas, Wijkpenningmeester, IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Verantwoording Wijkdiaconie maart 2024
De drukke maand maart is ook weer voorbij en we komen nu weer in rustiger vaarwater. Eind van de maand betekent ook weer verantwoording van de ontvangen giften. Via de bank heb ik de maandelijks gift van € 10,00 weer ontvangen van de wijkpenningmeester. En een bedrag van € 50,00. En contant een gift van € 5,00 via Lenie de Boer en via Joke de Zwart € 10,00 voor de Voedselbank. De bloemenbussen bracht € 56,00 op. Van Jaap Kleijwegt heb ik een afrekening ontvangen van het koffiedrinken en lunch op de woensdagochtend. De ontvangsten van € 213,50 waren voldoende om de uitgaven te dekken. Vanuit de wijkkas hebben we een gift van € 100,00 gegeven aan De groene Luiken, omdat ze 30 jaar bestaan. Voor de zekerheid nog even het banknummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale wijkkas Centrum West Ik wil weer alle gevers hartelijk danken voor de bijdrage afgelopen maand.  Met vriendelijke groet,
Arie Noordhoek, Penningmeester wijkdiaconie Centrum West.

Voedselbank
De volgende inleverdatum voor het “product van de maand” is op 20 of 21 april. Zoals u weet gelijk met de oude kranten. Het product voor april is pindakaas en/of chocoladepasta. Dit zijn producten die de klanten niet zo vaak krijgen. Afgelopen maand is er veel tandpasta en shampoo ingeleverd, hartelijk dank. Afgelopen tijd heb ik gehoord, dat er gevraagd wordt: Wat is de volgende keer het  “product van de maand”? Vanaf nu zet ik het er bij, dan kunt u daar rekening mee houden als het product in de aanbieding is. Voor de maand mei is het toiletpapier. Wilt u de Voedselbank financieel steunen, dan kan dat via de webwinkel op de site. Of een donatie overmaken op rek nr.: NL78 RABO 0310194660 ten name van Stichting Voedselbank Vlaardingen. 
Arie Noordhoek

Zwerven door de Westwijk

Al-farah
Halverwege de Ramadan ontmoette ik in de Westwijk een groepje vrouwen uit Marokko en andere landen uit Afrika. Het zit zo: ik liep door de wijk en een groepje vrouwen zat heel gezellig te praten. Ik schraapte mijn moed bij elkaar en zei: 'Goedemiddag dames, wat een gezelligheid hier!'. Toen schoof één van de dames ineens een halve meter opzij en ging in een woonhuis een extra stoel halen, voor mij. Ik aanvaardde de uitnodiging, want ik weet dat Ramadan ook heel gezellige kanten heeft. Tijdens de Ramadan maken mensen tijd vrij om elkaar te ontmoeten, inclusief voorbijgangers. Ik voelde me een beetje opgelaten, want ik was de enige man in een gezelschap van vrouwen. Daar moet je mee oppassen. Maar deze vrouwen vroegen geinteresseerd wie ik was en wat ik deed. En zo kwamen we gezellig te praten over de situatie in de Westwijk. Daarover konden de vrouwen wel een duit in het zakje doen. Het gesprek ging over geld, over de kinderen en over de toestand van de woningen. Het gesprek werd op zeker moment zó levendig, dat de vrouwen met elkaar Arabisch gingen praten. Eén van de dames was zwanger en ik geloof dat ze het daar ook over hadden in hun moedertaal. Met een vragende blik in mijn ogen keek ik af en toe één van de vrouwen aan, want ik ken de Arabische taal niet. Het duurde even, maar ineens kreeg één vrouw door dat ik buiten het gesprek was komen te staan. Ze nam een kloek besluit en riep de andere vrouwen tot de orde: 'Als je Arabisch praat kan deze man niet meer meedoen', zei ze. Dat had effect, want de andere dames moesten erom grinniken. De oplettende vrouw zei tegen de anderen dat het niet 'mashallah' was dat zij in hun eigen taal gingen praten met elkaar terwijl ik werd buitengesloten. Dat ontroerde me, omdat ik vermoedde dat we nu een spade dieper gingen. En dat gevoel klopte. Ik ken wel een paar Arabische woorden die met de islam te maken hebben, maar 'mashallah' kende ik nog niet. Dus vroeg ik aan de betreffende vrouw wat 'mashallah' betekent. De vrouwen legden uit dat je het woord moet gebruiken als je denkt dat Allah blij is met wat er gebeurt. 'Je moet dingen doen, waar Allah blij van wordt', zeiden ze. 'Dat is mashallah. En Hij is niet blij als er iemand buitengesloten wordt'. Ik voelde nog steeds ontroering. De vrouwen zeiden dat 'mashallah' een belangrijk en mooi woord is, net als 'insjallah'. Dat woord ken ik wel en het betekent: 'Als God het wil'. De woorden 'insjallah' en 'mashallah' liggen dus qua betekenis vlak bij elkaar. Allah wil alleen maar dingen waar iedereen blij van wordt, zeiden de vrouwen tegen mij. Intussen was mijn nieuwsgierigheid naar de Arabische moslimtaal gewekt en ik vroeg: 'Wat is volgens jullie nou het mooiste woord in het Arabisch?'. Eén van de vrouwen haalde een papiertje tevoorschijn en een pen en ze schreef op: "الفرح". 'Wat staat daar?', vroeg ik. Ze antwoordde: 'Daar staat 'al-farah' en dat vind ik het mooiste woord in onze taal. Het betekent 'geluk' of 'vreugde'. Veel meisjes in onze cultuur heten 'farah''. We praatten nog even door over 'al-farah' en over 'mashallah' als je goede en mooie dingen doet. In het gesprek ontving ik veel van deze vrouwen uit de Westwijk. Ik voelde me als fervent christen erg thuis bij deze moslima's.
Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.

Ontmoetingsochtend zaterdag 20 april 2024
Tijdens deze ochtend kunnen we met elkaar de wereldproblemen oplossen bij een kop koffie met wat lekker erbij. Uw oude kranten worden weer dankbaar in ontvangst genomen door het O.P.A-team. In de boekenkast vindt u naast leesboeken ook nog vele kookboeken. De kratten voor de voedselbank staan er weer om gevuld te worden. Welkom.

Bloemengroet
Bedankt voor de mooie bloemen die ik op eerste Paasdag heb mogen ontvangen. Ik vind het fijn dat er aan mij wordt gedacht. Hartelijke groeten,
Riet van Toor-Roskam
 
Lunchen in de Rehobothkerk
Iedere woensdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, is er de mogelijkheid om koffie te drinken in de Rehobothkerk. Maar Woensdag 24 april kun je ook nog komen lunchen. Direct na het koffiedrinken om 12 uur wordt er aansluitend een heerlijke lunch aangeboden. Alleen koffie drinken of alleen lunchen is ook goed. Wel is het fijn dat je doorgeeft of je komt lunchen, dat met het oog op de catering. Tot dan, hartelijke groet van de diakenen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2024

 Januari   8 jan              22 jan
 Februari   5 feb     19 feb
 Maart   9 mrt     25 mrt
 April   8 apr    


2023
 Januari   2 jan  16 jan  30 jan
 Februari  13 feb    27 feb
 Maart  13 mrt    28mrt
 Apriil    17 apr  
 Mei   1 mei  15 mei  
 Juni     19 juni  
 Juli   3 juli    31 juli
 Augustus      28 aug
 September  11 sept    25 sept
 Oktober      23 okt
 November    6 nov    20 nov
 December    4 nov    18 dec

 
terug