Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk Maart 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 15 juli 2019

Eredienst

Aanstaande zondag, 21 juli, vervolgen wij de Schriftlezingen uit Kolossenzen en Lucas. Wij lezen dan Kolossenzen 1 : 21 – 27 en Lucas 10 : 38 – 42. Op deze zondag zal ik weer de voorganger zijn. Ook op de zondagen hierna blijft het leesrooster Kolossenzen en Lucas volgen. Op 28 juli begroeten wij een gastvoorganger en op 4 augustus hoop ik weer in de Rehobothkerk te zijn. Wij hopen op een goede en fijne diensten!

Seniorenvakantieweken
De tweede vakantieweek voor de senioren is op zaterdag 20 juli afgesloten met de terugkomst van alle vakantiegangers. Hopelijk heeft iedereen zowel in de eerste als in de tweede week genoten! Ik mocht zelf een kleine rol vervullen door op zondagmiddag 14 juli – dus bij de tweede groep – in Ede in het hotel voor te gaan in de kerkdienst. Ook daar hielden we het thema van die zondag aan over de Barmhartige Samaritaan. Het was een fijne en ook indrukwekkende kerkdienst: in een zaal, zingen zonder instrumentale begeleiding en een groep kerkgangers vol warme en hartelijke betrokkenheid!

Bij het zomerprogramma
Zoals hieronder bij het complete zomerprogramma vermeld staat, is de eerste zangmiddag met oude(re) kerkelijke- en geestelijke liederen op woensdag 24 juli. Daarover hier iets extra gezegd: ik wou proberen deze middag een Engels tintje te geven met allerlei liederen die ook in het ‘New English Hymnal’ van de Anglicaanse Kerk te vinden zijn; uiteraard wél allemaal in het Nederlands gezongen! In de Rehobothkerk hartelijk welkom vanaf 14.00 uur!

Bloiskring
Op maandag 5 augustus komt de bijbel- en gesprekskring weer samen. Wij vervolgen dan de bespreking van het Onze Vader. Wij waren gekomen tot ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, dus daar gaan wij verder. U bent allemaal hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk!

Plastic doppen
Heel trouw brengen velen op zondagmorgen plastic doppen mee naar de Rehobothkerk. Ze worden persoonlijk afgegeven, maar er ligt ook wel eens een flinke zak op de tafel in de consistoriekamer. Gaat u daar vooral mee door! Het is leuk om te vertellen dat ik de doppen een poos geen inleveradres kon geven; de instelling waar ik ze bracht, was daarmee gestopt. Enig zoeken naar een nieuw adres nam wat tijd, maar het is gelukt. Het resultaat was wel dat er 16 vuilniszakken vol doppen bij mij op zolder stonden. Het bezorgen daarvan was daarna een feest!: meerdere helpende handen waren nodig om de overvolle auto leeg te halen. Er werd met vreugde verteld dat er al vier hulphonden en/of blindengeleidehonden opgeleid hadden kunnen worden. De opleiding van zo’n hond schijnt rond de € 5000,- te kosten en doppen brengen zoiets als € 0,22 per kilo op…blijft u dus vooral meehelpen met het brengen van plastic doppen naar de kerk! Een heel goed doel en, als grondstof voor nieuw plastic, een milieubewust handelen Veel dank!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal en langs deze weg tot over drie weken!
ds. Nico Paap


Zomerprogramma
Het zomerprogramma heeft al twee activiteiten achter de rug. We hopen dat u er gebruik van gemaakt hebt en gaat maken. Het vervolg van het programma ziet er als volgt uit:

24 juli  : Zangmiddag
31 juli  : Koffie-inloop
7 augustus     : Lunch
14 augustus    : Zangmiddag
21 augustus    : Koffie-inloop
28 augustus    : Lunch

Voor de koffie-inloop bent u tussen 10.00-12.00 uur welkom koffie en een praatje.

Wanneer u komt voor de zangmiddag bent u vanaf 14.00 uur welkom voor koffie/thee, waarna we bekende en oudere geestelijke liederen zingen. Rond 16.00 uur zal dit afgelopen zijn.

Voor de lunchmiddag kunt u vanaf 12.15 uur binnenlopen, waarna we om 12.30 uur beginnen met de lunch. Graag tevoren aanmelden op de intekenlijst of per telefoon via een van de diakenen. 

Wellicht zijn er in uw omgeving mensen, die zich in deze periode extra alleen voelen. Nodig hen uit om van bovengenoemd programma gebruik te maken. 
Namens de wijkdiakenen,
Jaap Kleijwegt


Wijkblad
Het eerstvolgende wijkblad verschijnt op 23 augustus. Op deze datum kunnen de bezorgers het wijkblad tussen 16.00 en 17.00 uur ophalen in de kerk. Kopij kan tot en met 9 augustus worden ingeleverd bij Joke de Zwart, of Veerplein 23, 3131 CX Vlaardingen.
Joke de Zwart


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.
Eerdere wijkberichten

2019
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  


2018
 December  3 dec  10 dec  17 dec    
 November  5 nov  12 nov  19 nov  26 nov  
 Oktober  1 okt  8 okt  15 okt  22 okt  29 okt
 September  3 sept  10 sept  17 sept  24 sept  
 Augustus      19 aug  27 aug  
 Juli  2 juli  9 juli      30 juli
 Juni  4 juni  11 juni  18 juni  25 juni  
 Mei  7 mei  14 mei  28 mei    
 April  9 april  16 april  23 april  30 April  
 Maart  5 maart  12 maart  19 maart  26 maart  
 Februari  5 febr  12 febr  19 febr  26 febr  
 Januari  8 jan  15 jan  22 jan  29 jan  


 
terug