Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief 24 september 2023  (pdf)

2. Wijkberichten maandag 25 september 2023


Agenda: 29 september t/m 13 oktober
Zondag          1 oktober
Kerkdienst aanvang 11.00 uur.
Voorganger: Ds. Bas Plaisier                                             
Aangepaste kerkdienst: Kerkcentrum Holy aanvang 15.00 uur.
Woensdag     4 oktober        
Koffieochtend met lunch aanvang 10.00  uur
Zondag          8 oktober
Kerkdienst aanvang 09.30
Voorganger: Dr. Marjo Korpel
Woensdag     11 oktober         
Koffieochtend aanvang 10.00 uur

Eredienst  
1 oktober Bevestiging/Afscheid ambtsdragers

Op deze  zondag gaat bij ons voor Ds. Bas Plaisier  uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij  is theoloog, predikant en zendeling. In deze dienst zullen Wim van Klaveren als ouderling/kerkrentmeester, Lenie de Boer als ouderling/scriba en Joke de Zwart als diaken worden herbevestigd. Wij wensen hen Gods zegen toe in hun werk voor onze wijk. Maaike Vis neemt afscheid als ouderling. Dank je wel Maaike, voor je jarenlange inzet!

Koffieochtend met lunch: 4 oktober
Zoals u wel weet, is er elke woensdag mogelijkheid tot koffie drinken in de zaal (en bij mooi weer op het terras) van de Rehobothkerk. U kunt dan van 10.00 -12.00 terecht voor koffie en ontmoeting. Op woensdag 4 oktober a.s. is er aansluitend aan de koffiemorgen, voor de liefhebber,  de mogelijkheid te blijven voor een lunch. Het is dan wel fijn om te weten hoeveel personen er komen, dus na de kerkdienst kunt u uw naam invullen op de lijst in de zaal of aanmelden bij een diaken.
Namens de diakenen
Jaap Kleijwegt  

Eredienst 8 oktober
8 oktober
Deze  zondag gaat voor Ds. Marjo Korpel.
Voor velen een bekende uit Vlaardingen en woont in Utrecht.
Zij is Universitair Hoofddocent Oude Testament.

In Memoriam 
Gerhard Christian Wilhelm van Rijswijk  - Ger - 
Geboren op 28 maart 1941, overleden 11 september 2023 
Jarenlang hebben Ger en Pleunie in de wijk Holy gewoond. Hebben daar hun draai gevonden. Allebei zeer actieve vrijwilliger in het Zonnehuis. Langzaam drong er grijze mist in hun leven. Uiteindelijk konden zij niet meer wonen in hun vertrouwde huis.  Sinds mei 2022 zijn zij verhuisd naar het verpleeghuis Soenda.
Hun leven werd steeds mistiger. Het verblijf daar is goed geaccepteerd voor zover dat mogelijk was.
We herinneren ons, dat de liefde en vergeving van de Vader in de gelijkenis van de verloren zoon, herstel bracht.  Ook wij worden herinnerd aan het belang van liefde in ons leven. Geloof, hoop en liefde zijn kostbare geschenken die ons leiden, maar zoals de apostel Paulus ons leert: “De grootste is de liefde.”
Mogen we in Ger’s nagedachtenis de kracht van liefde koesteren, zowel de liefde die hij ons schonk als de liefde die we elkaar geven. Laten we deze liefde doorgeven aan anderen, en moge Ger in vrede rusten, wetende dat zijn nalatenschap van liefde en dienstbaarheid voortleeft in onze harten. 
Boven de kaart staat:  Zonder de Liefde is alles zinloos De uitvaart heeft plaats gevonden op Zaterdag 16 september 2023 in de aula van Begraafplaats Holy. Wij bidden voor Pleuni, kinderen en familie, dat de Liefde van God hen omringt.    Wico Verhagen

Zwerven door de Westwijk
Avonturen van een pastor

Een vriendelijk woord doet wonderen

Op de startzondag heb ik in de dienst uitgelegd hoe een vriendelijk woord wonderen kan doen. In de week na de startzondag maakte ik het wonder mee. Samen met Jur Verbeek, een medewerker van “Wij de Westwijk” had ik een paar keer geprobeerd contact te maken met een gezin dat overlast veroorzaakte in een flat. De omwonenden klaagden over herrie van scooters en zelfs over straatraces door jongeren met een scootmobiel. Tijdens gesprekken in de buurt van de woning van deze jongeren vingen we klachten op. Mensen voelden zich onveilig over langs schietende scooters op één achterwiel. Gevolgd door een hard rijdende scootmobiel. We kwamen erachter waar de thuisbasis van deze jongeren was. We waren een paar
keer aan de deur geweest, maar niemand deed open. Tot die ene dinsdagmiddag. We belden aan en ineens ging de deur open. Een vrouw die er woonde stond ons te woord. Eerst met veel tegenzin. “Wat komen jullie doen?! Wie zijn jullie?” Met veel tact legde Jur uit wie wij waren en wat we kwamen doen. Bij het woord “overlast” zette de vrouw de hakken in het zand. En ineens kreeg Jur de ingeving om het perspectief van het gesprek om te draaien. “Als jrken. Wij wisten van een bedrijfsverzamelgebouw in Vlaardingen waar jongeren onder begeleiding een kans kregen om zich te ontwikkelen. We hadden met elkaar de goede toon gevonden waarop de vrouw wilde aangesproken worden. Ze begreep dat we belangstelling voor haar en haar gezin hadden. En dat we wilden en konden ondersteunen. Toen we weggingen drukten we haar op het hart dat ze haar zoon moest laten langskomen op het kantoor van “Wij de Westwijk” We leerden die middag een les. We gingen uit van een geval van vervelende overlast. Van vervelende mensen die niet wilden praten. Dat leek in het begin van het gesprek ook zo. Maar toen Jur en ik als eersten een vriendelijke toon aansloegen draaiden het hele gesprek en de hele situatie om. We waren getuigen van een klein wonder.
Bart Starreveld

Onze wijkgemeente op haar allerbest

    

Naast alle voorbije jaren kijken wij met enorme warmte terug op het afscheid daarvan op 3
september. Het was in alle opzichten een geweldig feest! Daarvoor willen wij iedereen meer
dan van harte bedanken! Allen die betrokken waren in de organisatie ervan, alle prachtige
cadeaus van boekenkast tot cadeaubonnen, alle kaarten met soms ook daarin nog een mooie
attentie om iets voor te kopen, het schitterende lied en het boekje met de liederenstatistiek van
onze organisten, alle bloemen voor ons beiden – waaronder een prachtboeket van onze
Rehobothkerk-zustergemeente en de hartelijke woorden in het wijkbericht van die
wijkgemeente Grote Kerk – en de vervulling van een liefgekoesterde wens: het boek met van
zovelen een persoonlijke bladzijde daarin; dát boek heeft een ereplaats in huis! Wij beiden
hebben een overweldigende herinnering aan alles! Op het moment van schrijven houden we
onze nieuwsgierigheid naar de foto’s nog even levend; ook dat wordt zeker een plezier om te
bekijken en met de geluidsopname van de dienst zijn we ook al heel erg verheugd! Nogmaals
heel, heel hartelijk dank en wij zien uit naar toekomstige ontmoetingen, waarbij wij twee hele
gewone gemeenteleden zijn en niets anders, maar wél twee gemeenteleden, die zich heel
bevoorrecht voelen deel uit te maken van die wérkelijke en hechte gemeenschap: onze
wijkgemeente Centrum-West!
Adri Korver, ds. Nico Paap


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.

Er is ook een meldpunt om een overlijden door te geven en dat telefoonnummer geldt voor de hele Protestantse Gemeente Vlaardingen: 06 30137975. In het geval dat u dit nummer belt, wordt u zo goed mogelijk verder geholpen.

Eerdere wijkberichten
2023
 Januari  2 jan  16 jan  30 jan
 Februari  13 feb    27 feb
 Maart  13 mrt    28mrt
 Apriil    17 apr  
 Mei   1 mei  15 mei  
 Juni     19 juni  
 Juli   3 juli    31 juli
 Augustus      28 aug
 September  11 sept    25 sept

 
terug