Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk Augustus 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 18 november 2019

Eredienst 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is aanstaande zondag, 24 november, al weer gekomen; vanaf de zondagen daarna is het al Advent. Wij kijken dus nu naar de laatste dingen, de voleinding. De Schrift open wij bij Maleachi 3 : 19 – 24 en Lucas 21 : 5 – 19; lezingen die ons vooral bepalen bij de voorlaatste dingen. Houden wij de verwachting op het Koninkrijk Gods en zijn Koning vol door de tijden heen? Met diezelfde verwachting gaan wij een week later het nieuwe kerkelijk jaar binnen. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’, ‘toe-komst’. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Amnesty International
Aanstaande zondag is er de mogelijkheid om attenties voor Kerst te kopen ten gunste van Amnesty, evenals vorige jaren. Er zal bij de uitgang een tafel staan met verschillende kaarten, kaarsen et cetera.
Lenie de Boer – Keijzer
     
Vooraankondiging
WERELDWINKEL STAND

Nog net voor de december feestdagen is er zondag 1 december een stand van de Wereldwinkel in de grote zaal waar we koffie drinken. Er zullen veel leuke cadeautjes voor alle leeftijden te koop zijn. U hebt dan een origineel en FAIR product, die u cadeau kunt geven. Wat dacht u van mooie sjaals, sieraden, bekers, kommen, glazen, kaarsen, speelgoed, kaarten en boekjes. En deze keer ook nog Kerstdecoratie. Natuurlijk is er ook koffie en thee in meerdere smaken. Wat dacht u van (h)EERLIJKE chocola in diverse vormen en smaken en snoep. En natuurlijk etenswaren zo als rijst, rietsuiker, honing, choco- of hazelnootpasta, wijn en sapjes. Alles is van eerlijke handel, de producenten en boeren krijgen een eerlijke prijs voor deze artikelen. We zien u graag bij onze tafel in de koffiezaal na de dienst.

In 2020 willen we nog een aantal keer met een stand van de Wereldwinkel in de kerk staan. Hiervan zijn de data nog niet bekend. Als de stand er is, zal dat meestal de 2de zondag van de maand zijn om de 3 maanden. Dus de volgende keer zou op 8 maart kunnen zijn. Houd ons kerkblad Onderweg in de gaten of informeer bij onderstaande personen.
Ilma Frederiks en Marian Verhagen

In memoriam
Leny Maaten – Bovenberg

Maandag 4 november is in de leeftijd van 84 jaar ons trouwe gemeentelid Leny Maaten – Bovenberg overleden. Leny en haar man Bram kregen samen 2 dochters en werden grootouders van 2 kleinzoons en 2 kleindochters. Zij woonden vele jaren aan de Floris de Vijfdelaan, de laatste tijd aan de Dr. Wiardi Beckmansingel in hun nieuwe woning. In deze periode was haar gezondheid soms erg onstabiel en de laatste maanden verbleef zij na meerdere ziekenhuisopnames voor revalidatie in het Zonnehuis. Zij was pas enige dagen daar, terwijl haar man Bram kort daarvoor ook in het ziekenhuis werd opgenomen. Jarenlang was Leny lid van de Handwerkclub, eerst in de Ichthuskerk en later in de Rehobothkerk, waar kleding werd gebreid voor Stichting Zending over grenzen. Het gaf haar veel voldoening en leverde hen vele vriendschappen op. Samen met Bram mocht zij graag een weekend meegaan naar Chevetogne, een traditie vanuit de Ichthuskerk. De begrafenis heeft maandagmiddag 11 november plaatsgevonden op begraafplaats Holy. In de dienst van Woord en Gebed hebben we haar bij het licht van de paaskaars herdacht en met elkaar geluisterd naar de woorden van Psalm 142 en woorden van onze Heer zelf (Matteus 6:25,26): Wees niet bezorgd! Laten we haar kinderen, kleinkinderen en familie gedenken in ons gebed en in bijzonder haar man Bram, op dit moment voor revalidatie in het Zonnehuis verblijvend.
ds. Hans Mast

Bijbelkring Het verhaal gaat
Op dinsdag 26 november is er weer de maandelijkse bijbelkring in de Rehobothkerk. We starten om 9,30 en ronden tegen 11.00 uur weer af.  We lezen nog steeds het evangelie van Johannes. We  praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag.  Van harte welkom!
Jannie Snoek en Petra Nijboer

Wijkwerkgroepvergadering
Maandag 25 november is er weer een wijkwerkgroepvergadering voor de medewerkers van wijk Lage Weide, Hoogkamer en Buitenwijk, Marnixflat en Résidence Wetering. Aanvang 14.00 uur in de Rehobothkerk.
Lenie de Boer – Keijzer

Wijkblad
Het eerstvolgende wijkblad verschijnt op 29 november. Op deze datum kunnen de bezorgers het wijkblad tussen 16.00 en 17.00 uur weer ophalen in de kerk. In het wijkblad vindt u tevens de uitnodiging voor de seniorenkerstviering op 20 december. Om alvast in de agenda te noteren.
Joke de Zwart

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2019
 November  4 nov  11 nov  18 nov    
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept  9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug