Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 23 maart 2020

Onwerkelijk
In het vorige wijkbericht schreef ik over hoe ons bestaan nu ‘de omgekeerde wereld’ is. Nu we een week verder zijn, versterkt het gevoel zich hoe onwerkelijk dit allemaal is. In het groot, waar landsgrenzen gesloten zijn en hele landen ‘op slot’ zijn gegaan. Isolering omwille van medische veiligheid geeft ook isolatie en vooral de gevoelens daarvan. Hoewel ik zelf nog niet eens zoveel merk van alle terughoudendheid in contacten, zij het dat het vreemd is om elkaar op zondag niet te ontmoeten en de huisbezoeken per telefoon te doen (!), blijft het eens in de week boodschappen doen dus gewoon doorgaan, alleen nu met de ergernis dat medeboodschappers je gewoon aanstoten als zij er even net niet door kunnen. Angst is altijd al de slechtste raadgever geweest, voorzichtigheid juist ook ter wille van elkaar is wél wijsheid en verstandigheid! Onwerkelijk, mar toch wel goed die veel stillere straten en de mensen die wél goede afstand houden.
De sterkste persoonlijke confrontatie bleek afgelopen week: OmaAdri moest naar de twee jongste kleinkinderen vanaf de straat zwaaien, terwijl de kleintjes (7 en 10 jaar) thuis achter glas moesten blijven; veiligheidshalve thuisisolatie, want thuis is griep en hopelijk niet erger (!). Dan is de wereld ineens heel onwerkelijk als je niet anders weet dan dat de kleinkinderen naar je toe rennen en je omhelzen… Nu wonen oma en de kleinkinderen vlak bij elkaar, dus het kan desnoods meerdere keren per dag dat zwaaien en de telefoon compenseert veel, maar toch… 
Dit moment deed mij ineens heel sterk beseffen wat het zijn moet voor mensen die niet in direct contact mogen met hun geliefden in een zorginstelling. Juist dan is de behoefte en het verlangen immers zo sterk om dicht bij elkaar te zijn, elkaar aan te raken en een knuffel te geven: we zijn er samen. Ik ervoer een pijn van binnen. Zwaaien achter glas en vanaf de straat is daar dan nog helemaal niets bij!
Hoe lang deze onwerkelijkheid van en in ons bestaan zal duren, is natuurlijk nog volstrekt onbekend. De berichten en verslagen via de televisie spreken van toename van geïnfecteerden en vele situaties van overlijden. In mijn gedachten speelt al dat het heel wat langer zou kunnen gaan duren dan we aanvankelijk hoopten: de kerken langer gesloten, persoonlijke ontmoetingen nog meer teruggeschroefd… Misschien zijn er tussen dit moment van schrijven en het moment dat u dit leest al weer andere maatregelen door de overheid afgekondigd.
Wat de kerkdiensten betreft, verwijs ik graag naar wat Petra Nijboer hieronder schrijft. Zelf ben ik vrijwel totaal atechnisch, ook digitaal, maar ik zie werkelijk wel hoe we langs deze digitale weg toch als kerkgemeenschap een beetje bij elkaar kunnen zijn. Kijkt u dus de websites na van onze gemeente en de televisie biedt ook vaak op de zondagmorgen het nodige aan om ons geloof met elkaar, dichterbij en verder weg, te delen en te vieren. Vergeet u daarbij ook niet het telefoonnummer van ons Centrum-West-meldpunt: 06 – 3512 2665; als u behoefte hebt om even met iemand te praten of als er even heel concreet iemand nodig is voor enkele boodschappen. Onze wijkgemeente is niet voor niets bekend om het heel sterke gemeenschapsgevoel dat haar eigen is!

Ten slotte
Ook zonder elkaar steeds persoonlijk te ontmoeten dragen wij elkaar ook in de huidige situatie in geloof en gebed en sterke verbondenheid; allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap


Kerkdiensten
Helaas, de zondagse erediensten kunnen niet plaats vinden in de fysieke ontmoeting met elkaar.  Wel wordt gezocht naar manieren om toch ook op die manier verbondenheid te ervaren.
Zaterdag 21 maart is er een video opname gemaakt van een dienst in kerkcentrum Holy, die op de website is gezet. Wanneer er de komende tijd een opname wordt gemaakt in het kerkcentrum, wordt deze ook doorgestuurd naar de webmasters van Centrum-West, zodat hij hem op de website kunnen zetten. Op die manier kunnen gemeenteleden van ons die daar behoefte aan hebben en de beschikking hebben over pc of laptop (of daarvoor geschikte telefoon) toch een dienst meemaken op digitale wijze.
Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om als kerken gezamenlijk iets te doen rond digitale diensten. Het is goed om hierin iets voor elkaar te kunnen betekenen. 

De video- en geluidsopnamen zijn gepubliceerd op de site: www.pknvlaardingenholy.nl  De link naar de video is deze: youtu.be/mjcPnuZNb08 De link naar de geluidsopname is deze: www.pk-vlaardingen.nl/Holy/media/2020/20200321_dienst.mp3 De link naar de Orde van Dienst is: www.pk-vlaardingen.nl/Holy/PDF/OVD_Viering_22_maart_2020.pdf

Ter bemoediging een tekst van Broeder Richard Hendrick, een Franciscaanse monnik in Ierland. Hij plaatste het op 13 maart op Facebook en het direct werd wereldwijd gedeeld.  Het heet: Lockdown. Vertaald door een onbekende. Ik had het opgenomen in mijn meditatie van afgelopen weekend en deel het graag ook op deze plek: 

Lockdown 
Ja, er is angst. 
Ja, er is isolatie. 
Ja, er is paniekaankoop. 
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood. 

Maar ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de vogels kunnen horen zingen. Dat de lucht na een paar weken rust niet langer dik met dampen is maar helder en blauw. Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen, voor elkaar en hun ramen openhouden zodat degenen die alleen zijn de geluiden van familie om hen heen kunnen horen. Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis. En vandaag was een jonge vrouw die ik ken bezig met het verspreiden van flyers met haar nummer door de buurt zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen. En kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te verwelkomen en onderdak te bieden aan daklozen, zieken en vermoeiden.

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen.
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren, en over de hele wereld worden mensen wakker met een nieuwe realiteit. 
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben over wat er echt toe doet, zodat we weer van elkaar gaan houden. 
Dus we bidden en we herinneren ons dat:
Ja, er is angst maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolatie maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er is paniekaankoop maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.
Ja, er is ziekte maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn 
Ja, er is zelfs dood maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. 
Wees bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven. 
Adem vandaag. 
Luister achter de geluiden van je paniek en hoor de vogels zingen weer 
De lucht klaart op 
De lente komt eraan
En we zijn altijd omgeven door liefde! 
Open de ramen van je ziel 
En hoewel je misschien niet de legen straten kan aanraken, 
zing!

Pas goed op uzelf en elkaar!
Petra Nijboer 


Vastenactie- of 40dagentijd: werken aan je toekomst
Eén van de projecten is: Mobiele school voor kwetsbare groepen in Bangladesh. In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de armoede, die kwetsbare groepen extra treft. Een beroepsopleiding biedt uitkomst.
Wat is er aan de hand?
Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen.
Wat willen we bereiken?
De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over deze groepen.
In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.
Hoe doen we dat?
Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met mobiele scholen. Marktonderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden voor banen er zijn en er worden contacten gelegd met lokale ondernemers. Deelnemers die zelf een bedrijfje willen beginnen krijgen een klein startkapitaal. De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar.
Doneer aan Vastenactie en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en betaald werk

Daarom deze vraag aan u: Ga allemaal door met besparen voor dit geweldig goede project. U weet vast de bespaar tips nog wel: Geen snoep, geen koekjes, geen lekkere drankjes, laat de auto staan of droog de was in de Gods wind.

Veel succes in deze moeilijke tijden.
Marian Verhagen


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2020
 Maart  2 maart  9 maart  16 maart  23 maart  
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec  9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept  9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug