Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 23 november 2020

Advent
Advent is de voorbereidingstijd voor Kerst. Vier zondagen en de bijbehorende weken hebben wij een periode van inkeer en bezinning. Vandaar de ingetogen paarse kleur in de kerk en het wegvallen van het Gloria in de dienst. Het is immers ook niet zomaar dat wij de komst van onze Heer tegemoet zien: van Godswege gaat het om de ultieme inzet van het vasthouden en doorzetten van zijn heilsbelofte en heilsbedoeling, tegen alle menselijke en afgodelijke gewemel en gedoe in.  Het is de Zoon in en door wie het Koninkrijk aanbreekt. Daar ligt ook de open verbinding met de laatste zondagen van het kerkelijk jaar die in het teken staan – en natuurlijk met name de laatste zondag – van de voltooiing van de geschiedenis, de voleinding. De komst van de Koning der koningen verwachten wij vanwege zijn eens gekomen zijn als de Minste der minsten, midden in al onze verlorenheid. De eerste twee adventszondagen hebben  geen naam gekregen, maar enkel hun getalsaanduiding; op deze zondagen wordt vaak gelezen over de laatste dingen, het komen van de Heer in majesteitelijke heerlijkheid en over het profetische optreden van Johannes de Doper, de wegbereider. Deze zondagen staan nog volop in het licht van de voleindingzondagen. De laatste twee zondagen in Advent buigen zich meer naar het komen van de Heer in zijn menselijke geboorte: de stal en de kribbe. Zondag ‘Gaudete’ en zondag ‘Rorate’ zijn hun namen, ‘Verblijdt u’ (Filippenzen 4: 4) en ‘Dauwt’ (Dauwt, hemelen, van omhoog en regent de rechtvaardige – Jesaja 45: 8). 

Op de Eerste Advent, aanstaande zondag 29 november, tonen de lezingen uit Jesaja en Marcus de vloeiende lijn overduidelijk tussen de laatste zondag van het kerkelijke jaar – Voleinding – en de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. Alles geeft dus aan dat wij niet in een soort eeuwigdurende cyclus leven van opkomen, stralen en weer vergaan, maar dat wij doelgericht leven, lineair: wij zijn op weg naar het Koninkrijk Gods. 

Een prachtige tekst, opnieuw van Sytze de Vries (geboren 1945) verwoordt dat schitterend:

Dat Gij zult komen
om de wereld recht te doen.
is ons verlangen.

Dat Gij zult komen
en niet vergeet
al dat onschuldig bloed
dat van de aarde roept,
is onze troost.

Dat Gij zult komen
om te rechten
wie nog gebukt gaan
onder het overwicht
van de zwaarwichtigheid van mensen,
is onze hoop.

Dat Gij zult komen
om te snoeien
wat aan wreedheid woekert,
is ons gebed.

Als Gij zult komen,
zal het alleen nog liefde zijn
die ons beweegt,
is ons vertrouwen.

Dat Gij zult komen
en al ons tekort
bedekken met uw tegoed,
bidden wij ook deze dag.


Komende zondag zal ik weer de voorganger zijn in onze dienst. Het vaste gebruik is en blijft natuurlijk dat u zich tevoren even opgeeft bij scriba Lenie de Boer (010–4340176 of per e-mail jenmdeboer@hetnet.nl); zij noteert uw naam graag en zal het ook eerlijk zeggen als het maximale aantal kerkgangers al gehaald is.

Het bijzondere van deze tijd van het kerkelijk jaar wordt onderstreept door de sobere avondgebeden op woensdagavond, die onze wijk samen met de wijkgemeente rond de Grote Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘de Fontein’ organiseert: op 2, 9, 16 en 23 december in de Grote Kerk. Let u er op dat de hoofdingang onder de toren gesloten zal zijn en u de kerk binnenkomt via de zijingang tegenover de huizen tussen de Hoogstraat en de Smalle Havenstraat, naast de Vleeshal. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar uw naam en telefoonnummer wordt voor alle zorgvuldigheid in de coronatijd bij binnenkomst wel genoteerd. U bent steeds om 19.30 uur hartelijk welkom!

Wij hopen op een fijne dienst en een zinvolle adventstijd!

De dichterlijke woorden hierboven van Sytze de Vries om door geïnspireerd en bemoedigd te worden: het duurt allemaal zo lang…die komst van Gods Koninkrijk en het voorbij zijn van corona dat ons bedreigt, aantast en inperkt Ik blijf deze aansporing dus steeds weer herhalen: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Heel graag tot aanstaande zondag voor weer meer persoonlijk ontmoeten, ook al is het met de beperking van 30 kerkgangers, of aan de telefoon. Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap


Omgekeerde Adventskalender 
Advent het Feest van de verwachting. Verwachting van de geboorte van het kindje Jezus. Het Kerstfeest komt er aan. We willen graag feest vieren. Kan en mag het ook? We weten het (nog) niet.

Wel weten we dat er heel veel mensen zijn die niets hebben om feest te vieren. Daarom is het zo fijn dat een aantal mensen van de Rehobothkerk meedoen met de Omgekeerde Advent Kalender. Langs deze weg wil ik iedereen succes wensen om de leuke rode tas te vullen met de artikelen die in de kalender aangegeven zijn. Als er nog mensen zijn, die zich opgegeven hebben en die de tas nog niet hebben neem dan even contact met mij op. En als er mensen zijn die alsnog mee willen doen, laat het mij ook weten, dan ga ik mijn best doen om toch nog een tas met kalender te bemachtigen.

 Het lijkt een beetje op de schoenendoos actie, alleen worden er nu artikelen meestal voor volwassenen in de tas gedaan. Het komt neer op ongeveer €25,00. Maar zoals ik al eerder aangaf, het gaat ook prima met meerdere mensen één tas te vullen. Een fijne Adventtijd gewenst.
Marian Verhagen 0620379649 of marian.verhagen@post.comCentraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.

 

Eerdere wijkberichten

2020
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug