Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 17 februari 2020

Eredienst

Komende zondag, 23 februari, is het de laatste voor de Veertigdagentijd. Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. De dagen gaan heel snel. Ook zondag ben ik weer de voorganger in de Rehobothkerk. Dee lezingen uit het boek Exodus en uit de Bergrede worden voortgezet met Exodus 2 : 11 – 25 en Matteüs 5 : 33 – 48. Wij hopen op een goede fijne dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

 

Bij de kerkdiensten

Op woensdag 26 februari begint de Aswoensdagviering om 19.15 uur met het verbranden van buxustakjes op het kerkplein. Het is de start van de Veertigdagentijd. In de christelijke betekenis is deze periode niet alleen een kwestie van minder eten of bepaald voedsel laten staan, geen vlees eten bijvoorbeeld. Het is altijd verbonden met bezinning en gebed. Die combinatie schept ruimte voor een vernieuwde, actieve betrokkenheid op anderen en de wereld. De profeet Jesaja omschrijft welke manier van vasten God graag ziet: ‘misdadige ketenen losmaken, verdrukten bevrijden, je brood delen met de hongerige, je bekommeren om je medemens’. In de loop van de eeuwen zijn er verschillende redenen ontstaan om als christen te vasten: om met jezelf in het reine komen, uit solidariteit, of als een manier om tot zelfverlichting en zo dichter bij God te komen. Je kunt spreken van een drieslag: ruimte in je hoofd, hart en je lichaam scheppen; ruimte scheppen voor een hernieuwde relatie met God en de ander; en ruimte voor de relatie tot jezelf en tot de aarde.  Weet u van harte welkom! 

Wij gedenken Willemina van Keulen - van der Veer
Laat mij uw heil ontvangen - 
wat zou ik meer verlangen
dan naar de overkant
al slapend weg te dromen,
verloren thuis te komen
in het door U beloofde land!
    (A.F.Troost)

Deze woorden omarmen het overlijdensbericht van ons gemeentelid Wil van Keulen. Zij overleed op maandag 10 februari in Uitzicht in de leeftijd van 89 jaar. Vorig jaar overleed haar man Kees. Samen woonden ze, tot vorig jaar, sinds 1956 aan de Hofsingel 35. Zaterdag jongstleden was de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Holy. Daar werd Wil herinnerd als een lieve moeder en oma en een veeltalige vrouw met creatieve handen. Ooit was ze diaken en in het kerkkoor van de Grote Kerk zong ze vele jaren graag mee. De kleinkinderen bewaren kostbare herinneringen aan hun oma, waar heel veel altijd kon. De laatste weken verlangde ze om naar Gods toekomst te gaan. Haar trouwtekst zei: ‘Cirkel in al je gangen om de Éne, vertrouw op Hem en Hij zal het doen’ (psalm 37,4). Wil heeft zo geprobeerd te leven. Omringd door haar zoon Matthijs en dochter Desireé is ze in vrede ingeslapen. Thuis gekomen in het beloofde land. 
Pastor Guus Ruijl


Bijbelkring: Het verhaal gaat
Na onze decemberstop komen we op dinsdagmorgen 25 februari weer bij elkaar in de Rehobothkerk. We starten om 9,30 en ronden tegen 11.00 uur weer af. We lezen uit Het verhaal gaat van Nico ter Linden en dat geeft altijd weer stof tot nadenken. We naderen het einde van het evangelie van Johannes. We praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag. Van harte welkom, ook als u er niet eerder bij was. Opgeven is niet nodig. 
 Jannie Snoek en Petra Nijboer 


Vastensoep 2020
Komende week is het eerst Carnaval en daarna Aswoensdag. Beide dagen bekend bij ons, Protestanten, maar er wordt weinig tot niets aan gedaan. Er is een groepje mensen van Centrum-West die een askruisje gaan halen, maar, bij mijn weten, wordt er geen Carnaval gevierd. Maar de vrijdag erna gaan wij weer met de Vastensoep beginnen. We starten op 28 februari. De inloop is weer om 6 uur om dan om kwart over 6 te beginnen met het eten van de soep. Er zullen 2 soepen gemaakt worden per avond, een soep met vlees en een vegetarische soep. Het is de bedoeling dat iedereen zelf een soepkom of soepbord en een lepel meeneemt. Na afloop van de maaltijd gaat er een collectezakje rond om het geld, wat u bespaarde door niet thuis te eten, of zelfs nog een extraatje, in dat zakje te doen, voor een heel erg goed doel. Deze keer zijn kinderen het doel van de Veertigdagen- of Vastentijd. En, specifieker, de ‘oudere’ kinderen, want het thema is: ‘Werken aan een je toekomst’. Je werkt aan je toekomst als je een opleiding doet voor het beroep, waar je later je geld mee wilt verdienen. Heel veel kinderen wereldwijd gaan naar school, ze leren rekenen, lezen en schrijven. Maar dat is een basiskennis, daarna moet er een beroep geleerd worden. Veel kinderen kunnen zo’n opleiding niet doen, omdat daar geen geld voor is of omdat zo’n opleiding te ver weg is. Ze gaan dan maar werken en verdienen (te) weinig en komen nooit verder. Als ze nu geholpen worden een beroep te leren, dan ziet hun toekomst er veel beter uit. Er zijn meerdere plaatsen in de wereld, waar we voor deze kinderen besparen, er is ook een doel dichtbij. Er komt later meer informatie  hierover. Ook elders in Onderweg zullen die doelen beschreven worden. 
Het gaat nu om de Vastensoep. Elke vrijdag in de Veertigdagen- of Vastenactietijd eten we Vastensoep, te beginnen 28 februari, dan 6, 13, 20 en 27 maart en de laatste is 3 april. U bent van harte welkom, maar wilt u wel opgeven, dat u komt mee eten en of u uitsluitend vegetarische soep eet. Als u beide soepen eet, dan hoeft u dat niet apart op te geven. Op de bar van de keuken ligt de lijst klaar waar u het kunt invullen. Ook kunt u mij nog een e-mailtje sturen of opbellen tot uiterlijk woensdagavond.  Graag tot vrijdagavond 28 februari.
Enne.........vergeet de soepkom en de lepel niet!
Marian Verhagen  06 20379649 of

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2020
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr    
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec  9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept  9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug