Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 26 April 2021


Kerkdiensten
Aanstaande zondag is het zondag ‘Cantate’ en de zondag daarna draagt de naam ‘Rogate’, ‘Bidt’. Wij vervolgen met de schriftlezingen uit Johannes, eerst 15 : 1 – 8 en een week verder 15 : 9 – 17. Wij hopen op goede diensten!

Overleden
Op vrijdag 9 april is overleden de heer Pieter Marinus Hoos. Hij was 91 jaar oud en woonde aan de Boerhaavestraat. Piet Hoos was een belangstellende man, die steeds vroeg naar de ander. Hij was heel actief in het Jeu de Boules en heeft ook landelijk hoog in de competitie gespeeld. Een andere liefde was om met de caravan naar Frankrijk te trekken. Na het overlijden van zijn vrouw heeft hij dat alleen voortgezet tot en met 2019. In 2020 was dit plan er ook, maar dat werd door de coronamaatregelen verhinderd. In de Rehobothkerk konden wij hem met regelmaat ontmoeten. De uitvaart was op vrijdag 16 april in de aula van de begraafplaats Holy. Op zijn overlijdensbericht staat ‘Liefde overwint alles’. Zijn liefdevolle nagedachtenis zij tot zegen voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
Ten slotte
Met ingang van woensdag 28 april zijn er door de overheid enkele versoepelingen toegestaan. Dat is natuurlijk geweldig fijn, maar de praktijk is tegelijk niet meteen totaal veranderd, want de cijfers van de ziekenhuisopnames liegen er ook niet om en zijn nog erg hoog. Het parool van volhouden, moed houden en elkaar vasthouden blijft dus ook in ons midden volop gelden! Denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Blijft u ook mij gerust opbellen en u weet dat u de meeste kans om mij thuis te treffen hebt van maandag tot en met donderdag zo van 12.00 tot 13.30 uur.

Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap


Van de kerkenraad
Nu er weer enige versoepelingen zijn afgekondigd door de regering heeft de kerkenraad gekeken of we ook de kerk weer kunnen openen op zondag. In 1e instantie was iedereen enthousiast maar al gauw kwamen er wat praktische bezwaren. Zoals het feit dat u nu gewend bent op zondagmorgen naar de dienst te kijken, lukt niet meer omdat de opnames op zondagmorgen worden gedaan en terugkijken op maandag of dinsdag zal moeten gebeuren. Een alternatief is de kerk op zaterdag te openen en de dienst op te nemen zodat er op zondagmorgen gekeken kan worden. Hier moet in de komende kerkenraadvergadering over gediscussieerd worden.
Daarnaast merken we dat een aantal ambtsdragers nog niet zo ver is dat zij dienst willen/ kunnen doen. Dit heeft onder meer te maken met de vaccinatie. Het is dus lastig om een goed rooster rond te krijgen omdat we willen voorkomen dat wekelijks dezelfde ambtsdragers dienst moeten doen.
Tegelijk is een groepje bezig om livestream te gaan realiseren. Hiermee kunnen degenen, die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn, live meekijken op zondagmorgen. Alleen zijn we nog niet zover, al hopen we dit op zeer korte termijn te realiseren.
Dus vooralsnog even geduld en gaan we verder zoals we steeds hebben gedaan, kerk nog niet open, opname op zaterdag en zondagmorgen te volgen via You Tube.
We snappen dat dit voor sommigen teleurstellend is, maar we vragen u nog even vol te houden. Zodra er meer bekend is wanneer livestream geïmplementeerd kan worden, hoort u dit zo spoedig mogelijk.
Bram van der Staaij


Dank
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen na het overlijden van Frans. Ook voor de bloemen van de kerk en de beterschapskaarten voor mij. Voorlopig verblijf ik nog in de Marnix.
Corrie van Es


Dank
Wat een verrassing toen op mijn verjaardag Joke de Zwart voor de deur stond met de bloemen uit de kerk. Heel fijn op deze coronaverjaardag. Heel erg bedankt. Hopelijk zien we elkaar snel in de kerk. Groeten van 
Adri Korver


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Rehobothkerk


Eerdere wijkberichten

2021
 April    12 april  26 april
 Maart    15 maart  29 maart
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  

2020
 December  7 dec  14 dec      
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  30 nov
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  

2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug