Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief 5 februari 2023  (pdf)

2. Wijkberichten maandag 30 januari 2023

Kerkdiensten

De komende twee zondagen zal ik de voorganger zijn in de diensten in de Rehobothkerk en wij vervolgen in de Bergrede. Op 5 februari lezen wij Mattheüs 5 : 13 – 16 en op 12 februari Mattheüs 5 : 17 – 26. Het onderricht van Jezus in de Bergrede wordt wel ‘de grondwet van het Koninkrijk Gods’ genoemd. De Hongaarse schilder Károly Ferenczy (1862 – 1917) heeft de Bergrede in 1896 in een heel negentiende-eeuwse sfeer geschilderd; in de Hongaarse Nationale Galerie in Boedapest is het te zien en ook inderdaad zeer te bewonderen voor wie even het landschap van de tijd van Jezus in gedachten en gevoel los kan laten. Het schilderij maakt(e) voor mij de Bergrede toch ineens hedendaagser.

De dichter Sytze de Vries schreef een gebed, dat naar mijn gevoel naadloos aansluit bij de Bergrede en zeker bij de woorden over het ‘zout der aarde’ en het ‘licht der wereld’:

Dat uw gemeente
het huis is
waar mensen ervaren
hoe goed het toeven is
in uw genade
en elkaars genegenheid,

waar de geest van Christus
rondwaart en wij
niets dan zijn liefde
in ons schild voeren,

waar wij open staan
voor elkaars vragen,

waar de geringe
in tel is
en zich veilig weet,

waar wij de klokkenluider zijn
van de grote dag
van uw koninkrijk.

Wij hopen op fijne en gezegende diensten!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!s.
Nico Paap

In Memoriam Alie Piepenbroek

Op 10 december 2022 overleed Alie Piepenbroek op de leeftijd van bijna 73 jaar. Samen met haar man Wim, hun zoons en hun dochter en kleinkinderen hebben we Alie op 19 december begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats Holy. Alie had zelf de liturgie voor haar afscheidsdienst in de Rehobothkerk gemaakt en samen met haar vriendin ds. Hermie Hummel ben ik voorgegaan in die dienst, waarin Jan Blankers het orgel bespeelde. Alie wilde in de dienst onderdelen die te maken hadden met haar levensgeschiedenis en haar belangstelling. Ds. Hummel en de familie hadden in foto's een levensloop van Alie opgesteld. Taizé, de christelijke kunst (dat was Alie’s specialiteit) en muziek uit Chevetogne maakten deel uit van de liturgie. De meditatie ging over woorden uit Psalm 139, die ze kort voor haar dood besproken had met de geestelijk verzorger van het Erasmus Medisch Centrum: 'U ziet mij'. We missen Alie, we missen haar bijzondere aanwezigheid, haar rustige manier van praten en denken, de onverwachte en onvermoede wendingen die ze in een gesprek kon brengen. We missen het met elkaar praten over christelijke kunst, over de vele papieren die ze nog wilde lezen en de onderzoeken die ze nog wilde doen. We denken met tederheid terug aan een bijzondere vrouw, die een heel eigen weg ging door het leven. Haar nagedachtenis zij tot zegen.
Bart Starreveld,   Kerkelijk werker Rehobothkerk

Veertigdagen- of Vastentijd: UIT LIEFDE VOOR JOU!
22 februari is het Aswoensdag en dat wil zeggen dat de Veertigdagentijd weer is begonnen. We herdenken dan de dood van onze Here Jezus, die voor onze zonden stierf aan het kruis en zo onze zonden op zich nam! Hij deed dat uit liefde voor ons. Gelukkig weten we dat Hij ook weer opgestaan is, zodat wij hoop hebben voor onszelf. We gaan weer (be)sparen voor goede doelen. Dit jaar sparen we voor doelen van Kerk in Actie. Het thema is deze keer: UIT LIEFDE VOOR JOU. Er zijn verschillende projecten en het project dichtbij is de Voedselbank hier in Vlaardingen. Er komt uiteraard meer informatie over alle projecten.

Ook willen we weer Vastensoep gaan eten op de vrijdagavonden. Nu tussen half 7 en half 8. Er komt meer informatie hierover. Als u/je dit jaar wil helpen met koken, laat het mij of de andere diakenen at dan weten. De eerste vastensoepavond zal 24 februari zijn en duurt dat tot 31 maart, 6 weken lang.
Marian Verhagen, tel.nr. 0620379649 of per e-mail marian.verhagen@post.com

Wijkdiaconie
Snertmaaltijd
Het is altijd gezellig op de woensdagochtend, kopje koffie koekje er bij en even gezellig met elkaar kletsen. Af en toe ook nog een hapje eten. Bij de maaltijd in januari waren er 30 eters. In februari hebben we weer een maaltijd aansluitend op de koffieochtend. 15 februari staat er snert (erwtensoep) op het menu. Opgeven bij Jaap Kleijwegt tel.: 010-4351039. Binnenkort is er ook een intekenlijst in de kerk.
 
Voedselbank
In het weekend van 21 en 22 januari konden er naast oud papier ook weer producten voor de Voedselbank ingeleverd worden. Het ‘product van de maand’ was kaas. Er zijn in totaal 40 producten ingeleverd. De volgende keer dat u kunt doneren, is het derde weekend in februari (18 en 19 februari). U kunt dan ook weer uw oud papier inleveren. Het ‘product van de maand’ is dan broodbeleg (bijv. jam, pasta, pindakaas, hagelslag).

Wilt u de Voedselbank financieel steunen, dan kan dat via de webwinkel op de site. Of een donatie overmaken op rek nr.: NL78 RABO 0310194660 ten name van Stichting Voedselbank Vlaardingen. Namens de klanten van de Voedselbank wil ik alle gevers bedanken voor de bijdragen.
Arie Nor

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.
Arie Noordhoek


Eerdere wijkberichten
2022    
 Januari  2 jan  16 jan  30 jan
       
       

 
terug