Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 23 mei 2022
 

Kerkdiensten
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren draagt de naam ‘Exaudi’: ‘Hoor’. Deze zondag wordt ook wel ‘Wezenzondag’ genoemd naar de belofte van de Heer dat Hij ons niet als wezen achter zal laten, maar bij ons terugkomt (Johannes 14 : 18). Meer dan passend nu de Opgestane ons heeft verlaten en de Geest nog niet is neergedaald. Deze tekst zal in de lezing van de 29ste mei voorkomen, naast een lezing uit Openbaring. In deze dienst vieren wij ook het Heilig Avondmaal. Dat doen wij op de altijd gebruikelijke manier, met wél deze aanpassing: net als op Witte Donderdag en in de Paasnacht ontvangt u van de voorganger geen stukje brood, maar een hostie en deze kunt u bij de diaken indopen in de wijn of druivensap. Zo raakt niemand de beker met de lippen aan en vieren wij de Maaltijd van de Heer op de meest veilige wijze.

Op Pinksterzondag is de Rehobothkerk gesloten en wordt u allemaal verwacht in één centrale kerkdienst in de Grote Kerk. Op de zondagen na Pinksteren begroeten wij meerdere gastvoorgangers in ons midden.Wij hopen op goede en fijne diensten!

Ten slotte
Verder natuurlijk heel graag weer een tot ziens of een telefonisch tot horens en een hartelijke en warme groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap


In memoriam Lenny Adriaanse –  Heisterborg Ratelband
Op vrijdag 29 april is overleden Lenny Adriaanse – Heisterborg Ratelband op de leeftijd van 74 jaar. Zij woonde aan de Churchillsingel, maar bleef lid van onze wijk. In de aula van begraafplaats Holy stonden wij stil bij haar leven, wij lazen Openbaring 21 vers 5: een tekst die Lenny zelf had uitgekozen. In vers 5 wordt uit Gods eigen mond aangehaald: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. Een toekomstvisie, maar ook beschouwen een liefdevolle blik op het ‘hier en nu’. Vanuit dit liefdevolle ‘nu’ heeft Lenny ook geleefd. Op zeer jonge leeftijd in Zierikzee, raakte zij bevriend met Paul. Zij raakten aan elkaar verknocht, en hun hechte vriendschap mondde uit in liefde en huwelijk. In 1968 trouwden zij. Het was een liefde voor het leven. Zij werden gezegend met twee kinderen, Sander en Mirjam. Later kreeg Lenny zes kleinkinderen. Helaas stierf Paul op veel te jonge leeftijd. Lenny was 37 jaar en stond alleen voor de opvoeding van Sander en Mirjam. Zij heeft zich er moedig doorheen geslagen en was vader en moeder tegelijk.

Lenny vertelde dat zij een onderliggend godsvertrouwen had. Dat was het anker in haar leven en dat is zij nooit kwijtgeraakt. Eerst samen met haar man Paul was zij kerkelijk actief als diaken in de toenmalige Ichthuskerk. Ook zingen in koren, onder andere in de cantorij, deed zij met hart en ziel. Een groot deel van haar leven heeft Lenny met gezondheidsproblemen te kampen gehad, maar zij sloeg zich er moedig doorheen. Velen bewonderden haar om haar altijd aanwezige optimisme. Het is niet voor niets dat zij de opstandingsicoon in haar huiskamer had hangen.

Op middelbare leeftijd vond Lenny nieuw geluk bij Simon Rode, ook weduwnaar. Beiden voelden zich goed met elkaar en zij hebben nog zo’n tien jaar een liefdevolle relatie gehad, tot ook Simon ziek werd. Lenny heeft zijn ziekte goed opgevangen. Toen Simon aan het eind van zijn leven was, vond hij rust bij de woorden ‘mijn genade is u genoeg’. Nu ook voor Lenny: het was genoeg, maar het is goed. Wij geloven dat het licht van Gods gelaat nu over haar schijnt. Dat het op de één of andere manier verder gaat, ook door de dood heen. Dat zij leeft in het Licht van de Eeuwige.
Wiesje Verhoef – Verbove


In memoriam Ditje Kerdel
Bijna alle vriendinnen uit de Rehobothkerk waren aanwezig op de uitvaart van Ditje Kerdel - Bas. Ze is op zondag 8 mei 2022  overleden op de leeftijd van bijna 87 jaar. Ze was weduwe van Jan Kerdel en moeder van Cees en Marga, Peter en Astrid en Eveline en Ronald en hun (klein)kinderen. De afscheidsplechtigheid werd gehouden op zaterdag 14 mei om 10.30 uur in de aula van begraafplaats Holy. Pastor Bart Starreveld ging daarin voor namens de geloofsgemeenschap van de Rehobothkerk. Haar dochter Eveline haalde herinneringen op aan haar moeder. Zij beschreef de doorgaans opgeruimde levensinstelling van haar moeder tijdens hun gezamenlijke uurtjes winkelen of lunchen en de vele gesprekken. Haar kleinzoon 
schetste een soortgelijk beeld van zijn oma.

Ditje en haar man hebben hun bijdrage geleverd aan het kerkelijk leven, ook in de Rehobothkerk. Jan in de kerkenraad, Ditje in de zondagsschool en later in allerlei sooswerk. Het waren mooie tijden, zeggen de kinderen vandaag. In de laatste jaren was Ditje enigszins vereenzaamd, hoewel de kinderen trouw waren in hun bezoek. Ditje hechtte eraan dat tijdens de plechtigheid van haar uitvaart aan alle aanwezigen uitgelegd moest worden dat geloof, hoop en liefde niet alleen voor haar, maar voor iedereen de belangrijkste dingen in het leven zijn. In de verkondiging werd duidelijk dat de liefde de weg is, 'die nog verder omhoog voert', zoals de apostel Paulus schrijft. Misschien moet je de liefde wel zien als een 'stairway to heaven', een ladder naar de hemel, zoals één van de kinderen liet weten. 
Familie en bekenden begeleidden Ditje naar het laatste rustplaats op de begraafplaats Holy. Daar klonken de bekende woorden: 'Wij belijden dat niemand voor zichzelf leeft, dat niemand voor zichzelf sterft. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe'.
Bart Starreveld


Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die Corrie tijdens haar ziekte hebben gesteund. De vele kaarten en telefoontjes die we kregen deden haar zichtbaar goed. Daarin zag ze dat God haar lief heeft en om haar geeft. Ook de kaarten die ik kreeg na haar overlijden, met al die mooie woorden en teksten, doen een mens goed en geven mij de kracht om verder te gaan. Heel hartelijk bedankt allemaal.
Jochem van der Kooij


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Eerdere wijkberichten

2022
 Mei  9 mei    23 mei
 April      25 april
 Maart    14 mrt  28 mrt
 Februari    14 febr  
 Januari   3 jan  17 jan  31 jan


2021
 December    13 dec  
 November  1 nov  15 nov  29 nov
 Oktober  4 okt    18 okt
 September  6 sept    20 sept
 Augustus  9 aug    
 Juli    12 juli  
 Juni    14 juni  28 juni
 Mei    10 mei  31 mei
 April    12 april  26 april
 Maart    15 maart  29 maart
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  
terug