Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk Maart 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 5 augustus 2019

Eredienst

De komende twee zondagen, 11 en 18 augustus, hoop ik voor te gaan in de Rehobothkerk en zijn de Schriftlezingen Hebreeën 11 : 1 - 16 en Lucas 12 : 32 – 40 én Hebreeën 11 : 17 – 29 en Lucas 12 : 49 – 56. Op 25 augustus begroeten wij een gastvoorganger. Wij hopen op een goede en fijne diensten!

Vesper
Op zondag 18 augustus zal ik ook de voorganger zijn in de orgelvesper in de Grote Kerk. Vanaf 16.30 uur bent u er hartelijk welkom om vooraf aan de vesper koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Om 17.00 uur begint de viering, die met veel orgelmuziek gevuld zal zijn. Uit de Schrift stel ik mij voor het evangelie van de vijf broden en de twee vissen te lezen.

Overleden
Op maandag 29 juli overleed ons gemeentelid Cornelis Abraham de Bildt. Hij was 75 jaar oud. De uitvaartdienst was op vrijdag 2 augustus in de Grote Kerk. Ds. Cor de Bildt was niet alleen lid van onze wijkgemeente, maar heeft als predikant voor heel de Protestantse Gemeente Vlaardingen veel betekend. Daarom staat zijn ‘in memoriam’ elders in dit kerkblad onder de ‘algemene berichten’. Daarnaar zij hier graag verwezen. Zijn nagedachtenis zij tot zegen!

Bij het zomerprogramma
De eerste zangmiddag met oude(re) kerkelijke- en geestelijke liederen op woensdag 24 juli werd vooral getoonzet door de tropische hitte, die in die week heerste. Veel trouwe zangers en zangeressen waren daarom heel verstandig niet over straat gegaan. Met de elf mensen die wél de hitte getrotseerd hadden, kon natuurlijk prima gezongen worden, maar het zou ook iets povers gehad hebben. Daarbij was het ook in de kerk erg warm. We hebben dus in de gekoelde grote zaal fijn thee gedronken en overlegd: we besloten unaniem de middag uit te stellen tot woensdag 4 september. Dat wordt dan de afsluiting van het zomerprogramma en alle Nederlandstalige liederen uit het ‘New English Hymnal’ van de Anglicaanse Kerk zullen op die middag dan tot klinken komen. In de Rehobothkerk hartelijk welkom vanaf 14.00 uur op woensdag 4 september!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal en langs deze weg tot over drie weken!
ds. Nico Paap


In memoriam ds. Cor de Bildt, een persoonlijk woord
Op 29 juli overleed Cor de Bildt. Hij was samen met zijn vrouw Ineke gemeentelid bij ons, maar jarenlang was hij ook wijkpredikant in de wijken die nu Holy en Centrum-West heten. 
Cor was een beminnelijk mens, heel bevlogen en creatief. Hij had een mooie spiritualiteit,  een groot gevoel voor liturgie, voor iconen en muziek.  Vooral was hij een fijn pastor, een warm mens met verbindende kwaliteiten. Cor hield van mensen. En ik ontmoette in de loop van de jaren veel mensen die van Cor hielden.

Al lang voordat ik hem persoonlijk ontmoette, zat ik met zijn dochter Annelies jarenlang  in  de klas op ‘het Groen’. We waren de enige Gymnasium Alpha leerlingen die eindexamen deden in 1991 en we tekenden tegelijkertijd ons diploma.
Ik kende Cor in eerste instantie alleen als gastvoorganger in de Oosterkerk, maar toen ik in 1999 begon als kerkelijk werker, werden we collega’s. Zijn enthousiasme, ideeën en dromen vond ik inspirerend en ik was niet de enige.  
Toen ik in mei 2010 in centrum-west ging werken, kwam ik Cor nog vaak tegen rond diensten, vespers en gemeente activiteiten. Als ik een uitvaart leidde van een gemeentelid dat hij gekend had, was hij er - als zijn broze gezondheid dat toe liet- altijd bij.  Ik herinner me nog de persoonlijke manier waarop hij een gemeentelid - die hem benaderde voor zijn eigen uitvaart- aan mijn zorgen overdroeg. Cor belde mij en stelde voor om hem samen met mij bezoeken. Dat werd een ontroerende en bijzondere ontmoeting. 

Cor en ik hadden mooie gesprekken als we elkaar ontmoetten, in en rond de kerk, na een uitvaart, en later af en toe bij hem thuis of in het ziekenhuis. Hij was altijd zeer meelevend en heel collegiaal en er was een groot wederzijds respect. We deelden de liefde voor Taizé muziek. Zoals velen bewonderde ik zijn nooit aflatende optimisme en positiviteit.  

Op zeker moment nodigde hij mij uit om over zijn eventuele uitvaart te spreken. Langere tijd bewaarde ik de aantekeningen daarvan in een map. In de hoop dat ze nog een tijdje mochten wachten op het moment dat het echt nodig zou zijn. 

Kort voor mijn vakantie ging het ineens heel slecht, en dit keer krabbelde hij niet meer op. De wonderen waren op. Onze laatste ontmoeting zal ik blijven koesteren. 
De aantekeningen kon ik met verdriet maar ook in vertrouwen overdragen aan Hans Mast. Jarenlang waren zij goede collega’s in ‘God’s wijngaard’, afdeling Vlaardingen. 

Ineke, de kinderen en kleinkinderen wensen wij vanuit onze wijkgemeente alle sterkte toe om dit enorme verlies te dragen. Cor was geliefd bij velen, maar zij missen hun geliefde man, vader en opa, een peilloos diep verdriet.

Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God  zegt ons dat prachtige Taizé lied.
Waar liefde is, is de Eeuwige. En liefde…liefde sterft nooit. 
Dat deze gedachte Ineke, de kinderen en kleinkinderen kracht zal geven.
Petra Nijboer 


Zomerprogramma
Het zomerprogramma heeft al meerdere activiteiten achter de rug. We hopen dat u er gebruik van gemaakt hebt en gaat maken. Het vervolg van het programma ziet er als volgt uit:

14 augustus         : Zangmiddag
21 augustus         : Koffie-inloop
28 augustus         : Lunch
  4 september       : Zangmiddag (de uitgestelde van 24 juli)

Voor de koffie-inloop bent u tussen 10.00-12.00 uur welkom koffie en een praatje.

Wanneer u komt voor de zangmiddag bent u vanaf 14.00 uur welkom voor koffie/thee, waarna we bekende en oudere geestelijke liederen zingen. Rond 16.00 uur zal dit afgelopen zijn.

Voor de lunchmiddag kunt u vanaf 12.15 uur binnenlopen, waarna we om 12.30 uur beginnen met de lunch. Graag tevoren aanmelden op de intekenlijst of per telefoon via een van de diakenen. 

Wellicht zijn er in uw omgeving mensen, die zich in deze periode extra alleen voelen. Nodig hen uit om van bovengenoemd programma gebruik te maken. 
Namens de wijkdiakenen,
Jaap Kleijwegt


Wijkkas
In de maanden juni en juli werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken bedroeg in de maanden juni en juli respectievelijk € 31,50 en € 18,40. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift van € 10 en een gift van € 200 ontvangen. Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20 en via Teun Kramer een gift van € 50De opbrengst van het oud papier in de maanden mei en juni bedroeg respectievelijk € 78,12 (2,52 ton) en € 66,34 (2,14 ton).Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt.
Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester, IBAN: NL24 INGB 0000 602 928


Wijkdiaconie
Vakantietijd, ook op bankrekening en in kasboek is het een rustige tijd. Toch kan ik u wel ontvangen giften melden. Nel Romers ontving €10,00 voor een CD en € 20,00 voor een bloemengroet die zij na de kerkdienst wegbracht. Ook Marian Verhagen bracht een bloemengroet weg en ontving daarvoor € 10,00. Als laatste noem ik nog het mooie, door een goede gever aangevuld rond bedrag van € 95,00 van uw giften in de bloemengroetbussen op 4 augustus. Allen hartelijk dank. 
Met zomerse groet, 
Riet Elmendorp, penningmeester, IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen.


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.
Eerdere wijkberichten

2019
 Augustus  5 Aug        
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  


2018
 December  3 dec  10 dec  17 dec    
 November  5 nov  12 nov  19 nov  26 nov  
 Oktober  1 okt  8 okt  15 okt  22 okt  29 okt
 September  3 sept  10 sept  17 sept  24 sept  
 Augustus      19 aug  27 aug  
 Juli  2 juli  9 juli      30 juli
 Juni  4 juni  11 juni  18 juni  25 juni  
 Mei  7 mei  14 mei  28 mei    
 April  9 april  16 april  23 april  30 April  
 Maart  5 maart  12 maart  19 maart  26 maart  
 Februari  5 febr  12 febr  19 febr  26 febr  
 Januari  8 jan  15 jan  22 jan  29 jan  


 
terug