Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief 27 november 2022  pdf

2. Wijkberichten maandag 28 november 2022

Kerkelijk jaar
Advent is de voorbereidingstijd voor Kerst. Vier zondagen en de bijbehorende weken hebben wij een periode van inkeer en bezinning. Vandaar de ingetogen paarse kleur in de kerk en het wegvallen van het Gloria in de dienst. Het is immers ook niet zomaar dat wij de komst van onze Heer tegemoet zien: van Godswege gaat het om de ultieme inzet van het vasthouden en doorzetten van zijn heilsbelofte en heilsbedoeling, tegen alle menselijke en afgodelijke gewemel en gedoe in.  Het is de Zoon in en door wie het Koninkrijk aanbreekt. Daar ligt ook de open verbinding met de laatste zondagen van het kerkelijk jaar die in het teken staan – en natuurlijk met name de laatste zondag – van de voltooiing van de geschiedenis, de voleinding. De komst van de Koning der koningen verwachten wij vanwege zijn eens gekomen zijn als de Minste der minsten, midden in al onze verlorenheid. De eerste twee adventszondagen hebben geen naam gekregen, maar enkel hun getalsaanduiding; op deze zondagen wordt vaak gelezen uit de ‘Rede over de laatste dingen’, het komen van de Heer in majesteitelijke heerlijkheid en over het profetische optreden van Johannes de Doper, de wegbereider. Deze zondagen staan nog volop in het licht van de voleindingzondagen. De laatste twee zondagen in Advent buigen zich meer naar het komen van de Heer in zijn menselijke geboorte: de stal en de kribbe. Zondag ‘Gaudete’ en zondag ‘Rorate’ zijn hun namen, ‘Verblijdt u’ (Filippenzen 4: 4) en ‘Dauwt’ (Dauwt, hemelen, van omhoog en regent de rechtvaardige – Jesaja 45: 8). 

Zowel op de tweede als de derde adventszondag zal ik de voorganger zijn in de Rehobothkerk. Op 4 december gaan wij verder in Mattheüs met hoofdstuk 3 : 1 – 12 en op 11 december lezen wij Mattheüs 11 : 2 – 11. In het Musée d’Unterlinden in het Franse Colmar staat het fabelachtig mooie altaarstuk van Matthias Grünewald (1480 – 1528). Een détail is de uitbeelding van Johannes de Doper:Avondgebeden
De gemeenschappelijke viering van de avondgebeden in Advent van onze wijkgemeente met de wijkgemeente Grote Kerk en de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Fonteinkerk, zijn wekelijks op woensdag. Alle avondgebeden zijn in de Rehobothkerk en beginnen om 19.30 uur. De vieringen worden via livestream uitgezonden, zodat u dus ook thuis er bij aanwezig kunt zijn. Elke woensdag in Advent: op 7, 14 en 21 december. U bent er hartelijk welkom!

Pannenkoeken
Een buitengewoon gezellig en feestelijk samenzijn op woensdag 16 november: eerst de gebruikelijke koffieochtend, maar deze keer aansluitend een warme lunch van heerlijke pannenkoeken, Wij waren met rond de dertig personen en hebben gesmuld. Helemaal terzijde: voor mij persoonlijk was het een extra feestelijk begin van de dag die toch jaarlijks wat gevierd wordt; op 16 november was ik exact 36 jaar geleden bevestigd als predikant en ter gelegenheid daarvan had partner/vriendin Adri heerlijke cake en kruidkoek gebakken om de ’s ochtends de koffie mee aan te vullen. Als ik het goed onthouden heb, is er weer een lunch op 11 januari, maar daarover later. Welkom
Een hartelijk welkom aan collega Geert van Meijeren, die aanstaande zondag in de Grote Kerk als wijkpredikant van de wijkgemeente Grote Kerk aan ons verbonden zal worden. Twee weken later, op zondag 18 december, zal deze wijkgemeente samen met ons de Rehobothkerk als thuishaven hebben voor de erediensten. Eerst een gezegende bevestigingsdienst en later een goed en fijn samenwerken in dan onze gemeenschappelijke wijkkerk!

Ten slotte
Een zinvolle en gezegende tijd van Advent gewenst en een hartelijke en warme groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Wijkdiaconie
Voedselbank
Zoals eerder aangekondigd kunt u op 17 of 18 december een product doneren voor de Voedselbank. Het product van deze maand is koffie (ook pads) en/of thee en/of suiker.
Op 17 december is de kerk in de ochtend geopend vanwege de oud papier-actie en op de 18de december vanaf 9.00 uur.

Seniorenkerstviering
Inmiddels hebben alle gemeenteleden een uitnodiging ontvangen voor 20 december. Mocht dit om de één of andere reden niet gebeurd zijn, dan kunt u bellen naar Annet Duijverman (010 4341344) of Nel Kleijwegt (010 4351039). In ieder geval graag vóór 15 december bij één van hen opgeven. De viering is van 11.00 tot 15.00 uur.
Hartelijke groet van
Joke de Zwart

Wijkkas
In de maand november werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie.  Via Lenie de Boer werd een gift van € 15 ontvangen. Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand oktober bedroeg voor onze wijk € 40,75 (1,09 ton).

De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 16 en 17 december aanstaande. Ondanks dat de prijs van het oud papier is gedaald, wil ik toch iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester: IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dank
Op de eerste dag na onze verhuizing kregen wij in ons nieuwe huis de bloemen uit de kerk. Dat was een grote verrassing. Dit gebaar van meeleven met ons in onze wijkgemeente hebben we heel erg op prijs gesteld. Wij willen er iedereen graag hartelijk voor bedanken.
Paul en Leny Hofman

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten
2022
 November    14 nov  27 nov
 Oktober  3 okt  17 okt  31 okt
 September    18 sept  
 Augustus      22 aug
 Juli      25 juli
 Juni    13 juni  27 juni
 Mei  9 mei    23 mei
 April      25 april
 Maart    14 mrt  28 mrt
 Februari    14 febr  
 Januari   3 jan  17 jan  31 jan
   
 
terug