Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief 19 maart 2023  (pdf)

2. Wijkberichten maandag 13 maart 2023

Veertigdagentijd
 Aanstaande zondag, 19 maart, sluiten wij de Bergrede af met de lezing Mattheüs 7 : 13 – 28. Het was en is goed om als bezinning de Bergrede in de Veertigdagentijd aan de orde te laten komen. In de vorige wijkberichten waren verschillende uitbeeldingen van de Bergrede te zien. De eerste was van de Hongaarse schilder Károly Ferenczy (1896); toen een prent van Jan Luyken (1712) en nu een Middeleeuwse van rond 1294. Deze schildering maakt deel uit (folio 53v) van een verlucht manuscript bekend als La Somme le Roi, geschreven door broeder Laurent (of Lorens) uit Orléans. De afbeelding wordt bewaard in de Bibliothèque nationale de France in Parijs.

Komende zondag ga ik ook ’s middags voor in de vesper, die wij om 17.00 uur vieren in de Bethelkerk. In de doorgaande lezingen van de vespers over de ‘kleine profeten’ is nu Jona 2 aan de orde: een schitterende psalm!

Op zondag 26 maart begroeten wij ds. K. Blei als onze voorganger. Wij hopen op fijne en gezegende diensten!

Avondgebeden
U bent en blijft steeds hartelijk welkom in de avondgebeden: elke woensdag om 19.30 uur in de Rehobothkerk!

Persoonlijk
In de kerkdienst van 5 maart heb ik het persoonlijk aan u allemaal verteld, na eerst de voorzitter van de kerkenraad te hebben geïnformeerd en aansluitend daarop de hele kerkenraad, zo is de juiste volgorde. Nu dan het wijkbericht. Sinds het begin van de herfst voel ik meer en meer dat ik wat aan het opbranden ben; energie is vlugger verbruikt en het opladen duurt langer en wordt minder volledig. Steeds vaker valt een grote vermoeidheid op mij. De diabetes zal daar zeker een medeschuldige van zijn; het suikergehalte verhoogt door stress – die zit nu eenmaal in het predikantsbestaan – en als de dingen dan niet gaan zoals ze zouden moeten en ik ze zou willen, wordt de stress groter en dus de suiker hoger en dus neemt de vermoeidheid toe. Slecht slapen voegt daar het nodige aan toe en zo is de kring rond. Het gedachtenspel om misschien wat eerder te stoppen met mijn werk, werd zachtjes aan meer actueel, dus enkele goede gesprekken en het algemene advies: als het kan, gewoon stoppen.

Daar komt persoonlijker bij dat vriendin/partner Adri en ik natuurlijk ook wel eens meer bij elkaar willen zijn dan twee of drie keer per week én mijn moeder van bijna 88 is ook aan het inleveren. Zij woont vlak bij Leeuwarden, op één dag heen en weer wordt ook wat veel en ik ga dan graag wat vaker naar haar toe en dan voor een paar dagen. Tot meer dan een jaar geleden kwam zij elk jaar nog een week naar Vlaardingen, maar dat gaat intussen niet meer.

Alles overwegende, is het besluit genomen om niet met mijn emeritaat te wachten tot eind maart 2024, de AOW-datum, maar om het te vervroegen naar 1 september aanstaande. Bij het pensioenfonds is de aanvraag al ingediend en als dat rond is – en er lijkt geen enkele reden waarom dat niet zou gaan –, kan bij de kleine synode van de PKN het vervroegde emeritaat worden aangevraagd. Voor het afscheid mik ik graag op zondag 3 september, naar mijn liefste wens: heel sober.

Ik ben dan 37 jaar gemeentepredikant geweest; een hele tijd, al weet ik niet waar die jaren gebleven zijn. Daarvan 7 jaren de wijkpredikant van Centrum-West en daarvoor al meer dan een jaar als externe hulp in de wijk. Dat geeft natuurlijk ook een band en ik blijf gewoon lid van onze wijk en wonen aan de Zeelandlaan. Alleen dan wél in een heel andere positie: een gemeentelid en niets anders of meer. En dan?: laatst vond ik een bijna verborgen map met notulen en verslagen uit mijn eerste gemeente…: na 1 september eerst dus maar eens ‘hozen en opruimen’. En ‘vervelen’ is een woord dat ik eigenlijk niet ken…

Zo heb ik het u ook persoonlijk kunnen vertellen in dit wijkbericht. En na 37 jaar: het was en is goed.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Eredienst

zondag 26 maart zal in de morgendienst bij ons voorgaan ds. K. Blei uit Haarlem. Laten we elkaar een goede en gezegende dienst wensen.
Lenie de Boer - Keijzer

Wijkwerkgroepvergadering

Er is weer een wijkwerkgroepvergadering betreffende de wijken: Lage Weide, Wijk Wetering, Hoogkamer, Buitenwijk, Zuidbuurt, Marnixflat, Residence Wetering en Blois van Treslongstraat. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 20 maart om 14.00 in de Rehobothkerk onder leiding van Wim Poot en Hannie Baauw.
Lenie de Boer - Keijzer

UIT LIEFDE VOOR JOU!
Dat is het mooie thema voor deze 40 dagen- of Vastentijd. Een schitterend mooi thema vind ik en hopelijk iedereen. Was het moeilijk de lekkere drankjes te laten staan en alleen kraanwater te drinken? Als je erbij gaat denken dat er heel veel mensen zijn, die niet anders hebben, dan is het makkelijker om te doen, is mij opgevallen. Je kunt de hele periode kraanwater drinken of toch een nieuwe tip: Neem vaker de fiets of de benenwagen in plaats van de auto.

Deze periode van twee weken kiezen we voor een ander project en wel voor Zambia. Daar kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Het is nog bekend van een aantal jaar geleden, toen waren er al gezinnen zonder ouders, die waren door HIV overleden, de grootouders voedden hun kleinkinderen op, maar in middels zijn ook veel grootouders ook overleden. Het hoofd van het gezin is onder de 18 jaar. Die vinden het heel fijn dat ze er niet alleen voor staan, dat er volwassenen zijn bij wie ze terecht kunnen. Jaja ook deze keer: Uit liefde voor jou! 22.000 gezinnen hebben hulp nodig in het ze te begeleiden en te ondersteunen, ook financieel.

Er was heerlijke soep gekookt afgelopen vrijdag en het was weer erg gezellig. Komende vrijdag zijn er weer 2 kooksterren, namelijk Annet en Ann-Marie. Wees welkom, neem mok of bord en lepel zelf mee en geniet ervan. Mag de Vastenactie weer op mooi bedrag rekenen? Bij de afgelopen Vastensoepavond is er gecollecteerd en dat bracht 114,20 euro op. In de kerk gaan we éénmalig geld ophalen aan het eind van de hele periode.

We wensen elkaar GEZEGENDE VASTENDAGEN.
Marian Verhagen tel.nr. 0620379649 of per e-mail marian.verhagen@post.com

Wijkdiaconie
Februari is een korte maand, maar dat is aan de giften niet te merken, regelmatig is er een gift binnen gekomen. Zowel contant als per bank. Er is 2 x een gift binnen die gedeeld moest worden met de wijkkas. Via Wil Verkade € 10,00 en per bank een ook een gift van € 10,00 (via Wim van Klaveren). Voor de algemene kas heb ik een bedrag van € 10,00 ontvangen via Joke de Zwart. En voor de bloemengroet via de kas € 10,00 Lenie de Boer, Via Wil Verkade € 5,00 en op de bankrekening: 5x een bedrag van € 10,00, o.a. via Wim van Klaveren, Teun Kramer, wijkpenningmeester. De bloemenbussen brachten in februari € 70,00 op. Namens de wijkdiaconie iedereen weer bedankt voor de gift,
Arie Noordhoek, penningmeester,Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

Voedselbank
Deze Onderweg komt uit net voor het weekend van 18 en 19 maart. Zaterdag 18 maart is het weer oud papier inleveren en kunt u uw producten doneren voor de Voedselbank. Lukt het zaterdag niet dan is er ook de mogelijkheid om het zondag 19 maart mee te nemen naar de kerk. Het ‘product van de maand’ maart is een blik of pot groenteconserven. In februari werden er 125 producten gedoneerd en namens de voedselbank: hartelijk bedankt. Wilt u de Voedselbank financieel steunen, dan kan dat via de webwinkel op de site. Of een donatie overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0310194660 ten name van Stichting Voedselbank Vlaardingen.
Arie Noordhoek


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.
 

Eerdere wijkberichten
2022    
 Januari  2 jan  16 jan  30 jan
   13 feb    27 feb
   13 mrt    

 
terug