Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 6 juli 2020

Gemeenschappelijke kerkdiensten Centrum-West en Holy
Op 12 en 19 juli zult u mij op het scherm kunnen zien via www.centrumwest.nl en www.pknvlaardingenholy.nl en wij lezen dan uit de Gelijkenissenrede Matteüs 13, eerst vers 1 – 9; 18 – 23 en op 19 juli vers 24 – 30; 36 - 43 en daarnaast uit de brief aan de Romeinen: eerst 7 : 21 – 8 : 6 en de week erna 8 : 18 – 25. Op 26 juli ontmoet u ds. Hans Buurmeester en op 2 augustus de heer Co Elshout. Het blijft bijzonder om zo de kerkdiensten met elkaar te vieren, maar tegelijk wat geweldig dat het zo met een beeldverbinding mogelijk is! Wij hopen op goede en fijne diensten!

Ontmoetingsmomenten
De wijkkerkenraad besloot het al eerder geopperde plan voor enkele ontmoetingsmomenten te gaan realiseren. We horen immers heel vaak dat wij als gemeenteleden de ontmoeting met elkaar missen in deze vreemde tijd. Op zondag 26 juli en op zondag 23 augustus willen we koffie schenken op het plein bij de kerk. Dat is dus in de buitenlucht. Bij onverhoopte regen schuift de ontmoeting gewoon een week op in de hoop op dan beter weer. Vanaf 10.30 uur staan er tafels en stoelen klaar, alles op de vereiste 1,5 meter afstand. Er komt ook een looproute over het kerkplein, maar dat zijn dingen bij de latere organisatie. Alle regels van de overheid zullen uiteraard worden aangehouden. We hopen zo toch dat wij elkaar als gemeenteleden weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Naast alle helpers – die tellen we dus niet mee – willen we het aantal bezoekers beperkt houden tot maximaal 50 aanwezigen en u wordt gevraagd zich vooraf op te geven bij scriba Lenie de Boer, per e-mail jenmdeboer@hetnet.nl of telefonisch (010) 4340176. Bij de tweede ontmoeting op 23 augustus krijgen diegenen voorrang, die op 26 juli boventallig zouden zijn. Zo hopen we het onderlinge en persoonlijke contact weer op te gaan pakken; welkom dus!

Nieuwe kerkelijk werker
In het voorjaar werd bekendgemaakt dat er wat wisselingen zouden plaatsvinden: onze kerkelijk werker Petra Nijboer gaat overstappen om haar gehele werktijd in te vullen in de wijkgemeente Holy. In haar plaats zou er voor onze wijk een nieuwe kerkelijk werker gezocht gaan worden, ook voor 20 uur in de week. Daarmee is door een kleine commissie enthousiast begonnen en er kwamen meerdere enthousiaste reacties. Toen we de gesprekken met de kandidaten zouden gaan voeren, ging alles op slot. In de week van 28 juni konden die gesprekken dan toch plaatsvinden en de wijkkerkenraad kon de volgende dag al tot benoeming overgaan. Onze nieuwe kerkelijk werker wordt de heer Bart Starreveld, die woonachtig is en blijft in Capelle aan den IJssel. Hij brengt veel deskundigheid en ervaring mee: in de pastorale zorg voor senioren, maar hij is ook heel vertrouwd met het werken in de buurt, ook met alle diaconale aspecten die daarbij kunnen horen. Zo heeft hij niet alleen zijn pastorale taak, maar kan hij ook helpen het gezicht van onze wijkgemeente te zijn in de samenleving waar wij deel van uitmaken. De wijkkerkenraad is heel erg blij dat hij onze gelederen zal versterken. Als alle formaliteiten rond zijn contract afgehandeld zijn, is het de bedoeling dat hij per 1 september bij ons werkzaam zal zijn. In de kerkdienst op zondag 13 september zal hij voorgesteld en bevestigd worden. Gewoon fijn: Bart Starreveld is hartelijk welkom in ons midden!

6 juli
Op de dag dat ik dit allemaal schrijf, maandag 6 juli, is het in wat wel eens mijn tweede vaderland wordt genoemd een nationale feestdag. In 1415, vandaag dus precies 605 jaar geleden, werd in Konstanz de Tsjechische kerkhervormer Jan Hus als ketter verbrand. Ondanks zijn vrijgeleide naar het concilie te komen en na een schijnproces. In ontzettend veel Tsjechische plaatsen is een standbeeld van hem te vinden en/of een straat of plein naar hem vernoemd: Husova Ulice of Husova NámÄ›stí (ook eigennamen worden in het Tsjechisch verbogen). Het meest bekend is natuurlijk het grote monument op het plein in de Oude Stad in Praag; ieder die Praag ooit bezocht heeft, ziet het gewoon voor zich… In 1994 heb ik bijna een half jaar in Praag gewoond: om te studeren (en iets te doceren) om te promoveren op Jan Hus, de Reformator 100 jaar voor Luther; vergelijkingen met de Reformatie in de Nederlanden: waarom mislukte de kerkhervorming in de Boheemse landen en slaagde hij in onze landen en welke politieke aspecten zaten daar achter? Allemaal te veel om op deze plek hierover uit te weiden. De promotie in Praag vond overigens nooit plaats: het proefschrift moest dan door een officieel vertaalbureau in het Duits worden omgezet en die kosten gingen mijn budget wel heel erg veel te boven… Maar plezier in de bestudering hiervan, samen met de contacten met Tsjechische vrienden en het thuisgevoel in Praag, heb ik nog steeds!

Jan Hus schreef ook kerkliederen. Eén ervan, ‘Navstiv nás, Kriste zádoucí, is prachtig vertaald door Ad den Besten (in ‘Poëzie om te zingen’, Zoetermeer 1988): een tekst om deze julimaand met ons mee te nemen:

      Bezoek ons, Christus! Grote Heer
      der wereld, buig U tot ons neer;
      kom tot ons hart, dag en nacht
      U tussen hoop en vrees verwacht.

      Omdat Gij zijt van eeuwigheid,
      is eeuwigheid daar waar Gij zijt,
      een leven, vrij van alle druk, -
      o Christus, schenk ons dit geluk!

      Geloofd zij God die eeuwig leeft
      om wat Hij aan de wereld geeft,
      de Zoon, in wie Hij ons ontmoet,
      de Geest, die ons Hem kennen doet.

      Zoals het is in de eeuwigheid,
      zo zij het in de wereldtijd:
      Gods liefde wonend in ons hart,
      niet langer door de dood benard.

Ten slotte
Steeds opnieuw deze aansporing: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail, kaarten en de opnames van de kerkdiensten: het zijn allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! En we zien uit naar het elkaar weer persoonlijk te ontmoeten op een van bovengenoemde zondagmorgen! Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Oproep: zangers gezocht
Vanaf september a.s. zal er in de Rehobothkerk weer iedere week op zondag een kerkdienst zijn, maar naar het zich laat aanzien nog zonder samenzang door de gemeente.
Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste zangers die bij toerbeurt in een kleine groep medewerking willen verlenen bij het zingen van de liederen tijdens de kerkdiensten. 
Houd je van zingen en kan je daarbij redelijk op toon en in de maat blijven, schroom dan niet om je op te geven! Graag vóór 24 augustus zodat er een rooster gemaakt kan worden.
De beide organisten Jan Blankers en Hans Treurniet verzorgen de begeleiding op het kleine orgel. De liederen zullen ruim van te voren bekend zijn en met noten afgedrukt worden op een liederenblad. Ongeveer drie kwartier voorafgaand aan de kerkdienst of opname worden de liederen met elkaar gerepeteerd. 
We zijn benieuwd naar de reacties, of heb je nog vragen, neem contact op met:
- Wim van Klaveren, kerkrentmeester, 06-49205920, e-mail w.vanklaveren@kpnplanet.nl
- Jan Blankers, organist, 06-10132589, e-mail janblankers@yahoo.com
- Hans Treurniet, organist, 06-51081209, e-mail hans.treurniet@xs4all.nl.

Een kaarsje branden voor......?
Lieve mensen, 
Zomertijd is vakantietijd, toch? Maar dit jaar wel anders dan anders. Er zijn er die weggaan, maar dan niet zo ver weg. Of zij blijven in eigen land, of naar een land wat makkelijk per auto te bereiken is. Er zijn nog mogelijkheden. Ook blijven mensen juist thuis, om geen risico te lopen. 
Maar als we dan toch weg zijn, lopen we ook nog al eens een mooie kerk binnen en ja, vaak branden we daar ook een kaarsje. Misschien is het leuk om eens toerist te spelen in eigen stad. Bezoek eens een kerk, de Rehobothkerk bijvoorbeeld, waar je al lange tijd niet meer binnen bent geweest. En het duurt ook nog wel even voor er weer een dienst bijgewoond kan worden. Ga er gewoon een keer heen. Geniet nog eens van de mooie kleurige ramen, die schitterend uitkomen als de zon er door heen schijnt. Of kijk eens naar het mooie wandkleed, het Pniëlwandkleed. Ook aan de buitenkant in de toren zijn mooie afbeeldingen aangebracht, die ook met Pniël te maken hebben. Als toerist kijk je er weer anders naar en wat erg leuk is, er zijn op zaterdagmiddag, tussen 2 en 4 uur, mensen aanwezig met wie je een praatje kunt maken. En ja, hier kun je ook een kaarsje aansteken. Misschien heb je logés, die je eens mee wilt nemen naar die mooie kerk. Het kan ook, dat mensen uit de andere wijken van Vlaardingen dit stukje lezen, en zij hebben misschien nooit onze mooie ramen gezien. Dit is een mogelijkheid om daar eens naar te gaan kijken. Toerist in eigen stad of met gasten die je een leuke middag wil bezorgen, het is maar een idee.
We denken dat het goed is om hier mee door te gaan. En mogelijk kunnen we elkaar daar weer ontmoeten.
In ieder geval en mooie zomer gewenst en TOT ZIENS!
Hannie en Marian

Wijkdiaconie
Ook Vlaardingen komt weer langzaam op gang en dat was te merken op de bankrekening en in de kas van onze wijkdiaconie. Veel personen hebben hun gift voor de Vastenactie overgemaakt op onze bankrekening en het totaalbedrag van € 843,82 is inmiddels overgemaakt naar de rekening van de Vastenactie. Voor de bloemengroeten ontvingen wij € 10,00 en € 20,00 op de bank en contant via Greet van Kranenburg € 2,00, Nel Romers, Annet Duyverman en Maaike Vis elk € 10,00, via Jannie de Bruijn € 5,00 en Carina de Klerk € 20,00.
Voor de CD's ontving Nel Romers € 10,00, € 15,00 + € 20,00.
Voor algemene kosten wijkdiaconie kwamen giften binnen via Joke de Zwart € 53,00 en Annet Duyverman tweemaal € 20,00, mooie giften, waar wij erg blij mee zijn.
Van een gemeentelid kreeg Nel Romers € 20,00 voor 'corona- collectegeld' en dit bedrag heb ik overgemaakt naar de betreffende bankrekening.
Een hartelijke groet, 
Riet Elmendorp, penningmeester. IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen.

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Eerdere wijkberichten

2020
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart  9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec  9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept  9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug