Vesperdienst VesperdienstVespers in de Grote Kerk
(iedere derde zondag van de maand)


Zondagmiddag 17 juli om 17.00 uur (inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Grote Kerk Vlaardingen
Voorganger: de heer Co Elshout
Te beluisteren via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen/ Grote Kerk).

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met mooie muziek in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Wat betreft Corona: u blijft weg als u of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op corona. In de kerk blijven we elkaar de ruimte geven.

In de maanden juni/juli/augustus zijn er de ‘Orgelvespers’, de Vespercantorij is weer aanwezig vanaf september a.s. 
Wel is er gemeentezang. U wordt verzocht om uw eigen liedboek mee te nemen.
Er is collecte.

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk. 
Heel hartelijk welkom!


Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten.
mail: corkees29@gmail.co

 
terug