De jaarkring van de kerk De jaarkring van de kerk
Op de eerste zondag van Advent – dit jaar op 1 december – begint het nieuwe kerkelijk jaar. De Duitse dichter Jochen Klepper (1903 – 1942) dicht:

DE JAARKRING VAN DE KERK

Zoals een ster in volle luister
verlichtte U de koude nacht
en wij, die dwaalden in het duister
vonden een voetpad, onverwacht.
Het licht, dat door de wolken breekt
bent U, die tot ons spreekt.

De kleine stal die wij ontwaarden,
mochten wij zachtjes binnengaan.
Wat stro en kribbe openbaarden,
zagen wij met verbazing aan.
De toekomst bleek niet meer verhuld;
belofte werd vervuld.

En boven herders, stal en sterren,
rees Golgotha, uw berg, omhoog.
Het kruishout zagen wij van verre,
U had ons heil, Heer, op het oog.
U gaf de geest, U boog het hoofd.
Daar hebben wij geloofd.

Men had U in een rots geborgen
en zwaar gesteente sloot het graf.
Wij kwamen rouwend in de morgen,
maar U legde uw windsels af!
Geen graf, geen rots, heeft U geweerd.
Wij volgden U, bekeerd.

U hebt ons bij de hand genomen
om heel dicht bij uw hart te zijn.
Totdat uw afscheidsuur zou komen,
deelde U vis en brood en wijn.
Toen nam een wolk U mee omhoog,
onttrok U aan ons oog.

En als een duif, door licht omgeven,
daalde U zachtjes op ons neer.
Uw gloed warmt wie er achterbleven.
Opeens zijn wij niet eenzaam meer.
Wij mogen vrijuit tot U gaan,
door wat U hebt gedaan.

Door ster en kribbe, kruis en vogel,
door rots en wolken, brood en wijn,
mag, Heer, ons onvolmaakt geloven
steeds meer in U verankerd zijn.
Zo spreekt de jaarkring van uw kerk
van uw verlossend werk.

(in Titia Lindeboom: Jochen Klepper, ‘Het licht breekt door de wolken’)

ds. Nico Paap
 
terug