Lezing Gerda van Ham over Luther Lezing Gerda van Ham over Luther
Luther 1517 - 2017

In oktober 2017 wordt herdacht dat vijfhonderd jaar tevoren de Reformatie van start ging. Die begon toen een tot dan toe vrijwel onopgemerkt gebleven Maarten Luther, Augustijner monnik en hoogleraar Bijbelse Theologie aan de universiteit van Wittenberg, openlijk kritiek begon te uiten op de Kerk van zijn dagen. Hij veroordeelde de commercialisering van het geloof door 95 stellingen tegen de aflaathandel te formuleren. Vervolgens publiceerde hij al snel allerlei teksten over zijn herontdekking van de ‘rechtvaardiging door het geloof alleen’, op basis van de Romeinenbrief van Paulus. De doorwerking van deze theologische opvatting was enorm. Er ontstond een veelheid aan hervormingsbewegingen in Europa, die het christendom zowel een nieuwe impuls gaven, als een breuk betekenden in de formele eenheid van de Kerk.

Op 10 november is er een avond over de leefwereld waarin Luther tot zijn rechtvaardigingsleer kwam. Een wereld die sterk getekend werd door angst voor de dood en voor God. Dit zien we ook weerspiegeld in het werk van de schilder Jeroen Bosch.
Vervolgens worden in een serie tafelgesprekken drie onderwerpen uitgediept. We gaan samen eten en in gesprek, net als Luther destijds deed met zijn huisgenoten, collega’s en studenten.

Op 24 november wordt de vraag gesteld waarom de Reformatie juist toen opkwam en waarom deze nu nog relevantie heeft.

Op 19 januari wordt kritisch gekeken naar de rafelranden van het werk van Luther, aspecten die wij nu terecht verwerpen, zoals zijn anti-joodse geschriften, zijn steun aan het met geweld neerslaan van de boerenopstand en zijn houding tegenover mensen met een verstandelijke beperking.

Tenslotte is er op 23 maart een avond over Reformatie en ethiek, naar aanleiding van Luther’s boekje: ‘De vrijheid van de christen’. We gaan na wat we in de huidige wereld nog kunnen leren van de reformatorische visie op vrijheid en waar de verschillen liggen met het moderne vrijheidsbegrip
 
 
DatumAanvangsttijdPlaats
10 november 201620:00 uurBethelkerk
24 november 201618:30 uurKerkcentrum Holy
19 januari 201718:30 uurRehobothkerk
23 maart 201718:30 uurBethelkerk


Leiding en opgave:
Ds. Erwin de Fouw
                    tel. 010 7860003
                    e-mail:
Ds. Guus A.V. Fröberg,
                    tel. 010 4348433
                    e-mail: 
terug