Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021

De kerk is als een oase van rust in de hectiek van alledag. Het is de plek waar je de vragen over het leven kan stellen en over het geloof. Afgelopen jaar konden wij elkaar maar beperkt ontmoeten, maar toch proberen we als gemeenschap naar elkaar om te zien en delen ons geloof in God met elkaar.

Veel van onze activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden het afgelopen jaar, maar dit jaar willen we toch weer graag iedereen gaan ontmoeten en niet alleen de wekelijkse kerkdiensten en de kindernevendiensten of bijzondere vieringen, zodra dat weer veilig kan, maar ook bijbelkringen, Alpha-cursussen en jeugdclubs, zomerprogramma’s voor thuisblijvers, koffie-ochtenden, opa-en-oma-dagen, de Lichtjestocht, de Nacht zonder Dak en het Zomerterras.

Wij zoeken ook steeds naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rondom geloofs- en levensvragen en zo is de KerkTV versnelt ontwikkeld, zodat iedereen zich toch verbonden mag voelen met zijn/haar kerk.

Op 16 januari start de Actie Kerkbalans weer. Het thema voor dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor hun jaarlijkse bijdrage. Om de kosten in de toekomst voor het maken van deze brieven te verlagen vragen wij u om via https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl uw ruimhartige toezegging te doen. De gegevens staan in brief die vanaf 18 januari bij u in brievenbus valt of wordt afgegeven. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om op het toezeggingsformulier in te vullen dat u via de web-site hebt toegezegd.

Heeft u geen internet dan maakt u gebruik van het toezeggingsformulier bij de brief van de Actie Kerkbalans. 

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Is er niemand langs geweest, stuur het formulier dan in de retourenvelop aan het kerkelijk bureau.In de tweede helft van januari start de Actie Kerkbalans 2021.
Deze actie is de belangrijkste inkomstenbron voor de kerk waaruit predikanten, kerkelijk werkers, het onderhoud van de gebouwen en vele activiteiten bekostigd worden. Twee weken lang zullen lopers in heel Vlaardingen op pad gaan om bij u, bij jou de kerkbalansenveloppe af te geven en later de antwoordenveloppe op te halen.

Geef aan het werk in de kerk, om een kerk voor u te zijn!
Ons IBAN nr.: NL74 RABO 0373 7308 96.

Het is nu ook mogelijk via deze link een toezegging voor het jaar 2021 te doen.
Een bevestiging volgt dan per e-mail.

Mocht u niet goed bij kas zitten maar wilt u wel graag vrijwilligerswerk in de kerk doen?
Bel of mail dan naar het kerkelijk bureau: T.: 010-434 59 41, E.: info@pknvlaardingen.nl.
Dat zou heel fijn zijn! Vele handen maken licht werk.

Heeft u geen post ontvangen voor de Actie Kerkbalans 2021 en dus geen registratienummer en wilt u tóch meedoen: ook dan is de vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen. Vult dan de eerste drie velden in en klik vervolgens op » Ik ben mijn registratienummer kwijt. U ontvangt dan een e-mail met uw persoonlijke registratienummer.

Het ledenbestand dat gebruikt is voor de Actie Kerkbalans 2021, is bijgewerkt tot december 2020. Wij vragen om begrip als er een wijziging is rond of na die datum in uw persoonlijke situatie, welke niet verwerkt is in uw brief van de Actie Kerkbalans 2021.

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!
________________________________________
Nb. Extra informatie voor leden met een Toezegging kerkbalans via automatische incasso:

Doordat de website kerkbalans gekoppeld is aan de bijdragenadministratie waren wij vorig jaar al genoodzaakt om over te gaan naar het gewone kalenderjaar. De afschrijvingen zullen in 10 maanden gedaan worden. De eerste incasso krijgt u in maart 2021.

Voor vragen hierover graag een e-mail sturen naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.


In alle kerken van Vlaardingen zullen zaterdag 16 januari om 12.00 
uur de Kerkklokken luiden om zo de start van de Actie Kerkbalans  
te proclameren, tegelijk met het hijsen van de vlag op het plein van
onze Rehobothkerk!
terug