Liturgische bloemschikkingen Pasen 2022 Liturgische bloemschikkingen Pasen 2022
Eerste zondag veertigdagentijd
Zondag 6 maart
 
   Verzoeking in de woestijn
   De kerkelijke kleur voor de veertigdagentijd is paars, de kleur  voor 
   een periode van boete doen, van inkeer. 
   Je kunt ook zeggen een periode van bezinning en daarmee van verandering en 
   nieuwe kansen.
   We hebben gekozen voor een poort als symbool voor de doorgang naar
   een nieuw leven.
   De altijd groene klimop is een symbool voor de trouw van God.
   Op deze eerste zondag lezen we het verhaal van de verzoeking in de woestijn.
   Als eerste verzoeking wordt Jezus gevraagd van stenen brood te maken. 
   Als beeld voor het antwoord dat Jezus daar op geeft  ligt onder de poort een Bijbel.
   Om te laten zien dat het woord van God door de eeuwen heen met ons mee gaat, 
   hebben we een oude en een nieuwe vertaling neer gezet.


Tweede zondag veertigdagentijd
Zondag 13 maart
 
   De verheerlijking op de berg
   De poort naar het nieuwe leven blijft tot en met Pasen staan.
   We lezen deze zondag het verhaal van de verheerlijking op de berg.
   Het rotsblok is de berg, de witte roos symboliseert Jezus als het 
   stralende licht dat de discipelen zien als ze wakker worden.
   De 2 witte ranonkels verwijzen naar Mozes en Elia die plotseling 
   met Hem spraken. Zij waren gekomen in een hemels licht en 
   spraken er met Hem over dat Hij zijn levenseinde te Jeruzalem 
   zou volbrengen


 

 
terug