Kerkelijk werker Vlaardingen. Kerkelijk werker Vlaardingen.
De protestantse wijkgemeente Centrum-West te Vlaardingen is op zoek naar een kerkelijk werker (m/v ) voor 20 uur per week.

Wij zijn een open midden-orthodoxe wijkgemeente. Enige jaren geleden samengevoegd uit 3 wijkgemeentes waardoor wij de laatste jaren naar binnen gekeerd zijn geweest om te groeien naar één wijkgemeente met één liturgie. Nu zijn we een warme gemeente die omziet naar elkaar en klaar is om “kerk naar buiten” te zijn.

We zoeken een kerkelijk werker waarvan een groot deel van de taak zal bestaan uit pastoraat.
Daarnaast zoeken wij iemand die ons kan helpen om activiteiten te ontplooien om “kerk naar buiten” te zijn.
 
  • Hoofdtaak is het pastoraat, naast een fulltime predikant.  
  • Daarnaast het begeleiden van uitvaarten.
  • Projecten in de wijk (kerk naar buiten) ontwikkelen i.s.m. plaatsgebonden jeugdwerker en missionair werker.
  • Incidenteel voorgaan in de zondagse diensten.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot de voorzitter van de wijk dhr. A. van der Staaij, telefoon: 06-21912322 of e-mail: a.staay1@upcmail.nl.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u uiterlijk 28 februari 2020 inzenden naar onze scriba mevr. M. de Boer-Keijzer, e-mail: jenmdeboer@hetnet.nl.
 
 
terug