Menu roosters: Menu roosters:

Vergaderingen

Moderamenvergadering
Kerkenraadsvergadering
 

Preekrooster / Rooster algemeen


Nb. De ochtenddiensten in de Rehobothkerk vangen aan om 10.00 uur.
       De Vesperdiensten in de Grote Kerk vangen aan om 17.00 uur.
       De Avondgebeden in de Grote Kerk vangen aan om 19.30 uur.
 
 
Datum Tijdstip Voorganger Ouderlingen Diaken/
Collectant
Organist   Lector Live
stream
Koster
Bijzonderheden
Koffie
schenkers
Gastvrouw/
Heer
2 okt. 10.00 Ds. Nico Paap Wim Poot
Maaike Vis
J Kleijwegt
G.v.Embden
Hans Treurniet   Yvonne van Brederoode Mary
Leen
Corine Leerdam Lenie Smit
Adri van Vliet
 
9 okt 10.00 Ds. K.. Blei Wim v.Klaveren
Bram v.d.Staaij
Wil Verkade
Ron Frederiks
Jan Blankers   Wim van Klaveren Wim 
Corrie
Corine Leerdam J. Bastemeijer
Corrie v.Oosten
6 okt.
Adri v. Vliet
16 okt 10.00 Rob van Herwaarden Wim Poot
Leen Weerheim
Joke de Zwart
Carine de Klerk
Hans Treurniet   Nicoline Hendriks Theo
Wico
Annet Duijverman
Arie en Nel 
Jacq.Wiersma
Joke Dekker
13 okt.
Mary Poot
16 okt 17.00 Ds. K. Blei Leen Weerheim Annet Duijverman              
23 okt 10.00 Co Elshout Lenie de Boer
Hannie Baauw
Marian Verhagen
Atie Kramer
Jan Blankers   Henriette Jansen Mary
Leen
Bert en Joke v.d. Veer Maaike Vis
AnnetDuijverman
20 okt.
Joke Horlings
 
30 okt 10.00 Ds. Nico Paap Leen Hokke
Wim v.Klaveren
Jaap Kleijwegt
Teun Kramer
Hans Treurniet   Wico Verhagen Wim 
Corrie
Corine Leerdam Wil Verkade
Corrie v.Oosten
27 okt.
Annet Duijverman

 
   

 

terug