Menu roosters: Menu roosters:

           Preekrooster / Rooster algemeen
           Collecte- en koffieschenkrooster

Nb. De ochtenddiensten in de Rehobothkerk vangen aan om 10.00 uur.
      De Vesperdiensten in de Grote Kerk vangen aan om 17.00 uur.
      De Avondgebeden in de Grote Kerk vangen aan om 19.30 uur.
 


 

                 
  FEBR. Ouderlingen Diakenen
Collectanten
Lector Bijzonderheden
Bijzondere collecte
  Ontvangst commissie  
3 Proponent Ellen Verheul W.Poot
W.v.Klaveren
M.Verhagen
A.Duijverman
C.de Klerk
A. Kramer
Joop Immerzeel   Wim Kwakkelstein
Wil Verkade
Hr. en Mw. Horlings
M. v. Papeveld
Rehoboth
10 Nico Paap H. Baauw
M. Vis
Kleijwegt
W. Verkade
W.Duijverman
G.v.Embden
Henriette Jansen   Annette Duijverman
Corrie v.d.Kooij
G.v. Embden
W. Verkade
N. Romers
Rehoboth
17 Nico Paap L. de Boer
L. Weerheim
M. Verhagen
A.Duijverman
R.Frederiks
A. Kramer
Wim van Klaveren   Joke Bastemeijer
Ria Weerheim
Hr. en Mevr. P. van Gijn
J. Kleijwegt
Rehoboth
17 Pastor Guus Ruijl W.v.Klaveren B.v.d.Staay   VESPER   J.v.Dorp
C. Maarleveld
Grote Kerk
24 Nico Paap I. Frederiks
W. Poot
Kleijwegt
W. Verkade
H.Spuijbroek
M.Leerdam
Nicoline Hendriks   Ineke Taylor
Corrie de Jong
H.J. Jansen
J. Bastemeijer
Rehoboth
                 
  MAART Ouderlingen
Diakenen
Collectanten
Lector Bijzonderheden Koffieschenken Ontvangstcommissie Locatie
3 Nico Paap H.Baauw
M. Vis
M.Verhagen
A.Duijverman
C.de Klerk
W.Duijverman
Wico Verhagen H.A. Wim Poot
Mary Poot
Hr. en Mw. v.d.Kooij
G. van Embden
Rehoboth
6   L. Weerheim B.v.d.Staay   Aswoensdag     Rehoboth
10 Petra Nijboer W.v.Klaveren
H. Baauw
Kleijwegt
W.Verkade
G.v.Embden
R.Frederiks
Jannie Snoek   Corrie v. Oosten
Korrie Hahn
W. Keijzer
A.v.Vliet
T.v.d. Vlis
Rehoboth
17 Nico Paap L.de BoerM. Vis M.Verhagen
B.v.d.Staay
A.Kramer
H.Spuijbroek
Yvonne v. Brederoode   Wilma Kievit
Annemarie Dijkshoorn
Ineke Koppenaal
W. Kwakkelstein
J. de Ridder
Rehoboth
17 Nico Paap L. Weerheim A.Duijverman   VESPER   Hr. en Mevr. Kramer Grote Kerk
24 Nico Paap I.Frederiks
W. Poot
Kleijwegt
W.Verkade
M.Leerdam
W.Duijverman
Leen Hokke   Els Tuit
Atie Kramer
J. Snoek
J. Dekker
Rehoboth
31 Ds. P. Schelling W. Poot
W.v.Klaveren
M.Verhagen
B.v.d.Staay
C.de Klerk
G.v.Embden
Wim Poot   Lenie Smit
Janny Snoek
L. de Boer
W. Kievit
R. Weerheim
Rehoboth
                 
                 
  
 
VERGADERING MODERAMEN
Aanvang 19.00 uur
KERKENRAADSVERGADERING
Aanvang 19.45 uur
Woensdag 9 januari 2019 Woensdag 9 januari 2019
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 13 maart 2019
Woensdag 1 mei 2019 Woensdag 1 mei 2019
Woensdag 26 juni 2019 Woensdag 26 juni 2019
Woensdag 4 september 2019 Woensdag 4 september 2019
Woensdag 6 november 2019 Woensdag 6 november 2019
Woensdag 8 januari 2020 Woensdag 8 januari 2020
 

 

terug