Menu roosters: Menu roosters:

Vergaderingen

Moderamenvergadering
Kerkenraadsvergadering
 

Preekrooster / Rooster algemeen


Nb. De ochtenddiensten in de Rehobothkerk vangen aan om 9.30 uur.
       De Vesperdiensten in de Bethelkerk vangen aan om 17.00 uur.
        
 
Datum Tijd Voorganger Ouderlingen Diaken/
Collectant
Organist Lector Live
stream
Koster
Bijzonderh.
Koffie schenkers
5 nov 11.00 Hr. Bart
Starreveld
Hannie Baauw
Lenie de Boer
Wil Verkade
Teun Kramer
Hans Treurniet Wim Poot Corrie Wim Bert  en Joke
v.d. Veer
Gedachtenis-
dienst
Korrie Hahn
Corrie van Oosten
12 nov 9.25 Ds. Karel
Blei
Wim v.Klaveren
Wilma Kievit
Marian Verhagen
Atie Kramer
Jan Blankers Henriette Jansen Theo Wico Jochem v.d. Kooij   Wilma Kievit 
Annemarie Dijkshoorn
19 nov 9.25 Ds. Karel
Blei
Leen Weerheim
Leen Hokke
Joke de Zwart
Carina de Klerk
Hans Treurniet Wico Verhagen Leen Mary Corine Leerdam   Teun en Atie Kramer
19 nov 17.00 Ds. Neely
Kok
Leen Weerheim Annet Duijverman Aad Zoutendijk       VESPER  
26 nov 9.25 Hr. Guus
Ruil
Wim Poot
Hannie Baauw
Jaap Kleijwegt 
Ron Frederiks
Jan Blankers Leen Hokke Corrie Wim Annet Duijverman
Arie Noordhoek
  Lenie Smit
Adri v. Vliet
3 dec 9.25 Hr. Co
Elshout
Lenie de Boer
Wim v.Klaveren
Wil Verkade
Ger v. Embden
Hans Treurniet Yvonne van Brederoode Theo Wico Jochem v.d. Kooij   Joke Bastemeijer
Corrie van Oosten
10 dec 9.25 Ds. Marianne Vonkeman Wilma Kievit
Leen Hokke
Marian Verhagen
Teun Kramer
Jan Blankers Nicoline Hendriks Leen Mary Corine Leerdam   Jacqueline Wiersma
Corrie van Oosten
17 dec 9.25 Ds. Menno Hofman Leen Weerheim
Wim Poot
Joke de Zwart
Atie Kramer
Hans Treurniet Wim Poot Corrie Wim Nel en Arie Noordhoek   Maaike Vis
Annet Duijverman
17 dec 17.00 Ds. Hans
Mast
Leen Weerheim Annet Duijverman Aad Zoutendijk       VESPER  
24 dec 9.25 Hr. Co
Elshout
Hannie Baauw
Lenie de Boer
Jaap Kleijwegt
Carina de Klerk
Jan Blankers Henriette Jansen Theo Wico Bert en Joke v.d. Veer   Wil Verkade
Corrie van Oosten
24 dec 19.30 Ds. Geert
van Meijeren
Wim v.Klaveren
Leen Weerheim
Wil Verkade
Ron Frederiks
Jan Blankers Wico Verhagen Leen Mary Annet Duijverman
Arie Noordhoek
Kerstnachtdienst  
25 dec 9.25 Ds. Frits
Renes
Leen Hokke
Wim Poot
Marian Verhagen
Ger v. Embden
Hans Treurniet Leen Hokke Corrie Wim Jochem v.d. Kooij 1e Kerstdag Ada Visser
Corrie de Jong
31 dec 9.25 Ds. Hugo Habekotté Lenie de Boer
Hannie Baauw
Joke de Zwart
Teun Kramer
Hans Treurniet Nicoline Hendriks Leen Mary Corine Leerdam   Wim en Mary Poot
31 dec 19.30 Ds. Geert v. Meijeren             Oudejaarsavond
gezamenlijk met de wijkgemeente Grote Kerk
 
     

 

terug