Vesperdienst Vesperdienst



Vespers in de Grote Kerk 
(iedere derde zondag van de maand)


Zondagmiddag 18 juli om 17.00 uur

Grote Kerk Vlaardingen
Voorganger: de heer Co Elshout
Thema: Maria Magdalena (combi-lezingen uit Lucas, Marcus en Johannes)

De Vespers zijn juni jongstleden weer begonnen!!

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om weer eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met mooie muziek in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Uiteraard is de dienst ‘Coronaproof’. Van te voren aanmelden hoeft niet, wel worden bij binnenkomst uw contactgegevens genoteerd. U blijft weg als u gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op Corona. U hoeft geen mondkapje te dragen. Er is nog geen gezamenlijk koffiedrinken.
Er is ruimschoots orgelmuziek maar ook weer gemeentezang, welke wordt ondersteund door leden van de Vespercantorij. U wordt verzocht om uw eigen liedboek mee te nemen.

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk. 
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.co

 
terug