Vesperdienst VesperdienstVespers in de Grote Kerk: dit seizoen over ‘gelijkenissen’ 
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 16 januari 2022 om 17.00 uur 
Vanwege corona niet te bezoeken doch wel te beluisteren via Kerkomroep.nl  
De keuze bij ‘vind uw kerk’ is dan: Vlaardingen / Grote Kerk

Gelijkenissen van de toren en de koning die ten strijde trekt 
(Lucas 14: 28-32) 
Voorganger ds. Hans Mast


De Vesper-werkgroep heeft vanwege de coronapandemie besloten om bij de maandelijkse Vespers de fysieke kerkgang op te schorten tot een nader te bepalen moment.

De Vespers worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met muziek van de Vespercantorij, organist en gemeentezang in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Het seizoen-thema is: ‘gelijkenissen’. Een gelijkenis is een spiegelverhaal. Het houdt ons een spiegel voor in een verhaal uit de gewone alledaagse werkelijkheid en belevingswereld. Veel gelijkenissen kennen de zin: ‘wie van jullie zou niet…?’  Zo wordt de boodschap duidelijk gemaakt en van de hoorders/lezers verwacht om er verder invulling aan te geven.

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.co

 
terug