Vesperdienst Vesperdienst


 

Vespers in de Bethelkerk 
(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 17 september 2023 om 17.00 uur 

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Bert Kuipers
Thema: ‘De ozin van alles……’ Prediker 3
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing. 

In dit nieuwe seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met het boek Prediker, onderdeel van de wijsheidsliteratuur. Vandaag Prediker 3.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!


Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.com
tel: 06 25108182

terug