Vesperdienst VesperdienstVespers in de Grote Kerk: dit seizoen over ‘gelijkenissen’ 
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 17 oktober 2021 om 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31)
Voorganger ds. Erika Dibbets

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om weer eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met muziek van Vespercantorij, organist en gemeentezang in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Uiteraard is de dienst ‘coronaproof’. Van tevoren aanmelden hoeft niet, wel worden bij binnenkomst uw contactgegevens genoteerd. U blijft weg als u gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op corona. We vragen u niet om een corona-toegangsbewijs, maar wel om elkaar de ruimte te blijven geven. Ook is het handig om uw eigen liedboek mee te nemen.

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Het seizoen-thema is: ‘gelijkenissen’. Een gelijkenis is een spiegelverhaal. Het houdt ons een spiegel voor in een verhaal uit de gewone alledaagse werkelijkheid en belevingswereld. Veel gelijkenissen kennen de zin: ‘wie van jullie zou niet…?’  Zo wordt de boodschap duidelijk gemaakt en van de hoorders/lezers verwacht om er verder invulling aan te geven.
Vandaag de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk. 
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.co

 
terug