Vesperdienst VesperdienstVespers in de Grote Kerk: dit seizoen over “gelijkenissen” 
(iedere derde zondag van de maand)


Zondagmiddag 18 oktober 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Gelijkenissen uit Matth. 13 vers 44 t/m 49: 
Schat in de akker / de parel / het sleepnet
Voorganger ds. J. Korf

     

Graag nodigt de Vesper-werkgroep u uit om eens een Vesperdienst te bezoeken. 
Zo’n dienst wordt gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met mooie muziek in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Wat betreft Corona: van te voren aanmelden hoeft niet, wel worden bij binnenkomst uw contactgegevens genoteerd en is er een korte gezondheidscheck. Er is geen samenzang. 
U blijft weg als u gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op Corona. 

Het woord “Vesper” komt uit het Latijn en betekent “avond”. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Op zondag 18 oktober is de tweede Vesper rond het thema dat tot en met mei 2021 wordt aangehouden: “gelijkenissen”. Een gelijkenis is een spiegelverhaal. Het houdt ons een spiegel voor in een verhaal uit de gewone alledaagse werkelijkheid en belevingswereld. 
Veel gelijkenissen kennen de zin: “Wie van jullie zou niet…?” Zo wordt de boodschap duidelijk gemaakt en van de hoorders/lezers verwacht om er verder invulling aan te geven.

Bezoek eens een Vesper: elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk. 
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.com
 
terug