Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 23 november 2020

Advent
Komende zondag, 6 december, is het Tweede Advent. In onze kerk zal ik weer de voorganger zijn in de dienst. Wij vervolgen de schriftlezingen in het boek Jesaja en springen van Marcus nu naar het Johannesevangelie voor de profetische woorden van de voorloper Johannes de Doper. De Schrift zal geopend worden bij Jesaja 40 : 1 – 11 en Johannes 1 : 19 – 28. 

Het vaste gebruik is en blijft natuurlijk dat u zich tevoren even opgeeft bij scriba Lenie de Boer (010–4340176 of per e-mail jenmdeboer@hetnet.nl); zij noteert uw naam graag.

Op woensdagavond, 9 december, is het avondgebed dat onze wijk samen met de wijkgemeente rond de Grote Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘de Fontein’ organiseert om 19.30 uur in de Grote Kerk. Let u er op dat de hoofdingang onder de toren gesloten zal zijn en u de kerk binnenkomt via de zijingang tegenover de huizen tussen de Hoogstraat en de Smalle Havenstraat, naast de Vleeshal. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar uw naam en telefoonnummer wordt voor alle zorgvuldigheid in de coronatijd bij binnenkomst wel genoteerd. De avondgebeden worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en zijn ook thuis mee te vieren.

Wij hopen op een fijne dienst en een zinvolle adventstijd!

De laatste weken heb ik steeds woorden van Sytze de Vries gekozen om door geïnspireerd en bemoedigd te worden in deze tijd van corona dat ons bedreigt, aantast en inperkt. De tijd waarin wij nu al weten dat het komende Kerstfeest anders dan anders zal en waar wij ook een beetje ons hart vasthouden hoe alles zal en moet gaan rond het vuurwerkverbod bij de jaarwisseling. Deze tekst schreef hij bij Advent: 

Gij vervult ons
met de hoop
op de komst van uw Rijk,
dat de verlossing nadert
van wie nu nog wonen
in de schaduwen van de dood.

Blaas die vonk aan
en de gloed zal ons warmen
en aanstekelijk maken.

Laat deze hoop
vrucht zetten
in goedheid onder de mensen,
in verzoening tussen volken
en vrede op aarde
die duren zal
als de dag
waarop geen nacht meer volgt.

Met deze woorden in gedachten blijf ik de aansporing dus steeds weer herhalen: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Heel graag tot aanstaande zondag voor weer meer persoonlijk ontmoeten, ook al is het met de beperking van 30 kerkgangers, of aan de telefoon. Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap


Kerkdiensten
Aanstaande zondag 6 december gaan we in de zondagse dienst een aanpassing doen. We starten weer met het lezen van de Schrift door lectoren. Zij gaan tevens de afkondigingen verzorgen. Zij gebruiken hiervoor de microfoon van de lezenaar. Deze wordt verder niet gebruikt dus hoeven we tussendoor niet schoon te maken. Zo hopen we weer een beetje gevoel van normale diensten te krijgen, al kunnen we de diensten nog steeds niet allemaal live meebeleven.

Daarnaast zijn we nog steeds blij dat we wekelijks een zangkoortje van 4 personen hebben die de zang verzorgen.  Het lijkt wel of het elke zondag mooier gaat klinken. Dank voor jullie inzet.

Ik ben bang dat versoepelingen er voorlopig nog niet inzitten. Juist met de komende Kerst geeft dat weer problemen. Maar de kerkenraad is bezig hierop toch iets creatiefs op te verzinnen. Dus zou ik zeggen: HOUD VOL. ZIE NAAR ELKAAR OM. Vergeet de eenzamen onder ons zeker in de komende tijd niet.
Bram van der Staaij


Kaarsenboom
Voor in de kerkzaal staat al enige tijd een kaarsenboom. Er werd vaak, voor de aanvang van de dienst, door gemeenteleden een kaarsje aangestoken. Dit werd door velen als heel waardevol ervaren. Vanwege de Corona-maatregelen kan dit ‘even’ niet meer. Nu branden elke zondag alle kaarsjes van de boom. Elke zondag, ver voordat de dienst begint, steek ik alle kaarsjes aan zodat deze toch branden. Terwijl ik dat doe, denk ik aan de mensen die wel de dienst bijwonen maar dit, vanwege de regels, nog niet mogen. Maar ook aan de mensen die de diensten nog niet kunnen/durven bijwonen. Zo probeer ik de verbondenheid, die er altijd binnen onze wijk leeft, vast te houden. Laten we proberen het vol te houden en hopen dat het allemaal weer komt zoals eerder. Een hartelijke groet aan iedereen,
Lenie de Boer-Keijzer


Wijkkas
In de maand november werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werden vier giften ontvangen van respectievelijk € 20, € 25 en twee keer € 50. De opbrengst van het oud papier van de maand oktober bedroeg € 59,07 (1,86 ton). Alle gevers en medewerkers van het oud papier weer heel hartelijk bedankt. Een hartelijke groet,
 Paul Faas, Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928


Klaar voor Kerkbalans 2021?
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” werken we volop aan de campagne voor 2021. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een kerkelijke bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze Protestantse Gemeente van Vlaardingen. Tussen 16 en 30 januari 2021 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
Op dit moment zijn vrijwilligers druk in de weer met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans. Om alles goed te regelen, zoeken we nog mensen die ons kunnen helpen met het rondbrengen van de brieven van de Actie Kerkbalans en het weer ophalen van de antwoorden.
Hebt u hiervoor een paar uur over? Zo ja, geef u dan op als vrijwilliger bij:
Nel Romers, Roemer Visscherstraat 3, tel. 4343658, Email jromers01@hetnet.nl  of
Joop Immerzeel, Brusselweg 109, tel. 4349682, Email jh.immerzeel@ziggo.nl


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.

 

Eerdere wijkberichten

2020
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  30 nov
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug