Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 31 Mei 2021


Kerkdiensten
Komende zondagen zullen we gastpredikanten ontvangen. Op zondag 6 juni is dat ds. K. Blei uit Haarlem en op zondag 13 juni dhr. C. Elshout uit Rotterdam. We heten beide voorgangers van harte welkom. De opname van de diensten is op zaterdag 5 en 12 juni. Als u deze wilt bijwonen dan graag even bij mij reserveren. Voor alle luisteraars/kijkers goede en gezegende diensten toegewenst.
Lenie de Boer - Keijzer

Een honderdjarige
Op 24 mei, en dat was dit jaar op Tweede Pinksterdag, vierde ons gemeentelid de heer Van der Kooij zijn honderdste verjaardag. Dat mocht en kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan en dat is dan ook overduidelijk niet gebeurd. In de ochtend was er alle gelegenheid om hem te feliciteren en alleen al het naar hem toerijden was een feest: vrijwel alle huizen rondom en tegenover het zijne hadden de vlag uitgestoken en zijn eigen huis was uiteraard extra versierd. Er stond een grote partytent voor de deur opgesteld, want de regen was nog steeds vrij dreigend, en naast de jarige stond een grote tafel met koffie en lekkers. En mijnheer Van der Kooij zelf: feestelijk en dik gekleed zat hij zichtbaar genietend op een stoel. Hij vertelde met nuchterheid, dat je er niets bijzonders voor hoefde te doen; deze leeftijd bereiken ging vanzelf. Hij beaamde dat het een zegen was, al wil dat ook niet zeggen dat er alleen maar fijne dingen aan verbonden zijn: zijn grote slechthorendheid is een handicap, al is de grootste moeite van bereiken van zo’n hoge leeftijd dat het zo stil wordt; niemand van zijn generatie is er nog en dat geeft ook eenzaamheid. Niettemin omringd door zijn kinderen, buren en onze Rehobothgemeenschap: zo wordt hij ook gedragen en gesteund. In de Rehobothkerk mist hij eigenlijk nooit: tot de kerksluiting door corona kwam hij gewoon zelfstandig op zijn fiets. Hij genoot van het koffiedrinken na de dienst en velen maakten een praatje met hem, al maakte het geroezemoes in de zaal de verstaanbaarheid er voor hem niet groter op. Ook op deze plek in ons kerkblad feliciteren wij hem heel hartelijk met die geweldige mijlpaal van zijn honderdste verjaardag! Én wij spreken onze hoop uit dat wij elkaar nog heel dikwijls zullen ontmoeten (en als de fiets na het weer openen van de kerk toch wat lastig zou worden, dan is er de autodienst)!Ten slotte
De opnames van de kerkdiensten blijven voorlopig gewoon doorgaan en het is mogelijk voor u om een keer de opname bij te wonen. Steeds op zaterdagmorgen om 10.00 uur en met alle veiligheidsvoorschriften van het maximum van 30 aanwezigen, mondkapjes en desinfectie bij de ingang. De keren dat het nu is geweest, waren gewoon heel fijn, net als de ontmoetingen na de opname op het plein U moet zich wél tevoren even aanmelden bij onze scriba Lenie de Boer, telefoon 4340176 of e-mail jenmdeboer@hetnet.nl en u bent hartelijk welkom! Zo worden de contacten onderling toch weer persoonlijker… Intussen wordt er ook hard gewerkt aan het realiseren van een directe digitale verbinding – livestream – zodat het mogelijk zal zijn om op zondagmorgen rechtstreeks de kerkdienst thuis op uw computer bij te wonen. Langzaam, maar zeker naderen we het ogenblik waarop de kerkdiensten op zondag weer gewoon gevierd kunnen worden met u als kerkgangers. Wij zien er meer dan van harte naar uit!
Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Wijkkas
In de maand mei werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20 via Wim Poot. Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20. Met de losse verkoop van puzzels, boeken en dergelijke, via Adri van Vliet, werd een bedrag van € 25 ontvangen.

De opbrengst van het oud papier van de maand april bedroeg € 141,45 (1,38 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 18 en 19 juni aanstaande. De prijs van het oud papier is op dit moment heel gunstig, dus langs deze weg van harte uitgenodigd om uw oud papier te komen inleveren. Alle gevers, Adri en medewerkers van het oud papier weer heel erg bedankt. Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester: IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dank
Lieve mensen, hartelijk dank voor de bloemen, kaarten en telefoontjes. Het doet me goed dat velen aan me denken en meeleven. De kuren doen hun werk en ik voel me al en stuk beter.
Met vriendelijk groeten,  
Corrie v.d. Kooij

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.

 

Eerdere wijkberichten

2021
 Mei    10 mei  31 mei
 April    12 april  26 april
 Maart    15 maart  29 maart
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  

2020
 December  7 dec  14 dec      
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  30 nov
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  

2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug