Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 17 januari 2022


EPIFANIE
God is mens geworden. God is mens geworden opdat wíj mensen worden. De weg van Jezus van de voerbak tot zijn kruis; de weg van de opstanding; de weg van Gods heil. Het licht van Kerst is enkel te verstaan vanuit het licht van Pasen. God is mens geworden en wij zingen: ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’. Een lied, misschien wel hét lied van Epifanie: de tijd van wie ons verschenen is in het Kind van Bethlehem. Want het is niet de bedoeling dat wij in Bethlehem blijven staan, weer overgaan tot de orde van de dag. Het gaat om het openbaar-worden van Gods heil, van Gods heilsweg in Jezus Christus de Zoon.

Het Kind kreeg zijn pijnlijke verbondsteken, snijdend in eigen vlees, en zijn naam: Jozua, Jezus, ‘God is Redder’. Magiërs van verre, die de volkeren van de aarde vertegenwoordigen, bewijzen Hem koninklijke hulde. Herodes, de vazalkoning van de Romeinen, hypocriet bij uitstek, neemt zelf het woord ‘Messias’ in de mond, maar het laatste wat hij van plan is, is om zelf eer te bewijzen; hij wil enkel zélf aanbeden en bewierookt worden. De geschenken die de magiërs aanbieden zijn de meest kostbare zaken die te bedenken zijn; tegelijk is er ook symboliek in te zien: goud voor een wereldse koning, wierook als teken van de hemelse koning en mirre, dat ook herinnert aan de zalving vlak voor Jezus’ sterven. Gezalfde, Messias – Koning.

De hemel opende zich toen Hij zich door Johannes liet onderdompelen in de Jordaan. Een paasverhaal: Hij die aan ons gelijk bij ons gekomen is: Hij gaat ons voor, met ons mee door de ondergang in het doodswater naar een nieuw bestaan. Zo worden wíj mensen. Het kon ook nergens anders dan in de Jordaan. De Jordaan is de scheiding tussen de oude wereld en het nieuwe beloofde land. Er moest een paaswonder gebeuren om, onder de eerdere Jozua, het volk door de Jordaan te laten gaan: de Ark van het Verbond wordt ingezet in het midden van de stroom; de Allerhoogste, de Redder zelf waagt zich en zet zich in het allerdiepste. En het water wijkt en de oever van de toekomst van belofte wordt bereikbaar. Zo is de nieuwe Jozua, Jezus, ‘God is Redder’, ondergegaan in het water van de grenssituatie tussen het oude en nieuwe bestaan, tussen dood en leven.

God is mens geworden opdat wíj nieuwe mensen worden: de oever van de nieuwe toekomst van zijn Koninkrijk betreden en niet blijven in de oude orde van de dag. Anders blijft het oude liedje maar gezongen en de schepping als de oervloed van woest en ledig.

Het wordt nog eens onderstreept. Als er een bruiloft in het water dreigt te vallen. Wanneer op de bruiloft van twee mensen in Galilea, eigenlijk: wanneer op de bruiloft van God en de schepping, klinkt: ‘De wijn is op’, zal het dan maar weer water drinken worden en het feest voorbij en over; mooi, maar ’t was maar voor even?! ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’: Maria doet de kreet dat de wijn op is en het bitse antwoord van Jezus volgt. Hij is niet gekomen om een feestpartij te organiseren, maar om het feestelijke van de geschiedenis te redden. Het gaat Hem en in Hem om de komst en de doorbraak van het Koninkrijk Gods. De opening is immers al een klaroenstoot: ‘op de derde dag’! De paasdag na de dood; de scheppingsdag waarop zelfs twee keer klinkt dat God zag dat het goed was, tot zíjn, Gods, bestemming kwam. Ook een paasverhaal.

Maria blijft steken in het concrete bruiloftsfeest. Jezus kijkt al naar de grote Bruiloft van het Lam, wanneer Hij zijn uur gekomen ziet en weet en met het offer van zijn leven de redding van alle ellende van de geschiedenis mogelijk maakt. En het water wijkt en wordt tot de wijn van de meest superieure kwaliteit: doodswater wordt de gloedvolle vreugde van het Koninkrijk van God. De grauwe geschiedenis gaat niet ten onder in algehele chaos. Jezus’ verschijning/epifanie geeft nieuw perspectief: rond Hem licht de grond van de schepping op, het geheim van het leven-zelf, het wezen van God. Hij is mens geworden opdat wíj nieuwe mensen worden. Hij staat onder ons en laat zich kennen: waar Hij is, wijkt het water en wordt de oever van de toekomst, de herschepping, leven van belofte bereikbaar.

Zo gaan we stap voor stap door de weken van Epifanie. Nu zal Jezus zichzelf verder bekend maken, te beginnen in de synagoge in Nazareth waar Hij de profeet Jesaja leest. Dat roept woord én weerwoord op. De komende twee zondagen zal ik de voorganger zijn in onze diensten en wij lezen dan uit Lucas 4. Op de preekstoel in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een schitterend houtsnijwerk van Lucas te zien, waarvan een foto hieronder staat. Wij hopen op goede en gezegende diensten!Ten slotte
We hopen op een spoedig en letterlijk ‘tot ziens’, al moeten we nog even afwachten wanneer precies; een hartelijke en warme groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap


Kerkdiensten
Nu er weer enige versoepelingen zijn doorgevoerd, dringt de vraag aan om ook de kerkdiensten weer te laten bezoeken door gemeenteleden. Binnen het moderamen is men hier positief over, uiteraard binnen de geldende regels van afstand houden en mondkapjes op tijdens het lopen. Maar de voorzitters van de vier wijken hebben afgesproken dat we binnen de Protestantse Gemeente te Vlaardingen zoveel mogelijk één lijn trekken. Hierover zijn we dus met elkaar in mailcontact. Daar komt nog bij dat de PKN op dinsdag 19 januari met een nieuw advies komt wat we ook zullen afwachten.
Volgens de site van RIVM kan en mag er weer gezongen worden in de diensten, dat is dus weer positief.
Kortom, houd u de mail goed in de gaten voor een extra nieuwsbrief met meer informatie. Diegenen die de digitale nieuwsbrief niet kunnen ontvangen, kunnen mij vanaf vrijdag 21 januari bellen voor meer informatie. Het nummer is 06-21912322.
Ik hoop op een gunstige uitslag want ik merk steeds meer dat een ieder de wekelijkse diensten ontzettend mist. Wat de uitslag ook moge zijn, blijf gezond, wees lief en houd moed.
Bram van der Staaij


Persoonlijk
Lieve mensen van onze Wijkgemeente Centrum West. Heel veel dank voor alle blijken van meeleven, die we ook deze keer weer mochten ontvangen. In welke vorm dan ook. Het heeft ons zo goed gedaan. Het is voor ons een heftige tijd en weten niet hoe de toekomst verder zal gaan met Jan. We hebben het in de handen van de Heer mogen leggen en voelen ons door Hem gedragen. Ook mede door alle steun van u/jullie allemaal.
Heel, heel veel dank van ons beiden.
Jan en Lenie de Boer


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Eerdere wijkberichten

2022
 Januari   3 jan  17 jan  


2021
 December    13 dec  
 November  1 nov  15 nov  29 nov
 Oktober  4 okt    18 okt
 September  6 sept    20 sept
 Augustus  9 aug    
 Juli    12 juli  
 Juni    14 juni  28 juni
 Mei    10 mei  31 mei
 April    12 april  26 april
 Maart    15 maart  29 maart
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  

2020
 December  7 dec  14 dec      
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  30 nov
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  

2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug