Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 20 januari 2020

Eredienst
Eén van de meest indrukwekkende boeken in mijn boekenkast is ‘Navolging’ van Dietrich Bonhoeffer. Dat zal in de komende tijd zeker weer ter hand genomen worden, nu wij in april de 75ste sterfdag van Bonhoeffer gedenken. Ook in onze wijk zullen wij dat doen met enkele activiteiten in de Veertigdagentijd. ‘Navolging’ is geen gemakkelijk toegankelijk boek: je moet er bepaald voor gaan zitten en alle bezinning bij je toelaten. Aanstaande zondag staat de roeping van de eerste leerlingen op het leesrooster in Matteüs 4 : 12 – 22. Zij laten alles achter en volgen Jezus. Wat wordt er mee gezegd?: alleen al één zinnetje uit het boek van Bonhoeffer, in hoofdstuk 2, ‘de oproep tot navolging’: “Omdat Jezus echter de Christus is, moest het van meet af aan duidelijk worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” Bonhoeffers ‘Navolging’ is te bezien als een uitwerking van de Bergrede en die begint met Matteüs 5 enkele verzen na de lezing van komende zondag. Wij hopen op een fijne en gezegende dienst, waarin de eerste lezing Jesaja 49 : 1 – 7 is!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Bijbelkring: Het verhaal gaat 
Na onze decemberstop komen we op dinsdagmorgen  28 januari weer bij elkaar in de Rehobothkerk. We starten om 9,30 en ronden tegen 11.00 uur weer af.  We lezen uit Het verhaal gaat van Nico ter Linden en dat geeft altijd weer stof tot nadenken.  Centraal staat het evangelie van Johannes. We  praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag.  Mocht u nooit geweest zijn, kom gerust eens kijken. Het zijn altijd waardevolle ochtenden met elkaar. Van harte welkom!
Jannie Snoek en Petra Nijboer 

Exodes huizen: wat zijn dat?
Vorig jaar met de 40dagen- of Vastenactietijd hebben we ook bespaard voor de EXODES huizen. Er zou toen een informatie avond over komen, maar die ging niet door. Maar dat wordt nu goed gemaakt. Aanstaande maandagavond 27 januari, van 20.00 tot 22.00 uur, komen medewerkers van Stichting EXODES vertellen over het brede werk van de Stichting en ze gaan in op vragen. Dit is uw kans om er meer over te weten te komen. Komt u ook? Graag wel even aanmelden via e-mailadres: of bel mij even (0620379649); inspreken mag ook. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. En nu wilt u nog weten waar dat is: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, naast Kerkcentrum Holy.
Marian VerhagenCentraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2020
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan    


2019
 December  2 dec  9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept  9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug