Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief zondag 21 juli 2024  (pdf)

2. Wijkberichten 8 juli 2024

Eredienst zondag 14 juli 2024 Aanvang 9.25 uur
Voorganger:  Petra Nijboer

Eredienst zondag 21 juli 2024  Aanvang 9.25 uur
Voorganger: Drs. Kina Tigelaar

Eredienst zondag 28 juli 2024 Aanvang 9.25 uur
Pastor Guus Ruijl

Eredienst zondag 4 aug. 2024 Aanvang 9.25 uur
Dhr. Bart Starreveld

Agenda
Zondag 25 augustus Kerkterras. Vind je het leuk om mee te helpen, laat het dan weten per email  via kerkterras@gmail.com en geef daarin je voorkeur aan wat je zou willen doen.

Datum om te noteren
Ook in de zomertijd kunt u iedere woensdagmorgen voor een kop koffie terecht in de zaal van de Rehobothkerk. Tussen 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom. Kijk eens om u een of er iemand is, die ook behoefte heeft aan een verzetje. Het is bijna al gewoon, dat we op de laatste woensdag van de maand, aansluitend aan de koffiemorgen, een lunch gebruiken met elkaar. U begrijpt, dat we dan even willen weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Bij de koffie op zondag en woensdag ligt een lijst voor deelname. Namens de diakenen,
Jaap Kleijwegt


In memoriam  Adriana Cornelia Hoogvliet-Bouwman
Op 27 juni  is overleden Adriana Cornelia Hoogvliet – Bouwman in de leeftijd van 96 jaar
Zij woonde samen met haar man jaren in de Kam.Onnesstraat en later alleen in de residence van de Wetering. Ze was een fitale vrouw met veel doorzettingsvermogen en  tot het laatst helder van geest. Zij bezocht  destijds graag de bejaardensoos. Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden. We denken aan haar kinderen en kleinkinderen die naast het gemis ook dankbaar zijn dat zij zolang bij hen is geweest.
Lenie de Boer


Verantwoording Wijkkas juni 2024
In de maand juni werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand juni bedroeg € 12,85. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Eveneens werd rechtstreeks op de bankrekening een gift van € 200 ontvangen.  Via Lenie de Boer werd een gift van € 20  ontvangen.  Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand mei bedroeg € 59,74 (0,81 ton). De papierprijs is nog steeds gunstig (€ 73,75 per ton) en hopelijk blijft dat ook zo.  De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19 en 20 juli aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om zoveel mogelijk oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.  Alle gevers en de medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,
Paul Faas, Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928


Verantwoording Wijkdiaconie juni 2024
Afgelopen maand heb ik niet veel giften ontvangen. Tien euro via Joke de Zwart voor de algemene rekening. En een zakje met € 37,00 aan klein geld voor de bloemenpot. Maaike Vis kwam deze zak brengen.  Via de bank heb ik de volgende bedragen € 10,00 via de wijkkas en ook € 10,00 via Wim poot en nog een bedrag van € 50,00. In de bussen op de eerste zondag zat € 71,00.Van Jaap Kleijwegt kreeg ik weer aan afrekening van de woensdagochtend activiteiten. In het koffiebusje zat het mooie bedrag van € 285,00. Dit was bijna genoeg om alle kosten voor de koffie en lunch te betalen. Alle gevers en geefsters HARTELIJK DANK. Voor de gemeenteleden die een gift over willen maken, hierbij het bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West.
Arie Noordhoek, Wijkpenningmeester Diaconie


“Product van de maand” voor de Voedselbank
Wanneer deze Onderweg uitkomt, duurt het nog een week. Dan kunt weer het “product van de maand” inleveren. Namelijk zaterdag 20 juli of de zondag er na mee nemen naar de kerk. Het product voor de maand juli is: Blikken of pakken soep.  In juni werden er 139 pakken beschuit en ontbijtkoek ingeleverd. Een mooi aantal, waar de klanten blij van worden. Alvast even vermelden wat het “product van de maand” voor augustus is: pasta en pastasaus.  Wilt u de Voedselbank op een andere steunen, kijk dan even op de site van de Voedselbank, voor de bankrekening of ga inkopen doen in de webwinkel. Namens de klanten van de Voedselbank: Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Arie Noordhoek


Ontmoetingsochtend zaterdag 20 juli 2024
Zaterdag 20 juli kunnen we elkaar weer ontmoeten bij een kopje koffie met…….
Op deze ochtend gaan we met elkaar in overleg over de cadeautjes-verkoping in de maand November.
Zie de Nieuwsbrief van 30 juni jl. Degene die zich hebben opgegeven krijgen hierover bericht. U kunt zich nog steeds opgeven bij Mary. Deze ochtend  kunt U ook weer terecht voor het uitzoeken van een (vacantie)boek. De oude kranten worden weer dankbaar in ontvangst genomen door het OPA team.


Zwerven door de Westwijk  


'Ik ben Nederlander'
Laatst kwam ik op bezoek bij een Somalisch echtpaar dat ik op straat had ontmoet. Toen ik binnengelaten werd zag ik de drie kinderen van het echtpaar. Vrolijk maakte ik kennis met de kinderen. De Somalische vrouw was heel tradiitioneel gekleed, compleet met hoofddoek en bijpassende gewaden. Ze stond te koken aan een fornuis en onderwijl praatte ze met man, kinderen en mij. Ik kan niet vertellen wat ze aan het bereiden was, ik zag sperciebonen, stukjes aardappel, chilipepers en nog andere dingen. 'Het ruikt lekker', zei ik tegen haar. Ze pakte een lepel en schepte een klein beetje uit de pan. 'Proef maar even', zei ze. Ik proefde en meteen stond mijn mond in brand. Het was ongelofelijk heet (van de pepers dus). 'Zo, dat is pittig', kon ik nog net happend naar adem uitbrengen met tranen in mijn ogen. 'Straks gaan er nog meer pepers in', zei ze. 'Wij houden van heet eten'. Terwijl ik langzaam bijkwam van het proeven vroeg ik aan het echtpaar wat ze vonden van de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. En vooral dat de positie van migranten zo onderwerp van debatten was. Terwijl ze rustig doorging met koken keek de vrouw mij aan en zei - alsof het de gewoonste zaak van de wereld was: 'Ik ben Nederlander! Waar moet ik mij zorgen over maken?! Ik ben echt Nederlander! Ik ben geboren in Afrika, maar nu ben ik Nederlander! Mijn kinderen zijn in Nederland geboren en zij zijn Nederlanders'. Geen spoor van twijfel bij de vrouw. 'Ik ben Nederlander!'. Ze vertelde dat ze wel ongerust was over wat er in de nabije toekomst ging gebeuren met de positie van migranten. 'Ik heb jaren in Nederland gewerkt in de schoonmaak, ik heb mijn kinderen goed opgevoed en ik ben vriendelijk tegen iedereen', zei ze. 'Ik ben Nederlander met Afrikaanse wortels!'. De kinderen waren inmiddels bij haar komen staan en hoorden het gesprek aan. Door mijn werk in de afgelopen jaren heb ik veel 'migranten' leren kennen. Eigenlijk is het onzin om dat woord te gebruiken. Ik heb alleen maar heel aardige mensen van buitenlandse afkomst leren kennen. Met velen van hen heb ik goede gesprekken gehad. Ze hebben me verteld van hun gewoonten en hun geloof. Al die gesprekken horen inmiddels tot de dingen die vanzelfsprekend zijn in mijn leven. Ik ben zelf ook Nederlander en ik ben blij dat er zoveel Nederlanders zijn die een andere afkomst hebben dan ik. Zij hebben mijn leven en mijn werk verrijkt. Telkens als ik geluiden in de media hoor die ongunstig spreken over hen raakt het me. Onlangs merkte ik op dat het me pijn deed als er lelijk werd gedaan over 'buitenlanders'. Ik wil geen paniek zaaien, maar de laatste dagen heb ik naar aanleiding van het Nederlandse nieuws niet zo goed geslapen. Ik maak me zorgen over de tweedeling die dreigt in de Nederlandse samenleving. Nederland heeft in het verleden juist een mooie reputatie van gastvrijheid en begrip opgebouwd. Ik denk nog regelmatig terug aan het gezicht van de Somalische vrouw die aan het koken was. Compleet met handgebaren herhaalde ze het een paar keer 'in my face': 'Ik ben Nederlander! Ik ben echt Nederlander!'. Achteraf realiseerde ik me dat ik dat Nederlanderschap met haar deel. Wij zijn gelijkwaardig.
Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.


Sonja en Wim Hoek vanuit Australië
Aan onze lieve vrienden en bekenden in de Rehobothkerk en Kerkcentrum Holy.
Bij sommigen van jullie is al bekend dat Wim en ik definitief naar Australië zijn geëmigreerd. Een enorme stap in verband met het afnemende gezichtsvermogen van mij, Sonja. Wij wonen nu vlakbij onze jongste dochter en haar gezin. Met sommigen van jullie houden wij contact via de app en dat is heel fijn. Een afscheid van velen, dus veel gemis.  Jullie blijven in onze gedachten en liefdevolle herinneringen bewaren wij in ons hart.  Al het goede gewenst! Wij wensen jullie God's zegen toe!
Wim en Sonja Hoek-Meyer
c/o fam. Kuiper
Morgan Road 63
4504 Narangba
Queensland, Australië


Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten
2024

 Januari    8 jan              22 jan
 Februari    5 feb     19 feb
 Maart    9 mrt     25 mrt
 April    8 apr     22 apr
 Mei  13 mei     27 mei
 Juni  10 juni     24 jun
 Juli    8 juli    

2023
 Januari   2 jan  16 jan  30 jan
 Februari  13 feb    27 feb
 Maart  13 mrt    28mrt
 Apriil    17 apr  
 Mei   1 mei  15 mei  
 Juni     19 juni  
 Juli   3 juli    31 juli
 Augustus      28 aug
 September  11 sept    25 sept
 Oktober      23 okt
 November    6 nov    20 nov
 December    4 nov    18 dec

 
terug