Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 6 september 2021


Kerkdiensten en gemeentezondag
Aanstaande zondag vieren wij een gemeentezondag. De nadruk ligt op ons kerk-zijn én op de ontmoeting met elkaar. Eerst vieren wij een ochtendgebed, waarin enkele ambtsdragers herbevestigd zullen worden en er ook dankwoorden zullen klinken voor meerdere gemeenteleden, die zich in het wijkwerk bepaald niet onbetuigd hebben gelaten. Dan gezellig samen zijn: eerst met koffie en wat lekkers, daarna nog wat anders te drinken. En verder heel veel snuffel- en meeneemwerk rond onze boekenvoorraad. Het plan was om die allemaal in de kerkzaal op te stellen, maar in de opbergkasten kijkend, werd snel duidelijk dat ook de grote zaal van boeken voorzien zal worden. U kunt dus lekker rondlopen, met elkaar in gesprek gaan, boeken uitzoeken (vergeet u de giftenpot voor de wijkkas niet!) en bij hopelijk goed weer is het kerkplein onderdeel van alle ruimte die wij gebruiken. Het belooft een feest te worden! Laat niemand van u dus ontbreken (de kerkzaal is nog net niet toe aan het maximaal aantal toegestane kerkgangers)!

Op zondag 19 september zal pastor Bart Starreveld in onze dienst voorgaan. Wij hopen op fijne en gezegende diensten!

Gesprekskring
Veiligheidsregels rond corona geven toch meer en meer voldoende ruimte om diverse activiteiten in onze wijk weer wat op te gaan pakken. Er bestonden ooit meerdere Bijbelkringen, die hun bestaan moesten opschorten en eigenlijk ook wat ten einde zijn gegaan: de Bloiskring en ‘Het verhaal gaat’. Ik kan die in mijn eentje niet allemaal weer oppakken en in goed overleg met de organisatoren van die twee kringen is besloten dat ik één nieuwe kring zal starten. Alleen: niet meer een klassieke Bijbelkring. De bedoeling is een gesprekskring over allerlei thema’s die ons geloof en ons bestaan bepalen. Geloofsvragen, vragen rond hóe je de bijbel leest, ethische vragen, een brede blik, want er is veel dat ons bezig houdt. Iedere deelnemer kan dus een gespreksonderwerp aandragen om de volgende keer er met elkaar over in gesprek te gaan. Zo kijken wij dus flink verder dan de uitleg van een passage uit de Schrift.

Voor de rest van 2021 passen mij de woensdagmiddagen het beste in alle planning. Ik stel voor om de komende drie maanden de laatste woensdag van de maand te kiezen: iedereen in de wijk is van harte uitgenodigd te komen en mee te denken en mee te praten! Woensdag 29 september, 27 oktober en 24 november. Om 15.00 uur in de grote zaal, waar we prima alle benodigde afstand kunnen bewaren. Zo om 16.30 uur sluiten we weer af. Vooraf opgeven hoeft niet: u komt gewoon naar de Rehobothkerk. De eerste keer zullen we kennismaken en zorg ik voor een gespreksonderwerp. Heel hartelijk welkom!

Koffieochtenden
De koffieochtenden blijven een geweldig succes! Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie klaar; bij mooi weer op het plein voor de kerk en bij minder goed weer gewoon binnen. Nu de belangstelling zo groot is en er zoveel positiefs klinkt, worden deze ochtenden niet alleen in de maand september voortgezet, maar zullen zij heel het jaar 2021 doorgaan. Graag tot de woensdagochtenden bij de koffie!Overleden
Op zondag 22 augustus overleed mevrouw Cornelia Leenhouts – Oversluizen. Zij was 88 jaar oud en woonde aan de Roemer Visscherstraat. In oktober 2017 heb ik haar voor het eerst bewust ontmoet rond het overlijden van haar man; zij waren meer dan 61 jaar getrouwd. Na zijn uitvaart spraken wij elkaar vaker, ook op bezoek, en in enkele kerkdiensten waar zij was en op de kerstviering voor de senioren. Ik heb haar toen een klein beetje leren kennen en zij trof mij niet als iemand die op de voorgrond trad. Op de rouwkaart staat ook een foto waar zij temidden van familieleden staat, kinderen en kleinkinderen, en daar is zij zichtbaar helemaal bij thuis. Zij was een geboren Vlaardingse. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 27 augustus.
Op donderdag 26 augustus is mevrouw Pietje Jannigje Noorlandt – Dullemont overleden. Ook zij was 88 jaar oud en zij woonde aan de Claudius Civilislaan, maar de laatste periode van haar leven verbleef zij in de Tweemaster in Maassluis. Ik heb haar niet persoonlijk gekend, maar begreep uit wat mij door ouderling Hannie Baauw – die een nauwe band met haar had – verteld is, dat zij vroeger kerkte in de Ichthuskerk en dat haar leven getekend is door heel veel triestheid in het gezins- en familieverband; zij leefde heel teruggetrokken, eigenlijk als een schuw iemand. Over de dag en de tijd van de uitvaart is bij niemand van ons iets bekend: de familie koos er voor dat geheel in eigen hand te houden.
Hun beider nagedachtenis zij tot zegen!
Ten slotte
Deze keer kan ik weer zeggen: langs deze weg weer tot over twéé weken! Een hartelijke groet aan u allemaal, heel graag tot ziens op zondagmorgen in de kerkdienst, op woensdagmorgen bij het koffiedrinken en bij allerlei andere contactmomenten!
ds. Nico Paap

Vanuit de kerkenraad
De volgende ambtsdragers zijn dit jaar aftredend dhr. Leen Weerheim en mevr. Hannie Baauw als ouderlingen en mevr. Annet Duijverman als diaken. We zijn dankbaar dat alle 3 de ambtsdragers bereid zijn om een nieuwe ambtstermijn te aanvaarden. Zonder bezwaar zullen zij zondag 12 september worden herbevestigd. Daarnaast heeft dhr. Teun Kramer dit jaar alle wijkactiviteiten neergelegd. En dat waren er nogal veel…heel veel. We zijn ook hem dankbaar voor alle taken die hij gewoontegetrouw altijd weer op zich nam. Vaak samen met Atie. Teun is nog bezig enkele taken over te dragen en blijft centraal nog wel actief in verschillende zaken. Namens de kerkenraad,
Lenie de Boer - Keijzer

Boekenmarkt
Zoals u in Onderweg hebt kunnen lezen, stoppen wij met de boekenmarkt. Na ongeveer 23 jaar komt er een einde aan. In de loop der jaren hebben we heel wat medewerkers zien komen en gaan. Door ouderdom en lichamelijke ongemakken moesten zij helaas stoppen. Maar Henk Spuijbroek, Truus van der Vlis en ik (Adri) zijn vanaf de oprichting present. Op de startzondag, 12 september, zullen alle dozen nog eenmaal uit de kasten gehaald worden om in de kerkzaal te zetten. Die zondag hopen wij dat er zoveel mogelijk boeken meegenomen worden. Gratis, of een vrije gift voor de wijkkas, waar een pot voor zal staan.

Tijdens de boekenmarkt kwam er een aantal mensen gezellig koffie drinken en zeiden dat te gaan missen. Op de zaterdagen dat er oud papier ingeleverd kan worden, wordt er bij wijze van  experiment koffie geschonken in de benedenzaal. Zo zijn de voorlopige plannen.
Hartelijke groet, namens het team,
Adri van Vliet

Nacht zonder Dak
Het is nog niet zo bekend, maar er zijn mensen die het al wisten dat de nacht van 18 op 19 september ‘Nacht zonder Dak’ op het plein van de Rehobothkerk zou worden gehouden. Ja het staat er goed: zou worden gehouden. Het gaat dankzij Corona NIET DOOR. Weer niet. Heel jammer, maar begrijpelijk. We hopen het volgend jaar weer wel te kunnen doen. Ik zou zeggen: wordt vervolgd!
Marian Verhagen

Wijkdiaconie
In de afgelopen weken ontving onze wijkdiaconie op de bankrekening 2 x € 10,00 voor ons bloemenfonds en ook 2 x € 10,00 voor algemene kosten. De bloemengroetbussen op 5 september bevatten € 45,00. En er was nog een kontante gift van € 10,00 via Lenie de Boer. Een klein lijstje deze keer (vakantietijd!) maar u weet: de wijkdiaconie is blij met al uw medeleven! Met vriendelijke groet,
Riet Elmendorp, penningmeester IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Dank
Beste mensen, hartelijk dank voor de reacties in de vorm van kaarten of bezoekjes aan Giel. Zelf thuis, heb ik dat ook mogen ervaren. Het meeleven heeft ons goed gedaan. Nogmaals dank daarvoor. Een vriendelijke groet, 
 Giel en Marijke Roijen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


 

Eerdere wijkberichten

2021
 September  6 sept    
 Augustus  9 aug    
 Juli    12 juli  
 Juni    14 juni  28 juni
 Mei    10 mei  31 mei
 April    12 april  26 april
 Maart    15 maart  29 maart
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  

2020
 December  7 dec  14 dec      
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  30 nov
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  

2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug