Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 30 maart 2020

Kerkdiensten
De komende week kunt u langs de eerder bekend gemaakte wegen toch iets van een dienst beleven. Op de website van Holy en Centrum-West komen weer de vieringen te staan die in het kerkcentrum worden opgenomen. Via kerkomroep.nl  zijn de diensten vanuit de Bethelkerk te beleven.
Uiteraard houden de kerkdiensten  via de televisie ook niet op gelukkig! Zo zijn er gelukkig toch mogelijkheden om ons geloof te beleven. 


Ga met ons..
Inmiddels leven we al een aantal weken in een onwerkelijke tijd. Alles is anders dan anders, niet is meer ‘gewoon’, terwijl het ‘gewone’ leven met alles wat daarbij hoort wel door gaat. Er zijn veel zorgen om Corona, onze hele samenleving is ontwricht. Natuurlijk zijn er mensen die ziek zijn, van hen zijn er ook die nu vechten voor hun leven en er zijn mensen die veel gevaar lopen omdat ze voor mensen moeten zorgen. Er is ook veel verdriet: Mensen die niet mogen knuffelen terwijl ze dat zo nodig hebben, partners die hun geliefden niet mogen bezoeken, terwijl ze dat elke dag deden. Ook is er veel Coronaleed in het verborgene: dichtbij huis zijn er kinderen die niet naar school kunnen en nu noodgedwongen in een onveilige thuis situatie zitten bijvoorbeeld.  Of mensen met psychiatrische problematiek die geen kant op kunnen. Verder weg zijn de zorgen om de vluchtelingen in kampen verschrikkelijk groot. Een tijd als deze roept in mensen slechte dingen naar boven, maar gelukkig vooral ook heel veel goede: er is een gevoel van ‘samen’, er zijn zoveel mooie kleine en grote initiatieven. We denken aan iedereen die Corona gerelateerde zorg en pijn kent, maar ook aan  alle mensen die buiten Corona zorg en verdriet kennen. Het niet zo dat andere leed ineens even ‘wacht’ totdat deze heftige tijd achter ons ligt. 
In Woord en Weg vond ik een gedicht van Kris Gelaude, ter bemoediging deel ik het graag met u:

Dat er een morgen komt

Ga  net ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen
Erken ons verdriet
Verzacht wat zo pijn doet
En laat er ook licht zijn
Blaas de gloed van verlangen weer aan
Dat er een morgen komt die ons optilt
Dat er een avond is van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.


Laten we elkaar en wie dat zo nodig heeft blijven steunen in deze verwarrende tijd.
Het goede gewenst en hartelijke groet.
Petra Nijboer 


VASTENACTIE- OF 40DAGENTIJD: WERKEN AAN JE TOEKOMST
De laatste week van deze VASTEN- OF 40DAGENTIJD. Wat een rare tijd beleven we nu. Misschien is toch wel fijn dat we op afstand toch mee hebben kunnen doen. Ik zal hieronder de rekening nummers zetten waarop u uw bespaarde geld kunt overmaken. En is het niet gelukt, u had wel wat anders aan uw hoofd, dan kan het altijd nog.
Dit is een manier om te leven zoals onze Here Jezus het van ons vraagt: U zult de Here uw God, liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand en het tweede gebod hieraan gelijk is: U zult  uw naaste liefhebben als uzelf.
Daarom besparen wij voor die mensen die zonder een goede vervolg opleiding niet de armoede komen, die ze met hun ouders en grootouders hadden. Deze keer is het voor mensen in Sierra Leone.
Wat is er aan de hand?
Na elf jaar burgeroorlog en de recente Ebola crisis staat de economie van Sierra Leone er slecht voor. In het land leven 93.000 mensen met een beperking. Er bestaan veel vooroordelen over gehandicapten: ze worden gediscrimineerd en horen er niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op jonge leeftijd aan ondervoeding en verwaarlozing. Vaak gaan ze niet naar school en vinden daardoor later nauwelijks werk. Ze zijn afhankelijk van familie. Voor gehandicapte vrouwen is de situatie nog erger, want de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van armoede bestaan.
Wat willen we bereiken?
De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil veertig mensen – gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind – helpen met een beroepsopleiding en het opzetten van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan de samenleving en dat ook zij waardevolle burgers zijn.
Hoe doen we dat?
Twintig vrouwen en tien jongeren met een beperking en tien moeders met een gehandicapt kind, krijgen hulp bij het volgen van een passende beroepsopleiding en bij het opzetten van een bedrijfje. Ze onderzoeken wat voor soort bedrijf kansen biedt in hun gemeenschap en maken een ondernemingsplan. Daarnaast wordt een aangepaste kleine smederij opgezet waar mensen met een handicap landbouwgereedschappen maken, speciaal voor gebruik door vrouwen en mensen met een handicap. De veertig deelnemers kunnen meedoen aan spaar- en leengroepen. Hiermee krijgen de vrouwen en mensen met een handicap toegang tot kapitaal voor een eigen bedrijfje en kunnen ze op een veilige manier sparen. Zodat zij financieel onafhankelijk kunnen worden
Bespaar op uw eigen manier en maak uw bespaarde geld over op rekening nummer op het rekeningnummer:NL16 INGB 0003 5314 05 van de Wijkdiaconie Centrum West Vlaardingen onder vermelding van Werken aan je toekomst” of direct aan Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen rekeningnummer NL04 INGB 0000 0233 25 en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en beter betaald werk.
Heel veel succes in deze moeilijke tijden en probeer gezond te blijven. 
Marian Verhagen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2020
 Maart  2 maart  9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec  9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept  9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli   8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april  8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug