Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 14 september 2020

Kerkdiensten
Zondag de dertiende september was een feestelijke dienst! Ik hoor van velen dat zij er met vreugde op terugkijken en tot diegenen hoor ik ook zelf. Met de liturgie van het ochtendgebed, de ambtsdragers en kerkelijk werkers in het middelpunt, het kwartet dat de liederen prachtig zong en het vrolijke koffiedrinken in de zon op het plein: het was in de volle zin van het woord ‘goed’!

Aanstaande zondag, 20 september, is de zondag die gestempeld wordt door de Vredesweek. Daarvoor natuurlijk ook de nodige aandacht. Ik zal weer de voorganger zijn en wij vervolgen in Mattheüs met hoofdstuk 20 : 1 – 16. Wij hopen op een fijne en goede dienst!

Daarbij blijft gelden: vergeet u niet dat u zich voor élke kerkdienst even aan moet melden bij onze scriba Lenie de Boer (010–4340176 of per e-mail jenmdeboer@hetnet.nl); mochten we een keer het maximum aantal toegestane kerkgangers al gehaald hebben, dan komt u bovenaan de lijst voor de zondag direct er na. Het is vast goed om hier ook te zeggen dat het aanmelden voor alle diensten probleemloos verlopen is en dat dus verder ook zeker zal blijven doen…

Overleden
Op woensdag 2 september is overleden de heer Johannes Terwan. Hij was 93 jaar oud en woonde, na heel veel jaren in de Westwijk, in een zorgcentrum aan de Nieuwe Haven in Schiedam. Jan Terwan was heel betrokken en actief in de toenmalige Ichthuskerk en later hier in de Rehobothkerk. Daarnaast zeer geïnteresseerd in alles wat met zijn vak als chemicus te maken had én op de gebieden van cultuur en kerk. Een breed georienteerde man; zijn knipselverzameling was bekend. Hij droomde van een wereld van gerechtigheid en vrede en zette zich daar ook actief voor in. In 1955 zijn hij en zijn vrouw getrouwd en zij kregen vier kinderen en later kleinkinderen. Heel veel jaren heeft hij voor zijn vrouw gezorgd toen zij geestelijk steeds meer moest inleveren. Na haar overlijden in 2012 werd het hem zelf steeds moeilijk zichzelf de goede zorg te geven. De uitvaartdienst was op donderdag, 10 september, in de Rehobothkerk. Schriftlezingen en liederen waren dezelfde als in de uitvaartdienst van zijn vrouw. Zijn kinderen en kleinkinderen hadden een wezenlijke rol daarbij: met gedichten, een persoonlijke gedachtenis, gitaarmuziek en pianomuziek van Edvard Grieg. Aansluitend was de begrafenis op de begraafplaats Holy, waar hij bij zijn vrouw is bijgezet. Zijn nagedachtenis zij tot zegen!

Ten slotte
Een knipoog: al jaren ben ik trouw abonnee en lezer van het ‘Historisch Nieuwsblad’ en het “Geschiedenis Magazine’. In het laatstgenoemde van deze twee trof mij een stukje over de Pest, die als epidemie in 1520 ook in Holland rondwaarde. In onze dagen hebben we allerlei demonstraties gezien van verzet tegen de coronamaatregelen en, als ik het goed heb opgepakt, is er ook een demonstratie geweest, die aangaf dat de coronamaatregelen veel te soepel zijn… In Leiden wordt in 1520 al geklaagd, dat veel inwoners zich liever in gevaar brengen dan ‘te onderhouden de geboden, die tot hoir bewarnisse, profijt ende gesondheyt geordonneert sijn’. Waar ken ik het toch van…?... Historici zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt; Prediker zegt in zijn Bijbelboek dat er niets nieuws onder zon is. Een knipoog dus ‘ter lering ende vermaeck’ op deze plek….

Graag tot zondag of de eerstvolgende persoonlijke ontmoeting! En ik blijf deze aansporing na de bovenstaande knipoog natuurlijk herhalen: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Een dag later…
Wanneer ik dit schrijf, is het een dag geleden dat ik afscheid nam van u en jou in wijkgemeente Centrum-West. Ik gloei nog wat na van alle lieve woorden. De prachtige bloemen (het werd een mooi veelkleurig en zeer persoonlijk boeket, al die losse bloemen van de kerkenraadsleden, wat bijzonder!) vullen onze eettafel en alle waardebonnen van diverse pluimage liggen geduldig te wachten op hun bestemming.  Wat ben ik dankbaar dat ik - ondanks de beperkingen - te midden van de gemeente afscheid mocht nemen, al blijft het moeilijk dat ik niet iedereen persoonlijk gedag kon zeggen en misten we de warmte van een handdruk of knuffel. Het was fijn en goed om er samen met Frank te zijn. Dankbaar ben ik voor het mooie weer, waardoor er na afloop toch een ontmoeting kon zijn op een veilige manier: op het plein met koffie en heerlijke baksels. De be- en herbevestigde ambtsdragers wens ik samen met Bart - die in de bediening is gesteld - veel zegen op hun werk. 
Nogmaals dank aan collega Nico, aan de kerkenraad, alle vrijwilligers en u en jou voor alles wat goed was de afgelopen jaren en dat is veel! Hartelijk dank voor dit mooie en liefdevolle afscheid. De laatste zin van mijn eigen afscheidswoorden van zondag herhaal ik hier: Ga met God… en Hij zal met u zijn.
Mede namens Frank,
Petra Nijboer

Dank
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd tijdens de ziekteperiode en na het overlijden van Fred van der Sloot. Wij zijn zeer dankbaar dat de wens van Fred begraven te worden vanuit de kerk, ondanks Corona, in vervulling is gegaan. Wij zijn de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt zeer erkentelijk. Daarnaast bedanken we dominee Paap voor de manier waarop hij de uitvaart heeft geleid en de wijze waarop hij het leven en overlijden van Fred heeft verwoord. Ondanks het verdriet steunt het ons afscheid van hem te nemen. 
Aly van der Sloot en (klein)kinderen

Zangmiddagen in Soenda
U heeft het misschien al vernomen... onze zangmiddagen op woensdag in Soenda zijn beëindigd. Een stap die best wel pijn doet, want het was altijd een fijne middag gedurende heel veel jaren. Helaas, in overleg met kerkenraad, wijkdiaconie en Soenda-Welzijn moesten wij hiertoe besluiten. Aan alle medewerkers/vrijwilligers zeg ik 'Hartelijk Dank!' Hopelijk zullen komend seizoen weer genoeg andere activiteiten in de planning staan. Met een groet namens het Team Zangmiddag,
Riet Elmendorp

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Eerdere wijkberichten

2020
 September  7 sept  14 sept      
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  


2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug