Wijkberichten Wijkberichten
1. Nieuwsbrief 3 maart 2024  (pdf)

2. Wijkberichten 19 februari 2024

Agenda: 25 februari tot 9 maart  2024
Zondag     : 25 februari Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorganger Hr. F. Werkman
Woensdag     : 28 februari Koffieochtend.
Woensdag    : 28 februari Avondgebed 40dagen tijd
Vrijdag     : 1 maart Vastenmaaltijd
Zondag    : 3 maart Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorgangster Mevr. Hilde Zwaan
Woensdag    : 6 maart Koffieochtend
Woensdag     : 6 maart Avondgebed 40dagen tijd
Vrijdag        : 8 maart Vastenmaaltijd


Eredienst zondag 25 februari 2024
In deze dienst gaat voor de Heer F. Werkman. Hij gaat voor de eerste keer in onze dienst voor.

40dagen- of Vastentijd 2024
LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD.
We hebben anderhalve week gehad in deze Vastentijd. Vind je ook niet, dat wij geluk hebben? Waarom? Wat denk je ervan dat wij al zoveel jaar geen oorlog meer hebben gehad. En het feit dat wij het goed hebben in Nederland. Oké er zijn nog heel veel mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en die blij zijn dat ze eten krijgen via de Voedselbank. Maar toch, wij hebben geluk gehad. Probeer dat maar eens in te leven. Dan hoef je toch al geen koekje bij de koffie........? Het project van de Vastenactie heet: LEVEN in een VERANDERENDE WERELD. We staan stil bij mensen in Zimbabwe en later ook bij mensen uit India, die het erg moeilijk hebben, ook door de klimaat verandering. Er is ook  een project dicht bij. In de katern van de Onderweg van vorige week staat alles uitgebreid beschreven. Daar gaan we voor (be)sparen. Elke zondag tot Pasen is er een deurcollecte waar het (be)spaarde geld in gedaan kan worden. Je kunt natuurlijk ook één of meer vrijdagavonden Vastensoep komen eten. We hebben inloop om kwart voor 6. Om 6 uur gaan we soep met brood eten. Neem daarvoor eigen soepkop of-mok en lepel mee en neem die na het eten vuil mee naar huis gaan. Rol ze in het servetje bijvoorbeeld. We zingen ook nog een toepasselijk lied en er is een gedicht of stukje over deze Vastentijd. Dan volgt er nog een collecte, waarin op zijn minst het geld ingaat wat je anders aan je eigen maaltijd thuis zou besteden. Om zeven uur gaan we weer weg, de avond is dan nog jong. Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom. Wel is het fijn, dat we weten hoeveel mensen komen eten. Je kunt je opgeven op de intekenlijst na de dienst op zondagmorgen vanaf half 11 tot een uur of 11. Lukt dat niet dan mag je mij mailen, bellen, SMSen of appen. De vasten tips voor de komende week kunnen we één of meer keren geen vlees eten en de week erna kunnen we lekkere drankjes laten staan en gewoon een glas water te nemen. Veel succes en een gezegende Vastentijd gewenst.Tel.nr. 0620379649 of marian.verhagen@post.com 


Koffieochtenden 28 februari en 6 maart
Even bijpraten. Het was erg druk op 7 februari bij de koffiemorgen: er kwamen wel 43 personen koffie drinken en bij de lunch, die we aansluitend hadden georganiseerd, zaten 38 mensen aan tafel. Er werd volop genoten van de erwten- en/of groentesoep met een gezellig toetje.We hebben afgesproken, dat we in de vastentijd de lunches zullen overslaan, maar u blijft natuurlijk welkom op de koffie.In april gaan we weer vol goede moed van start. Er is wel de mogelijkheid om in deze periode op vrijdagavond de bekende vastensoep te komen eten. U kunt zich via de bekende inschrijfformulieren op woensdag en zondag aanmelden. Aanvang 18.00 uur. Namens de diakenen,
Jaap  Kleijwegt


Avondgebeden in de Vastentijd
Op 28  februari is het derde avondgebed in veertigdagentijd, uitgaande van de wijkgemeentes: Grote Kerk en Centrum-West. Plaats van samenkomst is de Rehoboth kerk aan de Billitonlaan. Aanvang 19.30 uur . Op 6 maart  is het vierde avondgebed ook aanvang 19.30 uur. Van harte uitgenodigd. Leen Weerheim

Liturgische bloemschikking in de 40dagen tijd
Vanaf 18 februari staat er een bloemschikking in de kerk met als thema: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”. Indien u geinteresseerd bent kunt u de gehele brochure vinden via: https://live.protestantsekerk.nl/download26993/Symbolisch%20bloemschikken%202024.pdf

Eredienst zondag 3 maart 2024
In deze dienst gaat voor Mw. H. Zwaan. Zij berichtte mij  dat de lezingen zijn: Deuteronomium 10 : 12 -22 en Johannes 4 : 5 – 26. Het thema is: “Ontmoet de vreemde”.  (lees ook even Zwerven door de Westwijk. Toeval?)

In memoriam van Cobi Dijkstra - Lagerwerf
Cobi werd geboren op 23 augustus 1936,  zij is overleden op 13 februari 2024. 88 jaar is zij geworden. Op 20 februari 2024 hebben we haar begraven op de begraafplaats Holy. Cobi was een lieve vrouw, waar de gastvrijheid hoog in het vaandel stond, je kon altijd binnenlopen. Er was altijd koffie en je kon blijven mee eten. Cobi legde makkelijk contacten en dat was natuurlijk erg makkelijk voor het vrijwilligerswerk waarin zij zich verdienstelijk stelde. Werd lid van de christelijke vrouwenbond. Iets voor iemand wat doen, er zijn voor de medemens Cobi is geen ambstdrager Diaken geworden, maar zij was dit wel in haar dagelijks leven. In praktijk brengen van psalm 23: er zijn voor anderen en het vertrouwen in de Heer en Heiland. Zo ook de trouw tekst die we gelezen hebben, Hij die u roept is trouw - deze trouw hebben zij in hun leven kunnen uitdragen en erop vertrouwen. Hij doet zijn belofte gestand. In gastvrijheid en klaar staan voor anderen.  Zijn Belofte waar maken. Deze instelling zorgt voor vrede en rust, geeft ontspanning en mogelijkheden om mensen te ontmoeten en er voor zijn. Voor Rene en Lideke en andere familie blijft er een grote leegte achter en wensen hun Gods zegen toe.
Wico Verhagen


Huisbezoeken
Zoals u misschien is opgevallen staat vanaf deze Onderweg mijn naam en telefoonnummer ook in de colofon van Centrum West. Neemt u van mij aan, het is best zoeken om een goede verdeling in mijn werkzaamheden te vinden. Inmiddels heb ik het ledenprogramma Scipio geraadpleegd en een aantal huisbezoeken afgelegd. Nu bevat dit ledenprogramma vaak telefoonnummers en emailadressen en is het mogelijk een lijst op leeftijd uit te draaien. Wat Scipio mij niet kan vertellen is wie ik eerst en wie ik wat later kan of moet bezoeken. Wellicht wilt u mij daarbij helpen. Vandaar dat hierboven mijn telefoonnummer staat waarop ik bereikbaar ben. Bij voorkeur op maandag of dinsdagochtend. Met een knipoog zeg ik: Graag tot horens en wie wellicht binnenkort tot ziens.
ds.Hugo M. Habekotté


Zwerven door de Westwijk

Portiekgesprekken
Iedereen weet dat de mensen van de geloofsgemeenschap van Centrum-West met elkaar meeleven. Ik heb dat zelf ervaren in de afgelopen tijd en ik ben daar erg dankbaar voor. Al uw kaarten hebben mij goed gedaan! De mensen van onze geloofsgemeenschap weten van elkaar hoe het gaat in grote lijnen. Mensen sturen kaartjes naar elkaar, praten met elkaar of zoeken elkaar op. En dat warme meeleven is precies de bedoeling van ons geloof. Mensen zien om naar 'elkaar'. Het woord 'elkaar' komt zeer vaak voor in het Evangelie, het is een kernwoord van ons geloof. Wij weten niet beter dan dat we meeleven met 'elkaar'. Maar búiten onze geloofsgemeenschap gaat het heel anders. We zijn erachter gekomen dat de bewoners van de Westwijk (in sommige delen van de wijk althans) weinig contact hebben met elkaar. 'We', dat zijn medewerkers van 'Wij de Westwijk' en ik als pastor die in de buurt werkzaam is bij mensen van de kerk en ook met andere mensen. De buurtbewoners wonen soms jaren met elkaar in één portiek zonder dat ze weten wie er naast hen of onder hen woont. Gezinnen en mensen vereenzamen terwijl er mensen om hen heen leven. Als er iemand in het portiek hulp nodig heeft, dan kloppen de mensen niet makkelijk bij hun buren aan voor hulp. Want ze zijn er niet aan gewend contact met elkaar te hebben. Ze spreken elkaar niet zomaar aan. Meestal weten de mensen ook niet van elkaar hoe het gaat: of in iemands familie iets belangrijks is gebeurd bijvoorbeeld. Ieder leeft meestal voor zich. Wat kun je er tegen doen dat mensen zo eenzaam naast elkaar leven? En móet je er eigenlijk wel wat aan doen? Het is maar een grauw bestaan als mensen wel dichtbij elkaar leven, maar elkaar nooit echt spreken. En als je aan die grauwheid gewend bent, dan word je langzaam eenzaam en somber. En dat is niet goed, daar zijn we het allemaal over eens. Mensen worden niet geboren om eenzaam en zonder contacten te bestaan. Maar hoe ga je het aanpakken om met wildvreemde mensen te praten over hoe het met hen gaat? Is dat niet heel eng? Zomaar wildvreemde mensen die er niet om gevraagd hebben vragen hoe het met hen gaat? Ja, dat lijkt eng, ik dacht het vroeger ook. U denkt vast: 'Die andere mens zit helemaal niet te wachten op een praatje met mij. Ze zullen wel denken: Wat een bemoeial!'. De ervaring leert dat de mensen dat helemaal niet denken. Er gebeurt een wonder als je iemand met een vriendelijk woord aanspreekt en vraagt hoe het gaat. Ik vraag soms weleens aan iemand: 'Heb je vandaag al iemand gesproken?'. Ik krijg regelmatig het antwoord: 'Jij bent vandaag de eerste die ik spreek'. We hebben het plan om in de komende tijd gesprekken te houden met mensen die in één portiek wonen. We noemen het project: 'Portiekgesprekken'. We gaan bewoners van één portiek bij elkaar brengen aan een gezellige koffietafel. En dan gaan we met elkaar praten over hoe het leven gaat in de Westwijk. Dan hebben de mensen contact, kunnen ze een beetje hun hart luchten en vooral: elkaar leren kennen. Later spreken ze elkaar dan wat makkelijker aan. Eigenlijk is zo'n portiekgesprek net zoiets als vroeger een goed huisbezoek.
Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.
 

Violenactie
Inmiddels hebben we contact gehad met de leverancier van de violen en kan ik jullie meedelen dat de violen op 16 maart zullen worden afgeleverd. U heeft hierover al een email ontvangen en kunt de bestelling doorgeven door middel van  “beantwoorden” van de betreffende email ,via whatsapp of via de intekenlijst die zondag rondgaat tijdens het koffiedrinken.  
Wim en Mary PootCentraal Telefonisch Meldpunt Centrum West 06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk kort waar u voor
belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Eerdere wijkberichten
2024
 Januari   8 jan              22 jan
 Februari   5 feb     19 feb
 Maart      


2023
 Januari   2 jan  16 jan  30 jan
 Februari  13 feb    27 feb
 Maart  13 mrt    28mrt
 Apriil    17 apr  
 Mei   1 mei  15 mei  
 Juni     19 juni  
 Juli   3 juli    31 juli
 Augustus      28 aug
 September  11 sept    25 sept
 Oktober      23 okt
 November    6 nov    20 nov
 December    4 nov    18 dec

 
terug