Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 15 februari 2021
 

Kerkdiensten
De Veertigdagentijd is op Aswoensdag – dit jaar 17 februari – begonnen. Die indringende tijd in het kerkelijk jaar van bezinnen. De zondagen in de Veertigdagentijd dragen eigen namen. Na zondag ‘Invocabit”, ‘Roept hij Mij aan’ (Psalm 91: 15) en zondag ‘Reminiscere’, ‘Gedenk uw barmhartigheid’ (Psalm 25: 9), komt zondag ‘Oculi’, ‘Mijn ogen zijn op de Heer’ (Psalm 25: 15). Die wordt weer gevolgd door zondag ‘Laetare’, ‘Verheug u, Jeruzalem’ (Jesaja 66: 10), de middelste zondag van de Veertigdagentijd, waar door het paars al iets van het lichtende en stralende wit heen schemert. De namen zijn bij bijna alle zondagen ontleend aan het woord – in het Latijn – van de psalm die bij die zondag hoort, als een thematiek die ook in de lezingen van die zondag terugkomt. Zo helpt het ons nog meer bewust deze tijd van het kerkelijk jaar in ons geloof te beleven. De laatste twee zondagen, die ook wel de ‘passiezondagen’ worden genoemd, zijn na ‘Laetare’ de zondagen ‘Judica’, ‘Doe mij recht’ (Psalm 43: 1) en ‘Palmarum’, ‘Palmzondag’. Met die laatste begint ook de ‘Stille Week’ direct vooraf aan Pasen. Steeds indrukwekkend die periode van het kerkelijk jaar: tijd van inkeer bij het volgen van onze Heer naar zijn kruis en opstanding.

Aanstaande zondag geniet ik een vrije zondag en op de tweede zondag ‘Reminiscere’ zal ik weer voorgaan. De schriftlezingen zijn 1 Koningen 19 : 8 – 19 en Marcus 9 : 2 – 10.

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Ondanks alle beperkingen worden in deze Veertigdagentijd de avondgebeden op woensdag doorgezet. Op 24 februari, 3, 17 en 24 maart. In de Stille Week voor Pasen is er dagelijks een avondgebed: 29, 30 en 31 maart. Op woensdag 10 maart is het de Biddag voor het gewas en dan vervalt het avondgebed. Het lijkt iets dubbels te hebben met alle gesloten kerken en dan toch deze avondgebeden. De gezamenlijke opzet met de wijkgemeente Grote Kerk en de Fonteinkerk, samen met onze wijk, is in de beleving van allen te kostbaar om niet te continueren. Daarbij de overweging dat de Grote Kerk enorm ruim is en er geen drommen kerkgangers zijn, hielp bij het besluit de avondgebeden door te laten gaan. Die beperktere opkomst lijkt hier niet erg uitnodigend, maar dat is het laatste wat natuurlijk bedoeld is! Alle veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen: u hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar neemt u wél een mondkapje mee om voor te doen tussen de ingang van de kerk en uw zitplaats. Steeds om 19.30 uur in de Grote Kerk. U bent er van harte welkom!

Ten slotte
Na een flinke week allemaal aan huis gebonden te zijn geweest door het wel erg winterse weer – wat waren we dat ontwend! – kunnen we weer voorzichtig naar buiten. Zelf ben ik ook maar twee keer even kort van huis geweest; het benadrukte de stilte, die er toch al was, nog meer. Gelukkig is er de telefoon om toch de contacten gaande te houden en ik ben heel blij dat meerderen van u mij ook opbellen; blijft u dat laatste zeker doen en u weet dat u de meeste kans om mij thuis te treffen hebt van maandag tot en met donderdag zo van 12.00 tot 13.30 uur en zolang de avondklok duurt, ben ik eigenlijk ’s avonds na 21.00 uur ook thuis. Door ook zelf een belletje naar mij te wagen, helpt u enorm: ik zou wel aan zovelen willen denken om even te spreken, maar ik merk ook wel eens dat mijn denken-aan hier en daar wat slijtplekjes vertoont… En met úw telefoontje naar mij kunt u er niet tussendoor glippen. Neemt u dus gerust dit initiatief!

En verder kan ik alleen maar blijven zeggen: houd vol, houd moed en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Heel graag tot het eerstvolgende moment van meer persoonlijk ontmoeten, of aan de telefoon. Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Eredienst
Zondag 21 februari zal bij ons voorgaan ds. K. Blei uit Haarlem. Een goede en gezegende dienst gewenst.
Lenie de Boer-Keijzer

Huispaaskaars
Er is weer een nieuwe Paaskaars uitgezocht, die het komende jaar in onze  Rehobothkerk  zal branden. De gekozen kaars ziet u op de foto. genaamd: ‘Zon-Druiven’ U kunt deze ook weer als huispaaskaars bestellen. Zoals gewoonlijk via Teun Kramer. Email: teun.atie@tiscali.nl  of telefonisch 010 4344867 Als u naar www.boca kaarsen.nl gaat kunt u de hele collectie van 2021 bekijken. Wilt u een andere bestellen dan kan dat natuurlijk ook.
 Lenie de Boer-Keijzer

   

Veertigdagen- of Vastentijd: ‘Ik ben er voor jou’
Dat is dit jaar de slogan voor deze tijd, die afgelopen woensdag, Aswoensdag, weer begonnen is. Weer een nieuw jaar, weer nieuwe projecten, weer besparen voor bepaalde projecten. Voor zover het zelfde als vorige jaren, maar toch zo anders. Ik ga daar verder niet over uitwijden. Laten we positief blijven en kijken wat wel kan.

In de vorige Onderweg nr.3 op bladzijde 13 staat het hele project duidelijk beschreven. Aswoensdag 17 februari is al voorbij, de Veertigdagentijd is dan begonnen. Er zijn dan precies veertig dagen voor het Pasen is, behalve de zondagen. Het eerste project, die dag is: De gevangenen bezoeken. Daar is nog geen actie aan verbonden. We gaan eerst de stilte zoeken en nadenken over het eerste werk van Barmhartigheid: de gevangenen bezoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig zijn er namens de kerk mensen die bij gevangenen op bezoek gaan. Een gevangene is tenslotte ook een mens. Daar heeft Jezus ons op gewezen. En al heeft die persoon misschien wel iets heel ergs gedaan, het is niet aan ons om daarover te oordelen. Dat heeft de rechter namelijk al gedaan. Wel kunnen we meedoen met een kaartenactie, als die er weer is. En natuurlijk kunnen we voor deze mensen bidden.

De eerste week gaan we ‘Zieken bezoeken’ in Moldavië. We besparen op eigen manier voor zeer arme mensen in Moldavië. Natuurlijk kunnen we hier ook zieken bezoeken of ze een kaartje sturen of een bloemetje brengen. Wat altijd kan, is bidden voor de zieken.

De tweede week geven ‘we de dorstigen drinken’. We kunnen deze week in plaats van  limonade of onze lekkere drankjes gewoon water nemen, maar we kunnen biologische koffie of thee drinken. Dan geven we meer geld uit, maar dan helpen we mensen die hun best doen er een betere, gezondere aarde van te maken.

Het geld wat we deze twee weken besparen kun je overmaken op rekeningnummer NL04 INGB 0000 0233 25 ten name van Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. We kunnen proberen dit geld te markeren, als u bij de omschrijving Vastenactie CW 2021 wk1 en 2 zet (als u dat tenminste gelijktijdig overmaakt). Het allerbelangrijkste is, dat het geld gaat naar projecten van Kerken in Actie en naar Vluchtelingenwerk Vlaardingen. Over dit alles krijg je de komende weken meer te horen.

Deze zaterdag wordt voor het eerst de Vastensoep rondgebracht. Daar kun je je niet meer voor opgeven. Wel voor de volgende, de 27ste februari. Ook al zit je dan toch alleen of met z’n tweeën te eten, bedenk dat we zo toch verbonden zijn met elkaar. Wil je ook meedoen met de Coronaproof Vastensoep geef je dan bij onderstaande mensen op: Nel Kleijwegt tel. 0630740153 of nelkleijwegt66@gmail.com, Marian Verhagen 0620379649 of marian.verhagen@post.com, of Mary Poot tel. 0620732372 of marypoot46@gmail.com.
Marian Verhagen

In memoriam 
Op vrijdag 29 januari is overleden mevrouw Elizabeth, Bep  van Embden – van Dijk, in de leeftijd van 90 jaar. Weduwe van Bert van Embden, geliefde moeder, oma en overgrootmoeder. Ze woonde aan de Marnixlaan 165 en is de laatste dagen verzorgd op de palliatieve afdeling van Zorgcentrum Schiewaegh. Ze was op en verlangde heen te gaan. Haar kinderen waren die laatste dagen in een zorgzame kring om haar heen. Bep van Embden was een lieve, gelovige vrouw, bescheiden en zorgzaam, tot het laatst toe meelevend met allen die bij haar hoorden. Een trouwe kerkbezoeker ook, dankbaar dat zij iedere week opgehaald werd. Op donderdag 4 februari hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de aula van begraafplaats Holy. Kinderen en kleinkinderen deelden prachtige herinneringen. Er werden lichtjes ontstoken aan de betekenisvolle Paaskaars, er waren mooie beelden en muziek die ze zelf had uitgezocht. We lazen enkele verzen uit Psalm 37, waarvan enkele regels in een berijmde versie op haar rouwkaart stonden: ‘Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem!’. Woorden die klonken toen zij met haar Bert trouwde, woorden die ze aan het einde boven haar leven zette, woorden die zij nalaat aan allen die bij haar horen. Dat allen die haar zullen missen zich gedragen mogen weten door de kostbare herinneringen, haar liefde en de liefde van God.
Jacolien Immerzeel- van Oosten

Allemaal bedankt
Langs deze weg wil ik jullie heel HARTELIJK BEDANKEN voor de mooie bloemen die ik twee weken geleden van onze gemeente Centrum-West kreeg. Ze stonden er prachtig bij, maar nu zijn ze uitgebloeid. Twee weken geleden kreeg ik een nieuwe knie, ik liep (letterlijk) al een tijd te tobben. Ik kon nog maar een heel klein stukje wandelen, het makkelijkste nog achter de kinderwagen van onze kleinzoon. De trap op en af was een drama, maar ja, we slapen boven. Het gaat nu weer de goeie kant op, het kan alleen maar beter worden. Ook heb ik lieve, leuke en meelevende kaarten van diverse mensen gekregen, ik ben er erg blij mee, ook daarvoor mijn dank. Met een vriendelijke groet van 
Marian Verhagen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


Eerdere wijkberichten

2021
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  

2020
 December  7 dec  14 dec      
 November  2 nov    9 nov  16 nov  23 nov  30 nov
 Oktober  5 okt  12 okt  19 okt  26 okt  
 September  7 sept  14 sept  21 sept  28 sept  
 Augustus  3 aug        31 aug
 Juli  6 juli        
 Juni      8 juni  15 juni  22 Juni  29 juni
 Mei  4 mei  11 mei  18 mei  25 mei  
 April  6 april    20 april    
 Maart  2 maart   9 maart  16 maart  23 maart  30 maart
 Februari  3 febr  10 febr  17 febr  24 febr  
 Januari  6 jan  13 jan  20 jan  27 jan  

2019
 December  2 dec    9 dec  16 dec    
 November  4 nov  11 nov  18 nov  25 nov  
 Oktober  7 okt  14 okt  21 okt  28 okt  
 September  2 sept    9 sept  16 sept  23 sept  30 sept
 Augustus  5 Aug  26 aug      
 Juli  1 juli    8 juli  15 juli    
 Juni  3 juni  10 juni    24 juni  
 Mei  6 mei  13 mei  20 mei  27mei  
 April  1 april    8 april  15 april  29 april  
 Maart  4 maart  11 maart  18 maart  25 Maart  
 Februari  4 febr  11 febr  18 febr  25 febr  
 Januari      7 jan  14 jan  21 jan  28 jan  

 
terug