Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst 30-12-2023 
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en
kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar.
Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om
jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde
medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
Open hier het "Jaarbeeld 2023"

 
terug