Liturgische bloemschikking Pasen 2020 Liturgische bloemschikking Pasen 2020
Zondag 8 maart 2020


Woorden bij de bloemschikking

In 2020 opnieuw op weg naar Pasen
Op de tweede zondag in de veertigdagentijd worden Jezus en zijn discipelen in het licht gezet. Ze hebben een topervaring bovenop de berg. De hyacintenbol met zijn groene punt symboliseert de verwachting van het licht dat gaat komen, het licht van de opstanding met de bloemen als een stralenkrans erom heen.


Zondag 1 maart 2020Woorden bij de bloemschikking

In 2020 opnieuw op weg naar Pasen!

Basis van de schikking is een jute lap, die staat voor het aardse bestaan met zijn scheuren, gaten en rafelranden. Het is de wereld waarin wij leven, het is de wereld waarin Jezus naar ons toe gekomen is. De liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer en bezinning. 
In de schikking zien we een weg, de weg die Jezus ging, naar Jeruzalem, een weg die leek te eindigen aan een kruis . 
Iedere week staan we op die weg stil bij één van de verhalen waarin aan het licht komt wie Jezus is, wie Hij wil zijn en wat zijn boodschap is. 
Op de eerste zondag in de veertigdagentijd staan we erbij stil dat Jezus op de proef wordt gesteld in de woestijn. Er zijn stenen, stekels en distels te zien, ze verwijzen naar het kwaad , middenin een rode tulp , de vorm doet denken aan biddende handen, de bloem opent zich naar boven , Jezus houdt vast aan de Geest!
terug